+ 84 (0) 932 714 468  |   Agrivivietnam@gmail.com

Blog Post

Khí hậu đang thay đổi – Lương thực và Nông nghiệp cũng phải thay đổi

Khí hậu đang thay đổi – Lương thực và Nông nghiệp cũng phải thay đổi

Khí hậu đang thay đổi – Lương thực và Nông nghiệp cũng phải thay đổi

Vào ngày 16 tháng 10  chúng ta kỷ niệm Ngày Lương thực Thế giới. Đó là một ngày hành động chống lại nạn đói, một trong những thách thức toàn cầu lớn nhất. Vì chúng ta dự đoán rằng dân số toàn cầu sẽ đạt 9,6 tỷ người vào năm 2050, nên chúng ta cần phải hành động ngay. Khí hậu đang thay đổi – Lương thực và Nông nghiệp cũng phải thay đổi

Mục tiêu toàn cầu của chúng tôi là đạt được mục tiêu Không còn nạn đói vào năm 2030.

Điều này là do lương thực là nhu cầu cơ bản của con người và nếu không giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu. Chúng tôi không thể sản xuất đủ số lượng để đạt được mục tiêu đó. Vì biến đổi khí hậu là mối đe dọa cơ bản đối với an ninh lương thực toàn cầu. Chủ đề của Ngày Lương thực Thế giới năm nay là “Khí hậu đang thay đổi. Thực phẩm và nông nghiệp cũng vậy.”

Nông nghiệp phụ thuộc rất nhiều vào khí hậu và nó trực tiếp chịu tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu đối với các nguồn tài nguyên thiên nhiên cần thiết cho sản xuất cây trồng.

Để đáp ứng nhu cầu của dân số thế giới ngày càng tăng và biến đổi khí hậu, nông dân sẽ phải sản xuất nhiều lương thực hơn trên cùng một diện tích đất. Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp (FAO) dự đoán rằng sản xuất lương thực phải tăng khoảng 60% vào năm 2050 để nuôi sống dân số ngày càng tăng. Biểu đồ sau đây cho thấy sự gia tăng dân số toàn cầu vào năm 2050.

Khí hậu đang thay đổi - Lương thực và Nông nghiệp cũng phải thay đổi

Dân số thế giới 1965-2050

Nông nghiệp không chỉ phụ thuộc trực tiếp vào điều kiện khí hậu mà còn là một nhân tố góp phần đáng kể vào biến đổi khí hậu.

Do đó, một cách tiếp cận bền vững để canh tác là điều cần thiết. Thực hành canh tác tốt bao gồm quản lý đất và lâm nghiệp phù hợp có thể dẫn đến sự hấp thụ carbon dioxide một cách tự nhiên. Do đó làm giảm phát thải khí nhà kính. Biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến sản xuất cây trồng như thế nào được minh họa trong hình bên dưới.

Khí hậu đang thay đổi - Lương thực và Nông nghiệp cũng phải thay đổi

Biến đổi khí hậu tác động đến nông nghiệp

Nhiệt độ không khí ấm hơn và các hiện tượng thời tiết cực đoan như hạn hán và lũ lụt không chỉ ảnh hưởng đến độ dài và chất lượng của mùa vụ canh tác mà còn cả năng suất. Sự thay đổi nhiệt độ cũng ảnh hưởng đến sự sinh sôi nảy nở và lây lan của côn trùng, cỏ dại xâm lấn và dịch bệnh, do đó ảnh hưởng đến năng suất cây trồng.

Xem xét tất cả các yếu tố này, biến đổi khí hậu là một thách thức cần phải giải quyết để tiếp tục cuộc chiến chống lại nạn đói. Mỗi nông dân nên nhận trách nhiệm sản xuất lương thực bền vững có thể đáp ứng nhu cầu dân số toàn cầu và biến đổi khí hậu.

Bạn có thể làm gì?

Mọi người đều có vai trò trong việc giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu. Các quốc gia cần đầu tư vào nông dân sản xuất nhỏ và tăng sản lượng lương thực một cách bền vững. Tuy nhiên, có một số hành động mà bạn có thể thực hiện để giúp đỡ. Bằng cách trở thành những người tiêu dùng có lương tâm và có đạo đức, đồng thời bằng cách thay đổi các quyết định đơn giản hàng ngày, chẳng hạn như bằng cách lãng phí ít thực phẩm hơn hoặc ăn ít thịt hơn và nhiều đậu đỗ bổ dưỡng hơn, chúng ta có thể giảm tác động đến môi trường và tạo ra sự khác biệt.

Related Posts