+ 84 (0) 932 714 468  |   Agrivivietnam@gmail.com

Blog Post

Đo lường năng suất trang trại với Phần mềm quản lý trang trại AGRIVI

Đo lường năng suất trang trại với Phần mềm quản lý trang trại AGRIVI

Đo lường năng suất trang trại với Phần mềm quản lý trang trại AGRIVI

Mục tiêu chính của mọi nông dân, cho dù anh ta có trang trại gia đình nhỏ hay hợp tác xã lớn, là có một trang trại hiệu quả. Để đạt được năng suất, nông dân phải đối mặt với nhiều yếu tố hạn chế năng suất của trang trại, chẳng hạn như đất đai sẵn có, hàng hóa nông nghiệp, điều kiện thời tiết, cây trồng, khả năng tiếp cận thị trường, kiến thức của nông dân, thiếu công nghệ mới và các yếu tố khác. Đo lường năng suất trang trại với Phần mềm quản lý trang trại AGRIVI.

Năng suất trang trại rất quan trọng vì nhiều lý do; từ việc cung cấp nhiều lương thực hơn, khả năng cạnh tranh tốt hơn trên thị trường nông sản đến các lợi ích cá nhân cho nông dân…, Chẳng hạn như thu nhập, sức khỏe và phúc lợi, cũng như khả năng tăng sản lượng lao động.

Theo một định nghĩa kinh tế, năng suất trang trại hoặc nông nghiệp là tỷ lệ giữa đầu ra nông nghiệp với đầu vào nông nghiệp.

Nói cách khác, sản lượng nông nghiệp càng cao, trang trại sẽ có năng suất cao hơn. Năng suất Năng suất Đất đai là tài nguyên quan trọng của nông dân xác định năng suất tối đa cho một loại cây trồng và giống cây trồng. Do đó, một trong những chỉ số năng suất quan trọng là năng suất sản lượng cho chúng ta thấy một giống cây trồng cụ thể hoạt động như thế nào trên một héc-ta/mẫu Anh đất. Hiểu được giống cây trồng nào hoạt động tốt nhất là rất quan trọng đối với việc lựa chọn giống cây trồng trong tương lai và tối ưu hóa sản xuất của bạn.

Đo lường năng suất trang trại với Phần mềm quản lý trang trại AGRIVI

Hình 1. Phân tích năng suất năng suất theo vụ, giống và diện tích trong phần mềm quản lý nông trại AGRIVI

Trong sản xuất cây ăn quả, bên cạnh việc tìm hiểu năng suất trên diện tích, việc nắm được năng suất trên cây của từng loại giống cũng rất quan trọng. Thực hành nông nghiệp tốt khuyến nghị lập một kế hoạch mùa vụ xác định số lượng sản lượng dự kiến và dự báo giá bán để hiểu thu nhập có thể có trên mỗi loại cây trồng và giống. Nếu một kế hoạch theo mùa được tạo, bạn có thể liên tục tự đánh giá bản thân – cho dù bạn đang thực hiện kém hay vượt trội so với kế hoạch.

Đo lường năng suất trang trại với Phần mềm quản lý trang trại AGRIVI

Hình 2. So sánh năng suất và kế hoạch tài chính so với Ngân sách trong phần mềm quản lý trang trại AGRIVI

Khi bạn hiểu rõ và thoải mái với việc hiểu năng suất thu hoạch của mình trên mỗi loại cây trồng và giống, giờ đây bạn có thể tiến xa hơn nữa – đến cấp độ đồng ruộng. Phân phối năng suất trên mỗi cánh đồng cho từng loại cây trồng và giống cho phép bạn dễ dàng xác định cánh đồng nào có năng suất cao hơn và cánh đồng nào không. So sánh tất cả các hoạt động, đầu vào và thông số của các lĩnh vực sản xuất so với các lĩnh vực phi sản xuất cho phép bạn hiểu các yếu tố thúc đẩy năng suất thực sự cho cây trồng và giống của bạn. Nghe có vẻ đơn giản phải không?

