+ 84 (0) 932 714 468  |   Agrivivietnam@gmail.com

Blog Post

Dẫn đầu về tính bền vững môi trường: Mọi thứ mà các công ty nông sản thực phẩm cần biết về Quy định ESG

Dẫn đầu về tính bền vững môi trường: Mọi thứ mà các công ty nông sản thực phẩm cần biết về Quy định ESG

Dẫn đầu về tính bền vững môi trường: Mọi thứ mà các công ty nông sản thực phẩm cần biết về Quy định ESG

Trong những năm gần đây, tính bền vững đã chiếm vị trí trung tâm. Thu hút sự chú ý của tất cả các bên liên quan trong chuỗi cung ứng nông nghiệp. Từ các công ty thực phẩm và đồ uống đến các công ty chuỗi cung ứng nông nghiệp và thậm chí cả nông dân, mọi người đều cảm thấy bị ảnh hưởng. Với việc người tiêu dùng và nhà đầu tư ngày càng đòi hỏi trách nhiệm giải trình về môi trường, xã hội và quản trị (ESG) , áp lực đáp ứng các tiêu chuẩn tuân thủ ESG chưa bao giờ cao hơn thế. Dẫn đầu về tính bền vững môi trường: Mọi thứ mà các công ty nông sản thực phẩm cần biết về Quy định ESG

Bạn có thể thắc mắc – chính xác những tiêu chuẩn tuân thủ ESG này đòi hỏi điều gì? Làm thế nào để họ liên quan cụ thể đến các công ty thực phẩm nông nghiệp?  

Những câu hỏi này rất quan trọng trong việc tìm hiểu tác động của các quy định như Chỉ thị Báo cáo Tính bền vững của Doanh nghiệp (CSRD) và Tiêu chuẩn Báo cáo Tính Bền vững của Châu Âu (ESRS). Những tiêu chuẩn đang dẫn đầu sự thay đổi về tính bền vững ở Châu Âu. Vì các quy định này dự kiến sẽ ảnh hưởng đến hơn 50.000 công ty từ năm 2024, bao gồm nhiều tập đoàn thực phẩm và đồ uống đa quốc gia. Nên việc hiểu rõ hơn về ý nghĩa của chúng là điều quan trọng hơn bao giờ hết.

Chỉ thị Báo cáo Phát triển Bền vững của Doanh nghiệp (CSRD) và Chuỗi Giá trị Nông sản Thực phẩm 

Khi các nỗ lực toàn cầu tiếp tục giải quyết các mối lo ngại về biến đổi khí hậu và các hành động cần thiết để chống lại các tác động của nó. Các cơ quan quản lý hiện đang ngày càng đặc biệt chú ý đến tác động của ngành thực phẩm và đồ uống. Nhờ tập trung vào trách nhiệm giải trình chuỗi giá trị và một phần lớn của Phạm vi 3 Phát thải khí nhà kính bao gồm phát thải của nông dân trong chuỗi cung ứng của họ.

Cụ thể, chuỗi giá trị thực phẩm nổi tiếng bao gồm nhiều mảnh ghép và thường chiếm một phần rất lớn trong tác động môi trường của F&B. Do nông nghiệp là một trong những nguồn phát thải khí nhà kính lớn nhất nên đối với nhiều công ty thực phẩm và đồ uống, Phạm vi 3 có thể chiếm trung bình 89% tổng lượng phát thải. Các công ty sẽ phải đầu tư đáng kể vào chuỗi cung ứng nông nghiệp để giảm thiểu và kiểm soát họ.

Do đó, điều quan trọng đối với các công ty F&B là tập trung vào việc báo cáo và tìm nguồn cung ứng dữ liệu môi trường. Bằng cách thu thập dữ liệu chính xác và toàn diện về tác động môi trường. Họ có thể xác định các khu vực cần cải thiện, thực hiện các chiến lược mục tiêu và theo dõi tiến trình của họ theo thời gian.

Hãy đi sâu vào thuật ngữ chính.

  • Chỉ thị về Tính bền vững của Doanh nghiệp (CSRD) là một khuôn khổ báo cáo về tính bền vững mới bắt buộc các công ty phải cung cấp dữ liệu toàn diện, được chuẩn hóa về hiệu quả hoạt động bền vững và rủi ro khí hậu của họ . Nó đảm bảo các nhà đầu tư và các bên liên quan có thông tin so sánh được để đánh giá tác động và rủi ro của các công ty trong chuỗi giá trị của họ. Các công ty được yêu cầu báo cáo dữ liệu này bằng kỹ thuật số và kết hợp nó vào báo cáo hàng năm của họ.
  • Tiêu chuẩn Báo cáo Bền vững Châu Âu (ESRS) là một tập hợp các yêu cầu báo cáo được tạo ra phù hợp với hệ thống phân loại của EU và nhiều khuôn khổ báo cáo tự nguyện khác, với nỗ lực đã nêu nhằm chuẩn hóa và hài hòa hóa hoạt động báo cáo.

