+ 84 (0) 932 714 468  |   Agrivivietnam@gmail.com

Blog Post

Phân loại chất lượng – Chuẩn bị cây trồng cho thị trường

Phân loại chất lượng – Chuẩn bị cây trồng cho thị trường

Phân loại chất lượng – Chuẩn bị cây trồng cho thị trường

Nông dân yêu công việc của họ và tận hưởng trong mọi thực hành trang trại. Họ tin rằng làm việc trong tự nhiên và sản xuất lương thực cho dân số ngày càng tăng không phải là nghĩa vụ mà là một đặc quyền. Tuy nhiên, hầu hết nông dân đều bị thúc đẩy bởi lợi nhuận . Một số trong số họ là những doanh nhân đầy tham vọng với những mục tiêu lớn cho sản xuất nông nghiệp của họ, trong khi những người khác canh tác đất đai để nuôi sống gia đình và kiếm kế sinh nhai. Vì thế, việc phân loại chất lượng – Chuẩn bị cây trồng cho thị trường là việc rất quan trọng.

Phân loại chất lượng - Chuẩn bị cây trồng cho thị trường

Trở thành một nông dân có lợi nhuận thường bao gồm việc hiểu thị trường và có ý thức về nhu cầu của khách hàng. Do đó, một khi mùa màng được thu hoạch và mùa nông trại sắp kết thúc, mọi thứ sẽ được giao cho chiến lược quản lý sau thu hoạch , tiếp thị và bán hàng phù hợp.

Phân loại chất lượng - Chuẩn bị cây trồng cho thị trường

Chất lượng cây trồng, độ tươi, hình thức hấp dẫn cũng như giá cả là những yếu tố quan trọng nhất đối với mọi khách hàng . Để tìm sự cân bằng giữa các yếu tố nói trên và bán thành công sản phẩm của họ, nông dân thực hành phân loại chất lượng .

Phân loại chất lượng là gì?

Phân loại chất lượng là một thực hành sau thu hoạch bao gồm phân loại cây trồng thành các loại hoặc loại liên quan đến chất lượng của chúng. Nó được áp dụng trong quản lý sau thu hoạch trái cây, rau và củ.

Các loại cây trồng thường được phân thành ba hoặc bốn loại, từ chất lượng cao nhất đến thấp nhất. Theo Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp, táo có thể được phân loại thành các loại chất lượng sau:

  • Lớp học thêm
  • Lớp 1
  • Lớp 2

Phân loại chất lượng - Chuẩn bị cây trồng cho thị trường

Mỗi quốc gia có các quy định và phân loại chất lượng riêng cho một loại cây trồng nhất định. Tuy nhiên, các loại cây trồng thường được phân loại thành các loại chất lượng dựa trên các thông số sau:

  • Kích thước hoặc trọng lượng
  • Hình dạng
  • Màu sắc
  • Kết cấu
  • Giai đoạn trưởng thành
  • Sự hiện diện của bệnh tật hoặc bất kỳ biến dạng vật lý

Phân loại chất lượng - Chuẩn bị cây trồng cho thị trường

Đặt mục tiêu thị trường với phân loại chất lượng

Phân loại chất lượng là một thực hành sau thu hoạch quan trọng đối với những người nông dân quan tâm đến khách hàng cũng như danh tiếng của chính họ trên thị trường. Nông dân thực hành phân loại chất lượng có thể điều chỉnh theo nhu cầu thị trường dễ dàng hơn.

Ví dụ: Cây trồng có chất lượng cao hơn có thể đạt được mức giá cao hơn. Mặt khác, các loại cây trồng có chất lượng thấp hơn có thể được bán cho ngành công nghiệp chế biến. Theo cách này, việc phân loại chất lượng có thể giúp nông dân đặt mục tiêu thị trường và tìm ra mô hình kinh doanh phù hợp.

Phân loại chất lượng - Chuẩn bị cây trồng cho thị trường

Xét cho cùng, một chiến lược thị trường tốt và quản lý phù hợp là điều cần thiết cho lợi nhuận của nông dân.

Nguồn văn bản: FAO

Related Posts