+ 84 (0) 932 714 468  |   Agrivivietnam@gmail.com

Blog Post

Quản lý khoản vay trong Hệ thống quản lý trang trại AGRIVI

Quản lý khoản vay trong Hệ thống quản lý trang trại AGRIVI

Quản lý khoản vay trong Hệ thống quản lý trang trại AGRIVI

Chúng tôi mang đến cho bạn một điểm mới khác về các chức năng trong Hệ thống quản lý trang trại AGRIVI. Lần này, chúng tôi đã cập nhật mô-đun tài chính của mình. Cho đến nay, mô-đun Tài chính của chúng tôi chứa nhiều tính năng cho phép theo dõi thành công Doanh số, Chi phí và Đầu tư. Hãy sử dụng mô-đun này của chúng tôi.

Chúng tôi đã thêm tính năng Theo dõi khoản vay vào danh sách các tính năng ngày càng phát triển của mình .

Bây giờ bạn có thể theo dõi các khoản thanh toán khoản vay của mình một cách dễ dàng. Hệ thống cho phép theo dõi 1 khoản vay lớn dùng để mua nhiều mặt hàng, hoặc nhiều khoản vay nhỏ hơn. AGRIVI cung cấp cho bạn một cái nhìn tổng quan đơn giản, trực quan về tất cả các khoản vay của bạn và theo dõi các khoản thanh toán cho từng khoản vay. 

Quản lý khoản vay trong Hệ thống quản lý trang trại AGRIVI

Lập kế hoạch thanh toán khoản vay

Trước tiên, bạn đăng ký một khoản vay – nhập tên, ngày, số tiền gốc, thời hạn tính theo tháng, lãi suất danh nghĩa và hiệu lực. Sau đó, bạn nhập kế hoạch thanh toán cho mỗi tháng. Sau khi đăng ký khoản vay, các khoản đầu tư và chi phí có thể được liên kết thành công với khoản vay đó. Một khoản vay có thể được liên kết với nhiều giao dịch mua. Tùy chọn thanh toán cho chi phí hoặc đầu tư cần được thay đổi thành „Khoản vay“. Nếu có nhiều Khoản vay được đăng ký trong hệ thống, menu thả xuống sẽ cho phép chọn Khoản vay được sử dụng để thanh toán cho chi phí hoặc khoản đầu tư đó.

Quản lý khoản vay trong Hệ thống quản lý trang trại AGRIVI

Đặt khoản vay làm hình thức thanh toán cho chi phí hoặc đầu tư

Mỗi Khoản vay có thể được xem xét dễ dàng về số tiền gốc, số tiền đã chi tiêu cho tất cả các mặt hàng đã mua và số tiền còn lại vẫn có sẵn để chi tiêu.

Quản lý khoản vay trong Hệ thống quản lý trang trại AGRIVI

Khoản vay được liên kết mua hàng

Mỗi khi bạn liên kết một mục với kế hoạch thanh toán khoản vay, mục đó sẽ tự động đăng ký dưới dạng chi phí. Do đó, mục này cũng hiển thị trong chi phí cũng như trong báo cáo tài chính. Giúp bạn dễ dàng hơn trong việc thanh toán và theo dõi khoản vay bằng cách trở thành chủ ngân hàng của chính mình thông qua Hệ thống quản lý trang trại AGRIVI.

Related Posts