+ 84 (0) 932 714 468  |   Agrivivietnam@gmail.com

Blog Post

Đại hội cây gai dầu thế giới

Đại hội cây gai dầu thế giới

Đại hội cây gai dầu thế giới

Có một tin tuyệt vời cho tất cả những người nông dân trồng cây gai dầu và những người thưởng thức các sản phẩm từ cây gai dầu! Slovenia sẽ là chủ nhà của Đại hội cây Gai dầu Thế giới lần thứ 4, được tài trợ bởi tổ chức của Slovenia có tên là Hiệp hội các nhà thảo mộc Pomurje.

Đại hội sẽ được tổ chức trong hội chợ nông sản thực phẩm AGRA ở Gornja Radgona từ ngày 20 đến ngày 25 tháng 8 – nơi các chuyên gia quốc tế sẽ thuyết trình về sản xuất và chế biến cây gai dầu. Họ sẽ rút ra kinh nghiệm canh tác cây gai dầu của riêng mình để nhận ra tiềm năng lợi nhuận kinh tế cao nhất ở thị trường địa phương và toàn cầu.

Một trong những nhiệm vụ chính trong lĩnh vực này là kết nối mạng và củng cố các liên minh toàn cầu.

Các doanh nhân, nông dân, nhà đổi mới, chuyên gia, nhà sản xuất và nhà chế biến trên thị trường cây gai dầu và các nhà điều hành quan tâm khác trong lĩnh vực này sẽ là một số chuyên gia nổi tiếng và đại diện của các hiệp hội nghề nghiệp lớn nhất thế giới về trồng cây gai dầu công nghiệp. 

Điều này nhằm mục đích nâng cao nhận thức của công chúng và cho phép tiếp cận thông tin một cách bình đẳng. Điều này góp phần vào sự tăng trưởng nhanh của ngành công nghiệp gai dầu toàn cầu, nhưng nó cũng đại diện cho một phân từ quan trọng trong nông nghiệp.

Sự kiện tuyệt vời này sẽ mang đến cho bạn nhiều ý tưởng sáng tạo từ cây gai dầu

Các thông tin về các sản phẩm từ cây gai dầu mới, cách nấu ăn với cây gai dầu, các sản phẩm thuốc từ cần sa và nhiều thông tin khác.

Cây gai dầu chắc chắn không chỉ là hông. Nó có thể là một “hiện tượng xanh” trong tương lai trong nền kinh tế tiên tiến của thế giới. Cây gai dầu đang và sẽ là một cơ hội kinh doanh tuyệt vời cho bất kỳ doanh nhân nhiệt tình nào. Bạn có muốn tìm hiểu thêm về quản lý trang trại cây gai dầu và những lợi ích của nó không? vui lòng truy cập

Bạn có muốn tìm hiểu thêm về quản lý trang trại cây gai dầu và những lợi ích của nó không?

Vui lòng truy cập các blog của AGRIVI trên trang web chính thức của AGRIVI . Đây là hai bài đăng trên blog về canh tác cây gai dầu mà bạn cũng có thể tìm thấy trên trang web của chúng tôi.

Kiểm tra xem bạn có thể quản lý trang trại cây gai dầu bằng phần mềm AGRIVI như thế nào ; Quản lý trang trại gai dầu với Hệ thống AGRIVI và Hồi sinh cây gai dầu công nghiệp vì sự sống còn của con người . Trên trang blog AGRIVI , bạn cũng có thể đọc các blog thú vị khác về nông nghiệp, bảo vệ mùa màng và các tính năng của phần mềm AGRIVI .

AGRIVI hỗ trợ canh tác cây gai dầu cũng như canh tác tất cả các loại cây trồng.

Nó giúp nông dân theo dõi quá trình sản xuất cây trồng của họ và cung cấp cho họ cơ sở kiến thức về các quy trình thực hành tốt nhất. Nông nghiệp đang rất cần tìm ra các phương pháp mới để canh tác cây gai dầu hiện đại, điều này sẽ hỗ trợ đa dạng sinh học.

Điều này đương nhiên được hỗ trợ bởi luật pháp tương ứng và có thêm thách thức mới về giảm thiểu biến đổi khí hậu. Cây gai dầu có thể ‘quản lý’ tất cả những điều này rất tốt! Thách thức chung của chúng tôi là nâng cao chất lượng công việc và dịch vụ của chúng tôi, duy trì một cộng đồng e-hemp kết nối toàn cầu và kết hợp và thúc đẩy lợi ích của cây gai dầu toàn cầu cho công chúng. Ghé thăm Đại hội Cây gai dầu Thế giới và tìm hiểu xem cây gai dầu có thể giúp chống lại biến đổi khí hậu như thế nào!

Nguồn hình ảnh và văn bản: World Hemp Congress

Related Posts