CSRD mở rộng phạm vi và các yêu cầu báo cáo của Chỉ thị Báo cáo Phi Tài chính (NFRD) và nhằm mục đích đảm bảo các doanh nghiệp báo cáo thông tin bền vững có thể so sánh và đáng tin cậy để định hướng các nhà đầu tư và các bên liên quan khác ủng hộ các công ty bền vững hơn.

Trong số những thứ khác, CSRD bao gồm các vấn đề về:

  • Nỗ lực giảm thiểu biến đổi khí hậu và KPI;
  • Trách nhiệm xã hội trong chuỗi giá trị;
  • Các vấn đề quản trị như chống tham nhũng và đa dạng.

Mặc dù tất cả các ESRS đều phù hợp với báo cáo của bất kỳ công ty nào. Nhưng các công ty có chuỗi giá trị bao gồm sản xuất nông nghiệp như: công ty thực phẩm và đồ uống, cần đặc biệt chú ý đến 7 tiêu chuẩn chính :

  • Biến đổi khí hậu
  • Ô nhiễm
  • Tài nguyên nước
  • Đa dạng sinh học & hệ sinh thái
  • Người lao động trong chuỗi giá trị ‘ phúc lợi, và các cộng đồng bị ảnh hưởng. 

Dẫn đầu về tính bền vững môi trường: Mọi thứ mà các công ty nông sản thực phẩm cần biết về Quy định ESG

Làm thế nào các công ty nông sản thực phẩm có thể tận dụng các giải pháp nông nghiệp kỹ thuật số để đáp ứng các yêu cầu của CSRD?

Hiểu rõ hơn về các phương pháp và đầu vào được sử dụng trong suốt chuỗi giá trị sản xuất là rất quan trọng để thúc đẩy các phương pháp bền vững và đạt được sự tuân thủ ESG cho các công ty nông sản thực phẩm. Thu thập dữ liệu từ các bên liên quan khác nhau cho phép các công ty hiểu được quy trình sản xuất tổng thể, xác định các rủi ro tiềm ẩn và thực hiện các bước cần thiết để giảm thiểu chúng . Dữ liệu này là vô giá trong việc đảm bảo rằng các công ty có thông tin chính xác và đáng tin cậy cho hệ thống báo cáo của họ.

Sử dụng nền tảng quản lý trang trại AGRIVI

AGRIVI là một cách đơn giản để bảo mật dữ liệu canh tác cần thiết cho báo cáo ESG. Bằng cách cung cấp thông tin chi tiết có giá trị về tính bền vững của chuỗi cung ứng liên quan cụ thể đến sản xuất cây trồng của chính họ hoặc sản xuất cây trồng theo hợp đồng. Nền tảng quản lý trang trại cung cấp những hiểu biết sâu sắc về kinh tế và nông học theo thời gian thực trong toàn bộ quá trình sản xuất lương thực .

Bởi vì một nền tảng kỹ thuật số tập trung, các công ty có thể quản lý toàn bộ chuỗi cung ứng với các tính năng như khuyến nghị bón phân chính xác, theo dõi thời tiết theo thời gian thực, sử dụng thuốc trừ sâu và thuốc trừ sâu, theo dõi việc sử dụng và tiêu thụ nước, phân tích đất, thay đổi sử dụng đất và hợp đồng bền vững.

Do đó, bằng cách triển khai nền tảng Chuỗi cung ứng nông nghiệp AGRIVI 360 , các công ty có thể có được cái nhìn tổng quan toàn diện và kịp thời về các hoạt động trong trang trại của họ. Theo dõi chính xác việc sử dụng tài nguyên, sử dụng nước, sử dụng năng lượng và các chỉ số ESG quan trọng khác cho các phân khúc môi trường.

Với các tính năng cho phép lưu giữ hồ sơ và báo cáo chi tiết, AGRIVI nâng cao tính minh bạch theo các yêu cầu của CSRD, giúp các bên liên quan hiểu rõ hơn về hoạt động của trang trại. 

Khi tập trung vào tác động của công ty đối với tính bền vững tăng lên, sẽ có nhu cầu ngày càng tăng đối với dữ liệu chính xác đáp ứng các tiêu chuẩn ESG. Đối với những người làm trong lĩnh vực thực phẩm và đồ uống, việc đón đầu các quy định sắp xảy ra này mang đến cơ hội không chỉ nổi lên với tư cách là người dẫn đầu mà còn tránh được những rủi ro tốn kém về sau.

Related Posts