Agrivi IoT Fleet

Agrivi IoT Fleet

AGRIVI IoT - FLEET Agrivi IoT Fleet là nền tảng quản lý đội xe toàn diện cho phép các trang trại doanh nghiệp giám sát máy móc nông nghiệp đa thương hiệu trong thời gian thực và thu thập dữ liệu sử dụng và tiêu thụ nhiên liệu thông qua phần mềm quản lý trang trại AGRIVI. Lợi ích to lớn khi sử dụng thiết bị Agrivi IoT Fleet tại các trang trại Sử dụng hiệu quả cho
Tìm hiểu thêm ...
Agrivi IoT Meteo

Agrivi IoT Meteo

AGRIVI IoT - METEO AGRIVI IoT - METEO là trạm khí tượng chuyên nghiệp tích hợp plug & play với nền tảng quản lý trang trại AGRIVI để theo dõi dữ liệu thời tiết nông nghiệp chính xác theo thời gian thực. Lợi ích to lớn khi sử dụng trạm khí tượng Agrivi IoT Meteo tại các trang trại Sử dụng hiệu quả cho các lĩnh vực
Tìm hiểu thêm ...
Agrivi IoT – Soil

Agrivi IoT – Soil

Agrivi IoT - Soil Các cảm biến đất được tích hợp sẵn cho phép nông dân theo dõi và phân tích các điều kiện của đất thông qua nền tảng quản lý trang trại AGRIVI và nhận thông tin chi tiết theo thời gian thực về độ ẩm, nhiệt độ, độ dẫn điện của đất và các dữ liệu khác theo thời gian thực. Sử dụng hiệu quả với
Tìm hiểu thêm ...