+ 84 (0) 932 714 468  |   Agrivivietnam@gmail.com

Blog Post

Đất khỏe đảm bảo canh tác bền vững

Đất khỏe đảm bảo canh tác bền vững

Đất khỏe đảm bảo canh tác bền vững

Loamy – đất cát, đỏ hoặc nâu là một trong những tài nguyên quan trọng nhất đối với con người. Mặc dù có thể khác nhau về kết cấu, màu sắc và loại đặc tính, nhưng đất đại diện cho nền tảng cho sản xuất cây trồng toàn cầu. Đất khỏe đảm bảo canh tác bền vững.

Yếu tố làm cho nó trở nên quan trọng đối với sản xuất cây trồng là thành phần của nó. Vậy ẩn chứa bên trong nó là gì?

Đất còn sống – Đây là nơi sinh sống của rất nhiều sinh vật sống như vi khuẩn, nấm, động vật nguyên sinh, tuyến trùng, tảo, ve, giun, kiến, giòi, côn trùng và động vật cực nhỏ khác. Đây đều là những chất quan trọng để tạo mùn, thành phần chính của chất hữu cơ trong đất.

Đất khỏe đảm bảo canh tác bền vững

Thực hành quản lý đất

Bởi vì đất là nguồn tài nguyên chính cho sản xuất cây trồng và là tài sản quan trọng nhất mà người nông dân có thể nắm giữ, nên nó đòi hỏi các biện pháp quản lý và chăm sóc đặc biệt. Chúng ta đều biết rằng các yếu tố cần thiết cho sự phát triển của thực vật là đất, nước, ánh sáng mặt trời và nhiệt độ thích hợp. Nhưng những yếu tố này không phải lúc nào cũng đủ để đạt được năng suất cao trong sản xuất cây trồng. Các biện pháp quản lý cụ thể, cung cấp đất màu mỡ và khỏe mạnh, cũng phải được phát triển và thực hiện một cách trung thực.

Những thực hành này bao gồm:

 • Xới đất hợp lý
 • Quản lý bón phân cân đối
 • Đủ nước, cho dù từ lượng mưa hay hệ thống tưới tiêu
 • Quản lý bảo vệ thích hợp chống lại các loại côn trùng gây hại, cỏ dại và bệnh tật.

Vì mỗi loại cây trồng có những yêu cầu tăng trưởng riêng nên tổng hiệu suất năng suất của nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: phương tiện tăng trưởng nhất định, điều kiện thời tiết và kiến thức của từng nông dân về sản xuất cây trồng. Để đạt được năng suất kế hoạch, người nông dân phải hiểu rõ về các yêu cầu của đất và tuân thủ các biện pháp canh tác tốt.

Agrivi Việt Nam-Khoa học nông nghiệp

Thực hành quản lý đất khác với các hoạt động trang trại và các giai đoạn tăng trưởng của cây trồng. Bước đầu tiên trong việc trồng trọt bao gồm một loạt các hoạt động để chuẩn bị đất.

Những hoạt động tại hiện trường sẽ có lợi cho việc quản lý đất là:

 • Xói mòn hoặc thoát nước theo rãnh – nơi xảy ra các vấn đề về độ xốp và nước đọng của đất
 • Cày – được phân loại là cày rất nông, cạn hoặc trước khi gieo; điều này sẽ phụ thuộc vào loại cây trồng, cây trồng đã trồng trước đó và thời điểm gieo hạt
 • Cày đĩa
 • Lăn đất….

Hậu quả của việc quản lý đất kém

Đất là nguồn tài nguyên thiên nhiên không thể tái tạo, có nghĩa là nó không thể được tái tạo trong suốt vòng đời. Do đó, cần chú ý bảo tồn và duy trì đất để cung cấp môi trường thích hợp cho sự phát triển của cây trồng. Thực hành quản lý đất không đúng cách và làm đất nặng nhọc có thể dẫn đến xói mòn đất, điều này có thể dẫn đến:

 • Mất lớp đất mặt
 • Giảm năng suất cây trồng
 • Ô nhiễm nguồn nước, vùng đất ngập nước và hồ.

Đất khỏe đảm bảo canh tác bền vững

Đất Khỏe – Chìa Khóa Cho Nông Nghiệp Bền Vững

Thực hành quản lý đất thích hợp đảm bảo sức khỏe của đất và cũng ngăn ngừa ô nhiễm nói trên . Nó cũng làm giảm chi phí đầu vào và nâng cao năng suất và chất lượng cây trồng. Đừng phá vỡ mối liên hệ giữa con người và thiên nhiên. Bảo tồn đất của chúng ta để đảm bảo nguồn thực phẩm có giá trị cho các thế hệ tương lai.

Related Posts