+ 84 (0) 932 714 468  |   Agrivivietnam@gmail.com

Blog Post

Nông nghiệp bền vững đến năm 2030 – Tác động đến an ninh lương thực

Nông nghiệp bền vững đến năm 2030 – Tác động đến an ninh lương thực

Nông nghiệp bền vững đến năm 2030 – Tác động đến an ninh lương thực

Nông nghiệp bền vững đến năm 2030 – Tác động đến an ninh lương thực. Trong vài thập kỷ tới, thế giới phải đối mặt với thách thức và cơ hội lịch sử liên quan đến an ninh lương thực, phát triển kinh tế và môi trường. Thế giới cần được đảm bảo an ninh lương thực, cần nông nghiệp để góp phần phát triển kinh tế toàn diện và cần giảm thiểu tác động của nông nghiệp đối với môi trường.

TĂNG TRƯỞNG NĂNG SUẤT CÂY TRỒNG Đến năm 2030, nhu cầu lương thực toàn cầu dự kiến sẽ tăng 35%. Phần lớn lương thực bổ sung sẽ cần đến từ việc tăng sản lượng đạt được hoặc giảm lãng phí thực phẩm.

Nông nghiệp bền vững đến năm 2030 – Tác động đến an ninh lương thực

NHU CẦU THỰC PHẨM

Đến năm 2030, quy mô nền kinh tế toàn cầu có thể tăng gấp đôi, Ấn Độ và Trung Quốc sẽ tăng lên để chiếm khoảng 40% mức tiêu thụ của tầng lớp trung lưu toàn cầu, tăng từ mức dưới 10% vào năm 2010. Điều này sẽ thay đổi đáng kể thành phần của chế độ ăn toàn cầu.

Nông nghiệp bền vững đến năm 2030 – Tác động đến an ninh lương thực

THƯƠNG MẠI NGŨ CỐC RÒNG (CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN)

Nền kinh tế toàn cầu có thể tăng gấp đôi, tuy nhiên các nước đang phát triển thậm chí sẽ phụ thuộc nhiều hơn vào nhập khẩu lương thực (14% tổng lượng tiêu thụ) và phải đối mặt với việc giá nhập khẩu tăng cao hơn mức tăng giá 10-60% dự kiến (dựa trên mức của năm 2000).

Nông nghiệp bền vững đến năm 2030 – Tác động đến an ninh lương thực

SỬ DỤNG NƯỚC

Nhu cầu nước toàn cầu sẽ tăng hơn 50%, riêng nông nghiệp đã đòi hỏi nhiều hơn những gì có thể duy trì để nuôi sống thế giới ngay cả trước khi nhu cầu trong nước và công nghiệp được đáp ứng.

Nông nghiệp bền vững đến năm 2030 – Tác động đến an ninh lương thực

CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG

Nông nghiệp bền vững đến năm 2030 – Tác động đến an ninh lương thực

Related Posts