+ 84 (0) 932 714 468  |   Agrivivietnam@gmail.com

Blog Post

Quản lý bảo hiểm thông minh với lập chỉ mục thời tiết

Quản lý bảo hiểm thông minh với lập chỉ mục thời tiết

Quản lý bảo hiểm thông minh với lập chỉ mục thời tiết

Điều hành một trang trại và trồng trọt không phải là điều dễ dàng. Phải mất nhiều năm làm việc chăm chỉ cũng như rất nhiều tiền để chuẩn bị cho mùa màng thu hoạch. Có cả một danh sách những điều có thể xảy ra sai sót và làm hỏng năng suất của người nông dân. Hạn hán, mưa lớn và lũ lụt, gió mạnh và mưa đá đều có thể tàn phá mùa màng. Hãy quản lý bảo hiểm thông minh với lập chỉ mục thời tiết

Do thời tiết có tác động mạnh mẽ đến sinh kế của họ nên nông dân có động cơ phát triển các chiến lược khác nhau để quản lý rủi ro thời tiết. Rủi ro nông nghiệp cũng là nguyên nhân chính gây mất an ninh lương thực. Vì vậy việc cải thiện điều kiện cho nông dân sản xuất nhỏ sẽ làm giảm mức nghèo toàn cầu.

Quản lý bảo hiểm thông minh với lập chỉ mục thời tiết

Mối liên hệ giữa rủi ro thời tiết và bảo hiểm chỉ số

Bảo hiểm nông nghiệp được thiết kế để bảo vệ nông dân khỏi những sự kiện hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của họ. Chẳng hạn như thời tiết bất lợi và giá giảm.

Từ quan điểm quản lý rủi ro thời tiết, có hai loại rủi ro chính cần xem xét:

 1. Các sự kiện bất ngờ (như bão hoặc mưa đá cục bộ)
 2. Các sự kiện dài hạn xảy ra trong một khoảng thời gian liên tục (như hạn hán)

Để bảo vệ thành công cây trồng của họ khỏi những loại sự kiện này, nông dân thu xếp bảo hiểm cây trồng để được bồi thường trong trường hợp cây trồng bị thiệt hại.

Quản lý bảo hiểm thông minh với lập chỉ mục thời tiết

Các rủi ro chính liên quan đến thời tiết ảnh hưởng đến nông nghiệp

Loại công cụ giảm thiểu rủi ro này có thể được áp dụng tốt nhất ở khu vực có mối liên hệ chặt chẽ giữa mất mùa và các hiện tượng thời tiết bất lợi.

Trước khi quản lý rủi ro thời tiết, nông dân phải đánh giá nó trước. Rủi ro được đánh giá bằng cách xác định ba điểm chính:

 1. Hazard—loại rủi ro (thời tiết)
 2. Tiếp xúc—vị trí của cây trồng
 3. Tính dễ bị tổn thương—ước tính về tác động của rủi ro đối với cây trồng bị ảnh hưởng bởi nó; thay đổi theo giai đoạn sinh trưởng của cây trồng

Để bảo vệ thành công cây trồng của họ khỏi các sự kiện thời tiết xấu, nông dân sắp xếp một chiến lược quản lý rủi ro với một công ty bảo hiểm, được gọi là bảo hiểm dựa trên chỉ số thời tiết.

Lập bản đồ rủi ro thời tiết là một phương pháp cho phép xác định, đánh giá và quản lý rủi ro.

Nó có thể được đánh giá thông qua sự kết hợp của các thông số sau:

 1. Rủi ro về thời tiết (gió, nhiệt độ, lượng mưa, mưa đá); gọi là chỉ số
 2. Loại cây trồng chịu rủi ro (cây lấy hạt có dầu, rau, cây gỗ, v.v.)
 3. Số lượng và loại nhà sản xuất trồng các loại cây trồng đó
 4. Vị trí trạm khí tượng; tạo thành một mạng lưới an toàn khác nhau giữa các quốc gia
 5. Vùng khí hậu nông nghiệp; được thu thập từ hình ảnh vệ tinh (cung cấp thông tin về các yếu tố và thuộc tính khác nhau liên quan như thế nào theo không gian và thời gian)
 6. Độ cao

Quản lý bảo hiểm thông minh với lập chỉ mục thời tiết

Bảo hiểm chỉ số thời tiết dựa trên dữ liệu thời tiết hiện tại và lịch sử. Dữ liệu hiện tại được đo bởi các trạm thời tiết địa phương và chúng ghi lại ít nhất 20 năm dữ liệu lịch sử, dữ liệu này được sử dụng khi các công ty bảo hiểm đang cố gắng đánh giá rủi ro thời tiết.

Agrivi Việt Nam-Phát triển kinh doanh trang trại

Công cụ quản lý rủi ro hiệu quả cho nông dân

Với tất cả những điều đã nói ở trên, chúng ta có thể nói chắc chắn rằng chỉ số thời tiết là một lĩnh vực rộng lớn và nó là một yếu tố quan trọng trong việc xác định loại bảo hiểm mà nông dân muốn sử dụng. Nó cũng đóng một vai trò lớn trong việc tính toán chi phí phí bảo hiểm.

Bên cạnh quản lý rủi ro bằng hình thức bảo hiểm cây trồng, nông dân có thể áp dụng các biện pháp giảm thiểu rủi ro khác để giảm thiểu thiệt hại về năng suất.

Ví dụ: nếu họ biết rằng trang trại của mình nằm trong khu vực có nguy cơ hạn hán cao, họ có thể bắt đầu sử dụng các loại cây trồng để tăng khả năng phục hồi (ví dụ: cây trồng, giống và mô hình canh tác thích hợp; tưới tiêu) và thực hiện các biện pháp thích ứng thích hợp để tránh rủi ro. .

Ngoài ra, nếu một loại cây trồng nào đó dễ bị ảnh hưởng bởi điều kiện thời tiết khắc nghiệt và dịch bệnh, nông dân nên chuyển hướng sản xuất sang một loại cây trồng bền vững hơn sẽ mang lại nhiều lợi nhuận hơn về lâu dài.

Liên hệ với AGRIVI Việt Nam

Các công ty bảo hiểm sử dụng một chiến lược được xác định cho một loại rủi ro nhất định (trong trường hợp này là thời tiết) được gọi là bảo hiểm dựa trên chỉ số thời tiết và cung cấp cho nông dân như một công cụ giảm thiểu rủi ro. Nếu bạn là một công ty bảo hiểm và bạn muốn tìm hiểu làm thế nào bạn có thể ngăn chặn đáng kể việc đánh giá không chính xác và bồi thường thiệt hại sai, vui lòng liên hệ với  AGRIVI Việt Nam.

Related Posts