+ 84 (0) 932 714 468  |   Agrivivietnam@gmail.com

Blog Post

Đất khỏe tạo điều kiện canh tác bền vững

Đất khỏe tạo điều kiện canh tác bền vững

Đất khỏe tạo điều kiện canh tác bền vững

Đất là cơ sở của nông nghiệp. Nó cung cấp nước và chất dinh dưỡng cho cây trồng, hỗ trợ thực vật về mặt vật lý, giúp kiểm soát sâu bệnh, xác định lượng mưa sẽ đi đâu sau khi rơi xuống đất và bảo vệ chất lượng nước uống và không khí cũng như môi trường sống của động vật hoang dã. Đất khỏe tạo điều kiện canh tác bền vững.

Trong suốt lịch sử loài người, mối quan hệ của chúng ta với đất đã ảnh hưởng đến khả năng canh tác mùa màng của chúng ta và ảnh hưởng đến sự thành công của các nền văn minh. Mối quan hệ này giữa con người, trái đất và các nguồn thực phẩm khẳng định đất là nền tảng của nông nghiệp.

Đất hình thành từ vật liệu gốc tươi thông qua các quá trình phong hóa hóa học và vật lý khác nhau.

Chất hữu cơ trong đất được đưa vào đất thông qua quá trình phân hủy tàn dư thực vật và sinh khối khác. Mặc dù các quá trình xây dựng đất tự nhiên này tái tạo đất nhưng tốc độ hình thành đất rất chậm. Vì lý do này, đất nên được coi là một nguồn tài nguyên không tái tạo được bảo tồn cẩn thận cho các thế hệ tương lai.

Do thời gian cần thiết để tạo ra đất mới, điều bắt buộc là các hoạt động nông trại phải sử dụng các biện pháp quản lý tốt nhất để ngăn ngừa xói mòn đất. Đất bị xói mòn đầu tiên thường là tầng đất mặt giàu chất hữu cơ và dinh dưỡng rất có lợi cho sự phát triển của cây trồng. Kết quả chính tại chỗ là giảm năng suất cây trồng do chỉ còn lại các lớp dưới bề mặt ít màu mỡ hơn.

Đất khỏe tạo điều kiện canh tác bền vững

Tầm quan trọng của điều kiện đất tốt

Mục tiêu của quản lý đất là bảo vệ đất và nâng cao hiệu suất của nó. Điều này sẽ cho phép bạn canh tác có lãi và bảo vệ chất lượng môi trường trong tương lai. Quản lý đất ảnh hưởng đến tất cả các hoạt động, thực hành và phương pháp điều trị được sử dụng để bảo vệ đất và nâng cao hiệu suất của nó.

Các thực hành quản lý đất phổ biến nhất xác định chất lượng đất là:

  • Kiểm soát lưu lượng máy móc nông nghiệp trên bề mặt đất giúp giảm độ nén của đất, có thể làm giảm sục khí và thấm nước
  • Cây che phủ giữ đất neo và che phủ trái vụ để đất không bị xói mòn bởi gió và mưa
  • Luân canh cây trồng theo hàng xen kẽ cây trồng có dư lượng chất thải cao với cây trồng có chất thải rắn thấp hơn để tăng lượng vật liệu thực vật còn lại trên bề mặt đất trong năm để bảo vệ đất khỏi xói mòn
  • Quản lý dinh dưỡng có thể giúp cải thiện độ màu mỡ của đất và hàm lượng chất hữu cơ, giúp cải thiện cấu trúc và chức năng của đất
  • Làm đất, đặc biệt là các hoạt động làm đất hạn chế hoặc không làm đất hạn chế mức độ xáo trộn đất trong khi canh tác một loại cây trồng mới và giúp duy trì tàn dư thực vật trên bề mặt đất để chống xói mòn và giữ nước
  • Sử dụng phần mềm quản lý trang trại AGRIVI để ghi lại và theo dõi tất cả các hoạt động của trang trại trên đất, như làm đất, gieo hạt và các biện pháp bảo dưỡng đất khác .

Thực hành quản lý đất cho phép nông dân quản lý đất nông nghiệp để có năng suất cây trồng tối ưu, đồng thời duy trì hoặc cải thiện khả năng của đất để cung cấp các chức năng hệ sinh thái thiết yếu. Đất là nền tảng của sự sống trên cạn. Nó cung cấp nhiều chức năng hệ sinh thái thiết yếu, chẳng hạn như cung cấp môi trường cho thực vật phát triển, hấp thụ, lọc và giải phóng nước từ từ, vi khuẩn, nấm, động vật nguyên sinh, tuyến trùng, động vật chân đốt và động vật cấp cao hơn, tái chế chất dinh dưỡng và chất thải hữu cơ , và lưu trữ và giải phóng khí nhà kính.

Đất khỏe tạo điều kiện canh tác bền vững

Đất tốt làm nông nghiệp bền vững

Quản lý đất bền vững

Rõ ràng là để duy trì và tăng sản lượng lương thực, những nỗ lực ngăn chặn thoái hóa đất phải trở thành ưu tiên hàng đầu của xã hội toàn cầu của chúng ta. Nếu việc quản lý yếu kém tài nguyên đất tiếp tục làm giảm độ màu mỡ của đất và diện tích đất canh tác có năng suất cao, thì chúng ta sẽ mất đi một trụ cột quý giá và thiết yếu của nền nông nghiệp bền vững nhằm bảo vệ tài nguyên môi trường, bao gồm cả đất và mang lại lợi nhuận kinh tế trong khi vẫn duy trì công bằng xã hội.

Bằng cách áp dụng một số công nghệ hiện đại nhất định, thực hành quản lý tốt nhất đã được chứng minh và học hỏi từ quá khứ, xã hội của chúng ta sẽ có thể tiếp tục bảo tồn tài nguyên đất và sản xuất nguồn cung cấp lương thực đủ để đáp ứng nhu cầu dân số hiện tại và tương lai.

Giữ điều kiện đất tốt bằng cách tuân theo các biện pháp quản lý đất và sử dụng phần mềm AGRIVI để nâng cao sản lượng nông trại của bạn .

Related Posts