+ 84 (0) 932 714 468  |   Agrivivietnam@gmail.com

Blog Post

Nông dân- Người quản lý đất đai

Nông dân- Người quản lý đất đai

Nông dân- Người quản lý đất đai

Nông dân- Người quản lý đất đai. Người quản lý là người chịu trách nhiệm quản lý một thứ gì đó và được giao trách nhiệm bảo vệ nó. Nông dân được gọi là người quản lý đất đai, vì mối liên hệ chặt chẽ mà họ có với đất đai. Sinh kế và cách sống của họ phụ thuộc vào khả năng sử dụng đất của họ. Do đó, lợi ích tốt nhất của nông dân là giúp bảo vệ đất đai vì họ phụ thuộc vào nó.

Ngoài ra, một phần của việc trở thành người quản lý đất tốt là cải thiện môi trường, thông qua nhiều phương thức canh tác khác nhau. Nông dân đang cố gắng hết sức để trở thành người quản lý đất đai thông qua việc bảo tồn, gìn giữ và điều tiết việc sử dụng các nguồn tài nguyên.

  • Bảo tồn

Nông dân tham gia vào nhiều hoạt động bảo tồn khác nhau giúp bảo vệ môi trường. Điều đó có nghĩa là sử dụng ít tài nguyên hơn và ít ảnh hưởng đến đất đai hơn, chẳng hạn như không làm đất, đặt hàng rào quanh suối, trồng cây che phủ, thu gom nước chảy tràn, kết hợp luân canh cây trồng và đồng cỏ, v.v.

Nông dân- Người quản lý đất đai

  • Sự bảo tồn

Bảo tồn giúp giữ mọi thứ như hiện tại, để lưu giữ chúng cho các thế hệ tương lai và cũng nâng cao chất lượng của chúng. Nông dân có thể thực hiện bảo kê theo cách lấy bớt đất sản xuất nông nghiệp. Đất này sau đó được để phát triển tự nhiên mà không có bất kỳ loại cây trồng nào được trồng trên đó.

Mục đích là để cho phép đất bồi đắp đất, tăng năng suất và giảm xói mòn lớp đất mặt. Bằng cách bảo vệ những khu vực này, động vật hoang dã như chim có thể cư trú trong một khu vực và tăng tính đa dạng. Trong những lĩnh vực này, các loài thực vật bản địa cũng có thể tự thiết lập.

Nông dân- Người quản lý đất đai

  • Điều độ

Sử dụng ít tài nguyên hơn và phát triển những ý tưởng mới về cách quản lý tài nguyên trong trang trại đã trở thành một cách để nông dân góp phần bảo vệ đất đai. Nông dân cũng đang sử dụng điều độ khi đưa chất dinh dưỡng vào đất. Đưa quá nhiều thuốc trừ sâu, thuốc diệt côn trùng và phân bón lên đồng ruộng không giúp ích gì cho mùa màng và còn có thể gây hại cho môi trường. Các phương pháp ứng dụng mới đã được phát triển cho nông dân để giảm tác động của họ đối với đất đai.

Quản lý tốt là điều quan trọng đối với tất cả mọi người, kể cả nông dân quy mô nhỏ.

Sử dụng các biện pháp quản lý tốt nhất, bạn có thể bảo vệ môi trường, cải thiện sức khỏe và phúc lợi của động vật và thực vật, đồng thời tăng lợi nhuận cho trang trại của bạn. Bằng cách áp dụng các phương thức quản lý phù hợp với nó, bạn có thể bảo vệ các khoản đầu tư của mình cũng như bảo vệ môi trường.

Quản lý môi trường tốt có nghĩa là sử dụng đất đai, thực vật và động vật theo cách bảo vệ và cải thiện môi trường. Quản lý môi trường bắt đầu bằng cách đánh giá trang trại của bạn để xác định các nguồn gây ô nhiễm có thể xảy ra và tác động có thể có của chúng đối với môi trường xung quanh.

Related Posts