+ 84 (0) 932 714 468  |   Agrivivietnam@gmail.com

Blog Post

Ngân hàng Thế giới cam kết tham gia Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao

Ngân hàng Thế giới cam kết tham gia Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao

Ngân hàng Thế giới cam kết tham gia Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao

Ngân hàng Thế giới cam kết tham gia Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao. Đây là một đề án quan trọng của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhằm nâng cao giá trị, thu nhập cho người nông dân, trong khi giảm phát thải khí nhà kính. Đề án này đã thu hút sự quan tâm và hỗ trợ của nhiều địa phương, doanh nghiệp và tổ chức quốc tế, trong đó có Ngân hàng Thế giới.

https://youtu.be/Ems0yakk67Y

Nguồn: vtv.vn

Ngân hàng Thế giới cam kết sẽ tham gia sâu vào đề án này thông qua Quỹ Tài chính Carbon chuyển đổi.

Đây sẽ là dự án đầu tiên Ngân hàng Thế giới triển khai ở khu vực châu Á theo hướng này. Mục tiêu của dự án là xây dựng một hệ sinh thái xuất khẩu toàn diện và hiệu quả, gắn với tăng trưởng xanh và phát thải thấp. Dự án này được kỳ vọng sẽ là hình mẫu để Ngân hàng Thế giới nhân rộng ra các quốc gia khác trong khu vực.

Mỹ sẽ hỗ trợ đề án này thông qua Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID). USAID sẽ cung cấp khoảng 14 triệu USD cho dự án Hỗ trợ Năng lực Cạnh tranh Nông nghiệp Việt Nam (VACCEP), nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp và hợp tác xã nông nghiệp trong việc sản xuất và tiêu thụ lúa chất lượng cao, giảm phát thải và thích ứng với biến đổi khí hậu. Dự án này sẽ được triển khai từ năm 2021 đến năm 2025, tập trung vào các tỉnh Đồng Tháp, Long An, An Giang và Kiên Giang.

Một số hoạt động chính của dự án VACCEP bao gồm:

  • Xây dựng và phổ biến các tiêu chuẩn sản xuất lúa chất lượng cao,
  • Giảm phát thải;
  • Cung cấp tư vấn kỹ thuật, đào tạo
  • Hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp và hợp tác xã nông nghiệp;
  • Kết nối các bên liên quan trong chuỗi giá trị lúa gạo;
  • Thúc đẩy việc sử dụng các công cụ quản lý rủi ro như bảo hiểm, kho bạc…;
  • Nâng cao nhận thức và tham gia vào các thị trường thanh toán dịch vụ môi trường.

Quý vị quan tâm đến phần mềm quản lý trang trại thông minh, xuất nhập khẩu nông sản, liên hệ Agivi Vietnam Co., Ltd để có tư vấn tốt nhất.

Related Posts