+ 84 (0) 932 714 468  |   Agrivivietnam@gmail.com

Blog Post

Làm thế nào để đạt được sự xuất sắc trong hoạt động của chuỗi cung ứng?

Làm thế nào để đạt được sự xuất sắc trong hoạt động của chuỗi cung ứng?

Làm thế nào để đạt được sự xuất sắc trong hoạt động của chuỗi cung ứng?

Sản xuất lương thực không chỉ là công việc của nông dân. Trên thực tế, ngành công nghiệp chế biến thực phẩm là một thành phần quan trọng trong chuỗi giá trị nông nghiệp. Trong khi nông dân canh tác đất để sản xuất cây trồng, thì các ngành công nghiệp chế biến thực phẩm sử dụng cây trồng làm nguồn nguyên liệu chính cho các loại sản phẩm chế biến khác nhau. Làm thế nào để đạt được sự xuất sắc trong hoạt động của chuỗi cung ứng?

Làm thế nào để đạt được sự xuất sắc trong hoạt động của chuỗi cung ứng?

Thoạt nhìn, hệ thống này có vẻ rất đơn giản; chẳng hạn, nông dân trồng cam và bán cho các công ty chế biến. Sau đó, một công ty chế biến sử dụng cam để sản xuất nước cam tươi hoặc một số sản phẩm chế biến khác. Tuy nhiên, nếu nhìn vào bức tranh lớn, có rất nhiều thách thức đằng sau mỗi sản phẩm công nghiệp chế biến.

Làm thế nào để đạt được sự xuất sắc trong hoạt động của chuỗi cung ứng?

Thiết lập giá trị hợp tác

Một thỏa thuận kinh doanh giữa nông dân và một công ty chế biến là điều duy nhất khiến toàn bộ quan hệ đối tác bắt đầu chuyển động. Cả hai bên nên đồng ý chấp nhận các điều kiện cụ thể. Thông thường, các công ty chế biến yêu cầu nông dân giao một lượng sản phẩm nhất định trong một khoảng thời gian nhất định. Mặt khác, nông dân thường yêu cầu một mức giá cụ thể, cũng như thanh toán thường xuyên.

“Khi thiết lập một thỏa thuận kinh doanh, mục tiêu chính là tạo ra một tình huống đôi bên cùng có lợi.”

Làm thế nào để đạt được sự xuất sắc trong hoạt động của chuỗi cung ứng?

Để thiết lập một thỏa thuận kinh doanh vững chắc, cả hai bên ký một hợp đồng trong đó họ đồng ý thực hiện các điều kiện cần thiết. Khi thiết lập một thỏa thuận kinh doanh, mục tiêu chính là tạo ra một tình huống đôi bên cùng có lợi. Điều này có nghĩa là cả nông dân và công ty chế biến đều được hưởng lợi. Cụ thể hơn, nông dân đảm bảo nguồn thu nhập an toàn và giá cả ổn định. Đồng thời, các công ty chế biến có thể đạt được số lượng tài nguyên nhất định đáp ứng các yêu cầu chất lượng cụ thể, với mức giá thỏa thuận.

Làm thế nào để đạt được sự xuất sắc trong hoạt động của chuỗi cung ứng?

Làm thế nào để quản lý chuỗi cung ứng hiệu quả?

Sức khỏe của chuỗi cung ứng cũng chính là sức khỏe của một công ty chế biến. Vì lý do này, điều cực kỳ quan trọng là phải quản lý chuỗi cung ứng một cách hiệu quả. Để đối phó, các công ty chế biến nên tập trung vào việc quản lý hợp tác xã của họ.

Điều này bao gồm cả quản lý hợp đồng và giám sát thường xuyên việc thực hiện hợp tác xã. Do đó, các công ty chế biến cố gắng đạt được sự xuất sắc trong hoạt động quản lý chuỗi cung ứng của họ nên tạo ra một hợp đồng minh bạch. Khi làm như vậy, chúng tôi luôn khuyến nghị xác định cách thức bồi thường trong trường hợp có sự cố xảy ra và người nông dân không thể giao đủ số lượng sản phẩm đã thỏa thuận.

“Sức khỏe của chuỗi cung ứng cũng là sức khỏe của một công ty chế biến.”

Ngoài một hợp đồng minh bạch và quản lý rủi ro được xác định, các công ty chế biến nên thực hành giám sát thường xuyên các nông dân hợp tác của họ. Bằng cách đó, một công ty có thể phát hiện những yếu tố nào ảnh hưởng đến năng suất của nông dân và đảm bảo phản ứng kịp thời nếu có tình huống bất ngờ xảy ra.

Quản lý một mạng lưới các nông dân hợp tác có thể là một công việc đòi hỏi khắt khe. Sự khác biệt về kiến thức, nguồn lực, thực hành canh tác và điều kiện thời tiết của nông dân quyết định mạnh mẽ đến kết quả của mùa trồng trọt của nông dân. Vì lý do này, có quyền truy cập vào dữ liệu sản xuất là yêu cầu chính để tăng năng suất của nông dân.

Làm thế nào để đạt được sự xuất sắc trong hoạt động của chuỗi cung ứng?

Để đáp ứng điều đó, phần mềm quản lý trang trại AGRIVI giúp tất cả các bên liên quan hợp tác với mạng lưới nông dân để đạt được sự vận hành xuất sắc và đảm bảo sức khỏe của mạng lưới nông dân. Xét cho cùng, tăng tỷ suất lợi nhuận cho cả nông dân và các bên liên quan là sứ mệnh chính của phần mềm quản lý trang trại AGRIVI.

Vì vậy, nếu bạn là một công ty chế biến thực phẩm và muốn tìm hiểu thêm thông tin về cách bạn có thể quản lý chuỗi cung ứng nông dân một cách dễ dàng, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Related Posts