+ 84 (0) 932 714 468  |   Agrivivietnam@gmail.com

Blog Post

Giao tiếp giữa những người lao động là chìa khóa của sản xuất nông nghiệp thành công

Giao tiếp giữa những người lao động là chìa khóa của sản xuất nông nghiệp thành công

Giao tiếp giữa những người lao động là chìa khóa của sản xuất nông nghiệp thành công

Ở những trang trại lớn hơn, nơi có nhiều công nhân hơn, giao tiếp là vô cùng quan trọng. Mục tiêu của quản lý trang trại tốt là tất cả công nhân được thông báo kịp thời về tình hình và các hoạt động trong trang trại. Họ thường không có thời gian để gặp mặt trực tiếp và chia sẻ kinh nghiệm, ghi chú và nhận xét, vì vậy họ cần một nơi mà họ có thể giao tiếp cùng nhau.

Giao tiếp giữa những người lao động là chìa khóa của sản xuất nông nghiệp thành công

Để đạt được sự giao tiếp nhanh hơn và dễ dàng hơn giữa các công nhân, và do đó cải thiện trải nghiệm người dùng khi sử dụng AGRIVI

Chúng tôi cho phép khách hàng của mình để lại tin nhắn, nhận xét và ghi chú cho đồng nghiệp của họ. Mỗi nhân viên có quyền truy cập vào hệ thống có thể ghi chú về một số hoạt động trong trang trại. Nó có thể là một tin nhắn để mua nguyên liệu để phun hoặc bón phân, sửa chữa máy móc, thanh toán hóa đơn khẩn cấp, đặt mua cây giống và những thứ khác liên quan đến sản xuất nông nghiệp.

Ví dụ, sau 2 ngày phun thuốc trừ sâu, Johnny để lại lời nhắn cho đồng nghiệp Jane, người chịu trách nhiệm về nhiệm vụ này, để mua 5L thuốc diệt nấm Champion wg 50, số thuốc này sẽ cần cho ba ngày phun tiếp theo.

Giao tiếp giữa những người lao động là chìa khóa của sản xuất nông nghiệp thành công

Trong hệ thống AGRIVI, người dùng cũng có thể mở các chủ đề khác nhau trong mô-đun Thảo luận và gửi thông báo cho tất cả nhân viên. Bất kỳ người dùng nào cũng có thể theo dõi chủ đề này, thêm nhận xét hoặc đính kèm tài liệu. Đây là một ví dụ – Johnny đã mở hai chủ đề “Quy định mới” và “Hội nghị TNW Châu Âu”.

Giao tiếp giữa những người lao động là chìa khóa của sản xuất nông nghiệp thành công

Giao tiếp giữa những người lao động là chìa khóa của sản xuất nông nghiệp thành công. Công nhân được thông báo ngay lập tức về việc mua nguyên vật liệu mới và cách sử dụng chúng, tiến độ công việc ở một số trang trại, v.v. Bằng cách này, chúng tôi giảm thiểu sự chậm trễ trong sản xuất, loại bỏ việc trễ hạn và do đó giảm thiểu tổn thất tài chính.

Cải thiện sản xuất của bạn, sử dụng AGRIVI!

Related Posts