+ 84 (0) 932 714 468  |   Agrivivietnam@gmail.com

Blog Post

Cỏ dại: Đối thủ cạnh tranh với cây trồng nghiêm trọng

Cỏ dại: Đối thủ cạnh tranh với cây trồng nghiêm trọng

Cỏ dại: Đối thủ cạnh tranh với cây trồng nghiêm trọng

Cỏ dại: Đối thủ cạnh tranh với cây trồng nghiêm trọng. Nói cách khác, cỏ dại là một thách thức nghiêm trọng đối với mọi sản xuất cây trồng. Về mặt lý thuyết, cỏ dại là mọi loại cây không mong muốn cạnh tranh với cây trồng để lấy chất dinh dưỡng, nước, đất hoặc ánh sáng mặt trời. Hơn nữa, cỏ dại thường là cây ký chủ của các loại bệnh, côn trùng hoặc tuyến trùng có thể gây ra mối đe dọa tiềm ẩn cho cây trồng. Ngoài ra, một số loài cỏ dại gây dị ứng, chẳng hạn như Cỏ phấn hương thông thường ( Ambrosia artemisiifolia , elatior ).

Là đối thủ cạnh tranh nghiêm trọng với sản xuất cây trồng, cỏ dại có thể gây thiệt hại về năng suất lên đến 45% .

Đây là một tỷ lệ rất lớn khi so sánh nó với thiệt hại năng suất trung bình do các loài gây hại khác (côn trùng, bệnh tật và các loài khác gây ra). Tổng thiệt hại hàng năm về sản lượng cây trồng do các loài gây hại khác nhau gây ra, bao gồm cả cỏ dại, được thể hiện trong biểu đồ bên dưới.

Cỏ dại: Đối thủ cạnh tranh với cây trồng nghiêm trọng

Cỏ dại không chỉ gây thiệt hại đáng kể cho cây trồng do làm giảm năng suất và chất lượng, mà còn là vấn đề trong nhiều lĩnh vực khác, chẳng hạn như công nghiệp và giao thông.

Cỏ dại khác nhau như thế nào?

Cỏ dại có thể được phân loại theo vòng đời của chúng:

  • Hàng năm; nảy mầm và phát triển trong vòng một năm, như Chickweed ( Stellaria media )
  • Hai năm; vòng đời kéo dài hai năm, ra lá năm thứ nhất và ra hoa năm thứ hai, như cây kế bò ( Cirsium Vulgare )
  • Lâu năm; cỏ dại rất cạnh tranh sống nhiều năm; chúng thường ra hoa hàng năm, như Bồ công anh thường ( Taraxacum văn phòng )

Các cách khác để phân loại cỏ dại dựa trên loại lá của chúng:

  • Lá rộng , như cây bìm bìm ( Convolvulus arvensis )
  • Lá  hẹp , chẳng hạn như Cỏ đuôi cáo đồng cỏ ( Alopecurus pratensis ).

Cỏ dại: Đối thủ cạnh tranh với cây trồng nghiêm trọng

Tất nhiên, cỏ lá rộng và cỏ lá hẹp cũng được phân loại theo vòng đời của chúng (hàng năm, hai năm một lần, lâu năm).

Ba loài cỏ dại đáng sợ hàng đầu

Nhiều loại cây được coi là cỏ dại. Tuy nhiên, có ba loài được coi là loài cỏ dại quan trọng nhất do chúng khiến nhiều nông dân trên khắp thế giới phải đau đầu:

Cỏ phấn hương thông thường ( Ambrosia artemisiifolia , elatior )

Là loại cỏ lá hẹp hàng năm rất dễ thích nghi, tạo ra một số lượng lớn hạt giống có thể tồn tại trong đất từ 40 năm trở lên ; là một đối thủ cạnh tranh thực vật rất nghiêm trọng , cỏ phấn hương thông thường có hệ thống rễ khỏe , cũng như khối lượng trên mặt đất dày đặc ; thiệt hại năng suất có thể là thảm khốc, trong một số trường hợp, toàn bộ sản lượng cây trồng có thể bị phá hủy ; do phấn hoa gây dị ứng, cỏ phấn hương thông thường cũng gây ra các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng cho con người.

Cỏ dại: Đối thủ cạnh tranh với cây trồng nghiêm trọng

Bìm bìm ruộng ( Convolvulus arvensis )

Cây lá rộng lâu năm phổ biến khắp thế giới; nó phát triển nhanh chóng và lan rộng từ cả hạt và thân rễ nằm ngang dưới lòng đất (thân rễ); hạt có thể tồn tại trong đất 20 năm và thân rễ dễ dàng tạo chồi mới, do đó rấtkhó kiểm soát Field bindweed.

Lá nhung (Abutilon theophrasti )

cỏ dại lá rộng tự thụ phấn hàng năm ; vì chiều cao của nó, nó là một đối thủ nặng ký nhẹ; hạt vẫn tồn tại trong đất trong 50-60 năm.

Cỏ dại: Đối thủ cạnh tranh với cây trồng nghiêm trọng

Làm thế nào để quản lý cỏ dại?

Cỏ dại có mặt trong toàn bộ chu kỳ phát triển của cây trồng . Tuy nhiên, có những giai đoạn tăng trưởng quan trọng khi sự cạnh tranh của cỏ dại có thể cực kỳ có hại cho cây trồng. Để tránh tổn thất nghiêm trọng về năng suất, điều cần thiết là phải quản lý cẩn thận cỏ dại xuất hiện trong các giai đoạn phát triển quan trọng của cây trồng.

Việc lựa chọn các biện pháp quản lý cỏ dại phụ thuộc vào loại hình sản xuất cây trồng . Nông dân hữu cơ thường dựa vào các biện pháp phòng ngừa như luân canh cây trồng, trồng cây che phủ hoặc dọn sạch hạt cỏ dại trên các thiết bị nông nghiệp. Hơn nữa, nông dân hữu cơ được phép sử dụng các biện pháp vật lý như loại bỏ cỏ dại khỏi đồng ruộng bằng cách làm cỏ thủ công hoặc máy móc. Các biện pháp quản lý cỏ dại văn hóa cũng là một thực hành trang trại được khuyến nghị. Điều này liên quan đến việc lựa chọn giống cây trồng, lựa chọn ngày trồng và điều chỉnh khoảng cách giữa các hàng.

Cỏ dại: Đối thủ cạnh tranh với cây trồng nghiêm trọng

Nông dân thông thường có thể sử dụng các biện pháp phòng vệ hóa học , cùng với các biện pháp phòng ngừa, vật lý và văn hóa đã nói ở trên. Hóa chất được sử dụng để kiểm soát cỏ dại được gọi là thuốc diệt cỏ.

Theo thời điểm phun thuốc diệt cỏ có 2 loại có thể sử dụng :

  • Tiền nảy mầm làm gián đoạn quá trình nảy mầm của cỏ dại trước khi mầm nhú ra khỏi đất
  • Hậu nảy mầm ảnh hưởng đến cỏ dại sau khi chúng nảy mầm.

Bất kể loại hình sản xuất cây trồng nào, điều cực kỳ quan trọng là phải đảm bảo quản lý cỏ dại đúng cách . Một khuyến nghị bổ sung là thực hành tìm kiếm cỏ dại thường xuyên. Xét cho cùng, việc thu thập thông tin chính xác từ thực địa là rất quan trọng để quản lý trang trại thành công .

Related Posts