+ 84 (0) 932 714 468  |   Agrivivietnam@gmail.com

Blog Post

Giải pháp chìa khóa trao tay để xóa đói giảm nghèo trên toàn cầu

Giải pháp chìa khóa trao tay để xóa đói giảm nghèo trên toàn cầu

Giải pháp chìa khóa trao tay để xóa đói giảm nghèo trên toàn cầu

Kể từ thuở sơ khai, loài người đã bắt đầu sản xuất lương thực để đáp ứng nhu cầu của chính họ. Chẳng mấy chốc, một ngành sản xuất cây trồng khiêm tốn đã phát triển thành một ngành công nghiệp toàn diện mà ngày nay sử dụng hơn 1 tỷ người, chiếm 1/3 tổng số lao động. Giải pháp chìa khóa trao tay để xóa đói giảm nghèo trên toàn cầu là gì?

Tỷ lệ việc làm khác nhau trên toàn cầu. Ở các nước đang phát triển, nông nghiệp là hoạt động chính của con người và chiếm hơn 60% tổng lực lượng lao động . Ở các nước phát triển, phần lớn lực lượng lao động làm việc trong lĩnh vực dịch vụ và công nghiệp .

Giải pháp chìa khóa trao tay để xóa đói giảm nghèo trên toàn cầu

Agrivi Việt Nam-Khoa học nông nghiệp

Việc làm trong nông nghiệp, tỷ lệ trong tổng số việc làm (%, 2010)

“Trồng lương thực là một hành động cách mạng và tất cả chúng ta phải cảm ơn những người nông dân vì công việc tận tụy của họ.”

Tại sao lại trồng lương thực?

Trồng lương thực là một hành động cách mạng và mọi nông dân nên nhận thức được điều đó khi trồng trọt. Anh ấy có khả năng nuôi cả thế giới . Chính xác. Chỉ cần một hạt giống là đủ để bắt đầu sản xuất cây trồng có thể đáp ứng nhu cầu lương thực không chỉ cho con người mà cả động vật.

Vì lý do đó, trở thành nông dân là một ơn gọi rất đặc biệt và tất cả chúng ta phải cảm ơn họ vì công việc tận tụy của họ. Nhân dịp đó, một ngày đặc biệt được tổ chức trên toàn cầu, dành riêng cho nông nghiệp và những người quản lý nông nghiệp, nông dân . Ngày Nông nghiệp có sứ mệnh nâng cao nhận thức cộng đồng về vai trò quan trọng của nông nghiệp trong xã hội của chúng ta. Vì vậy, ngày quốc khánh này hàng năm đều có một chủ đề. Chủ đề của năm 2018 là “Nông nghiệp—Lương thực cho cuộc sống”.

“Nông dân là người quản lý đất nông nghiệp do họ có mối liên hệ mật thiết với nhau.”

Giải pháp chìa khóa trao tay để xóa đói giảm nghèo trên toàn cầu

Nhiệm vụ Zero Hunger

Không phải tất cả mọi người đều có đủ thức ăn để ăn. Mặc dù có nhiều đất canh tác và những người tham gia sản xuất lương thực, nhưng cứ 9 người thì có một người phải đi ngủ với cái đói . Như chúng ta biết, một số lý do đã dẫn đến vấn đề này:

  • Phân bố lương thực không đều
  • Thiếu nguồn lực cần thiết để tự trồng lương thực
  • Năng suất đất giảm
  • Lãng phí thực phẩm không được kiểm soát
  • Khí hậu thay đổi

Thực tế là tất cả những lý do này có thể được giảm bớt. Bằng cách trao quyền cho nông dân trong các hoạt động của họ và nâng cao nhận thức về vai trò của nông nghiệp trong việc quản lý xã hội loài người, chúng ta có thể xóa bỏ nạn đói toàn cầu.

Giải pháp chìa khóa trao tay để xóa đói giảm nghèo trên toàn cầu

“Công nghệ trang trại hiện đại có thể giúp xóa đói trên toàn cầu.”

Công nghệ đã chiếm lĩnh nông nghiệp

Một yếu tố quan trọng khác trong việc xóa đói trên toàn cầu là sự nâng cao của công nghệ trang trại . Ngày nay, nông dân có thể sử dụng nhiều công nghệ trang trại hiện đại khác nhau như máy móc công nghệ cao có cảm biến và lập bản đồ địa lý, máy bay không người lái và phần mềm để theo dõi hoạt động của trang trại . Trong lĩnh vực thực hành trang trại, nhiều cải tiến giúp tăng năng suất cây trồng, chẳng hạn như cây trồng chịu hạn, nước và bệnh, nhân giống cây trồng, thuốc trừ sâu, phân bón và thực hành trang trại được cải thiện.

Giải pháp chìa khóa trao tay để xóa đói giảm nghèo trên toàn cầu

Tuy nhiên, tất cả các cải tiến nêu trên không thể hiệu quả nếu không sử dụng bền vững tài nguyên trang trại. Do đất đai là tài nguyên không thể đảo ngược của chúng ta, chúng ta phải quản lý nó theo đúng bản chất của nó đồng thời hướng tới sản xuất đủ lương thực.

Chính vì những tiến bộ trong công nghệ trang trại, người nông dân cần phải cố gắng canh tác bền vững hơn, để cung cấp “lương thực cho cuộc sống” cho cả thế hệ tương lai của chúng ta.

Vì vậy, hãy tận hưởng công việc đồng áng và hãy ăn mừng Ngày Nông nghiệp!

Related Posts