+ 84 (0) 932 714 468  |   Agrivivietnam@gmail.com

Blog Post

Luân canh cây trồng với phần mềm quản lý AGRIVI

Luân canh cây trồng với phần mềm quản lý  AGRIVI

Luân canh cây trồng với phần mềm quản lý AGRIVI

Trong quá khứ, giải pháp chính cho tình trạng thiếu lương thực là đưa thêm đất vào nông nghiệp. Trong khi năng suất cây trồng đã được tăng lên với sự đổi mới, sự ra đời của các giống mới và công nghệ canh tác, tỷ lệ sử dụng đất đã giảm. Luân canh cây trồng với phần mềm quản lý AGRIVI.

Mặc dù các loại đất khác nhau có một số đặc tính không thể thay đổi, chẳng hạn như kết cấu, chất lượng đất có thể được cải thiện bằng cách thực hiện các chiến lược quản lý tốt, bằng cách luân canh cây trồng. Đất có thể được cải thiện về khả năng giữ nước, thoát nước, cấu trúc và thậm chí cả khả năng rễ cây đâm xuyên qua đất.

Luân canh cây trồng là sự nối tiếp nhau của các loại cây trồng trên cùng một mảnh đất trong một năm hoặc trong một khoảng thời gian dài hơn.

Các loại cây trồng thành phần được chọn sao cho sức khỏe của đất không bị suy giảm, ví dụ như bông-gam, mía-lúa mì. Nó cũng có nghĩa là trồng một loạt các loại cây trồng liên tiếp đều đặn trên một mảnh đất trong một khoảng thời gian cụ thể, với mục tiêu thu được lợi nhuận tối đa mà không làm suy giảm độ phì nhiêu của đất.

Luân canh cây trồng đã được sử dụng vào thời của người La Mã, người Ai Cập và khắp châu Á và châu Âu trước thời Trung cổ. Nó làm tăng giá trị dinh dưỡng của thực phẩm và giữ mức nitơ trong đất đủ cao để phân bón hóa học thậm chí cần dùng  đến.

Luân canh cây trồng với phần mềm quản lý AGRIVI

Có nhiều biến thể luân canh cây trồng nhưng ít nhiều chúng đều đạt được kết quả mong muốn

Giảm tỷ lệ dịch bệnh, phá vỡ chu kỳ sâu bệnh và tránh cạn kiệt chất dinh dưỡng. Bạn cũng có thể luân canh cây trồng hiệu quả với hệ thống trang trại AGRIVI. Nó cho phép bạn thấy rõ cánh đồng nào trống và gieo gì tiếp theo tùy thuộc vào vụ mùa trước. Điều này cho phép bạn trồng 2 hoặc 3 loại cây trồng mỗi năm trên một cánh đồng, tùy thuộc vào thời kỳ sinh trưởng của cây.

Một nghiên cứu kéo dài 9 năm về các phương pháp trồng trọt hữu cơ được áp dụng và luân canh cây trồng đã xác định rằng việc sử dụng thuốc diệt cỏ và phân bón hóa học có thể giảm 80%. Hơn nữa, phương pháp trồng trọt này làm giảm mức độ độc hại của nước ngọt hơn 200 lần và giữ cho lợi nhuận trên mỗi mẫu Anh cao.

Sử dụng luân canh cây trồng và theo dõi việc sử dụng đồng ruộng của bạn với AGRIVI!

Related Posts