Agrivi Ed

Agrivi Ed

Agrivi Ed - Hiệu suất mạnh mẽ Agrivi Ed có thể cung cấp thông tin chất lượng và chính xác về đầu vào. Hỏi bất kỳ câu hỏi về sản phẩm, Agrivi Ed có thể cung cấp tất cả các thông tin hữu ích, hiệu quả.
Tìm hiểu thêm ...
Agrivi Engage

Agrivi Engage

AGRIVI ENGAGE Nền tảng tư vấn AI kinh doanh đổi mới, được thiết kế riêng để hỗ trợ các mục tiêu của các công ty nông sản thực phẩm trong việc nuôi dưỡng mối quan hệ bền vững, lành mạnh và lâu dài với nông dân.
Tìm hiểu thêm ...
Agriculture Suplly Chain

Agriculture Suplly Chain

AGRICULTURE SUPPLY CHAIN AGRICULTURE SUPPLY CHAIN, Một phần mềm quản lý chuỗi cung ứng nông nghiệp mạnh mẽ được thiết kế riêng để hỗ trợ các công ty thực phẩm tạo ra chuỗi cung ứng bền vững và hiệu quả bằng cách sử dụng các tính năng quản lý tìm nguồn cung ứng cây trồng, canh tác theo hợp đồng và quản lý người trồng bên ngoài để đảm bảo chất lượng cao, tính bền vững, khả năng truy xuất nguồn gốc. Lợi ích to lớn mà Agrivi 360 - Agriculture Supply Chain cung cấp cho người dùng Phù hợp & hiệu quả với
Tìm hiểu thêm ...
Farm Advisory

Farm Advisory

AGRIVI 360 - FARM ADVISORY AGRIVI 360 - FARM ADVISORY là module Phần mềm tư vấn nông học cao cấp để cung cấp các đề xuất dựa trên dữ liệu dựa trên thông tin chi tiết theo thời gian thực từ các cánh đồng của nông dân. Các lợi ích to lớn mà Agrivi 360 - Farm Advisory cung cấp cho người dùng Phù hợp & hiệu quả với
Tìm hiểu thêm ...
Farm Interprise

Farm Interprise

AGRIVI 360 - FARM INTERPRISE Phần mềm quản lý trang trại dẫn đầu thị trường cho phép các công ty kinh doanh nông nghiệp lớn kiểm soát các hoạt động trang trại phức tạp, đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu, tối ưu hóa chi phí, cải thiện sản lượng dựa trên thông tin chi tiết theo thời gian thực và phân tích lĩnh vực nâng cao. Các lợi ích to lớn mà Agrivi 360 - Farm Interprise cung cấp cho người dùng Hiệu quả với các tổ hợp nông trại
Tìm hiểu thêm ...
Farm InSights

Farm InSights

Agrivi 360 – Farm InSight Agrivi 360 – Farm InSight là phần mềm quản lý trang trại dễ sử dụng được thiết kế để hỗ trợ nông dân đưa ra các quyết định nông học chính xác dựa trên thông tin chi tiết về đồng ruộng theo thời gian thực và đơn giản hóa việc quản lý trang trại. Các lợi ích to lớn mà Agrivi 360 - Farm InSight cung cấp cho người dùng Hiệu quả & nên được sử dụng cho
Tìm hiểu thêm ...