Đo lường năng suất trang trại với Phần mềm quản lý trang trại AGRIVI

Hình 3. Phân tích năng suất theo ruộng và vụ mùa trong phần mềm quản lý nông trại AGRIVI

Hiệu quả chi phí trên mỗi lĩnh vực

Sau khi hiểu năng suất sản lượng chịu trách nhiệm đo lường sức khỏe của khía cạnh “doanh thu” trong trang trại của bạn. Bây giờ đến lượt bạn hiểu mức độ hiệu quả của bạn về khía cạnh chi phí. Giống như với năng suất, bạn có thể thực hiện phân tích chi phí cho tất cả các loại cây trồng, giống và lĩnh vực.

Điều kiện tiên quyết để có một phân tích chi phí tốt là gì:

  1. Thiết lập chi phí công việc mỗi giờ cho người và máy móc
  2. Đăng ký chi phí vật tư đang sử dụng trong sản xuất
  3. Phân bổ hóa đơn chi phí dịch vụ cho sản xuất cây trồng để lập bản đồ các chi phí này

Nếu bạn đã thiết lập tất cả những điều trên, khi bạn đăng ký các hoạt động hàng ngày trên cánh đồng của mình, phân tích canh tác của chúng tôi sẽ tự động lấy tất cả thông tin cần thiết về chi phí và chuẩn bị cho bạn thông tin chi tiết về hiệu quả chi phí trên mỗi loại cây trồng, giống và cánh đồng.

Đo lường năng suất trang trại với Phần mềm quản lý trang trại AGRIVI

Hình 4. Tìm hiểu về hiệu quả chi phí trên mỗi cánh đồng đối với một loại cây trồng

Phân tích lĩnh vực của chúng tôi cho phép bạn đi sâu vào chi tiết và phân tích cơ cấu chi phí cho mọi lĩnh vực – chi phí công việc, máy móc, đầu vào (thuốc trừ sâu, phân bón, nước), v.v.

Đo lường năng suất trang trại với Phần mềm quản lý trang trại AGRIVI

Hình 5. Tìm hiểu cơ cấu chi phí sản xuất cây trồng

Hiểu được hiệu quả chi phí sẽ giúp bạn hiểu liệu có cơ hội cắt giảm chi phí hay không. Ngoài ra, điều này sẽ giúp bạn chuẩn bị ngân sách cho mùa tiếp theo dễ dàng hơn.

Lợi tức đầu tư (ROI)

Hiểu năng suất sản lượng và hiệu quả chi phí của sản xuất cây trồng là chìa khóa để hiểu KPI canh tác cuối cùng (chỉ số hiệu suất chính) – lợi tức đầu tư trên mỗi vụ mùa. Bằng cách kết hợp đầu vào tài chính (tổng chi phí) với đầu ra tài chính (tổng doanh thu) của sản lượng trồng trọt, bạn có thể hiểu chính xác sự cân bằng của sản lượng trồng trọt – bạn đã kiếm được nhiều hơn số tiền bạn đã đầu tư vào nó hay bạn vẫn đang mong đợi đạt đến điểm hòa vốn.

Đo lường năng suất trang trại với Phần mềm quản lý trang trại AGRIVI

Hình 6. Đo lường ROI canh tác cho sản xuất cây trồng bằng bảng điều khiển AGRIVI

Hiểu ROI của sản xuất cây trồng sẽ giúp bạn hiểu loại cây trồng nào mang lại lợi nhuận cho bạn để phát triển. Sản xuất cây trồng có lãi là chìa khóa để có một doanh nghiệp nông nghiệp bền vững và khả thi. Điều hành trang trại của bạn mà không biết tất cả các khía cạnh về năng suất của trang trại giống như lái một chiếc ô tô bị bịt mắt.

Với phần mềm quản lý trang trại AGRIVI, tất cả thông tin chi tiết về năng suất của trang trại đều có sẵn chỉ bằng một cú nhấp chuột với bảng điều khiển và báo cáo của chúng tôi.

Related Posts