+ 84 (0) 932 714 468  |   Agrivivietnam@gmail.com

Blog Post

Quản lý dư lượng thực vật

Quản lý dư lượng thực vật

Quản lý dư lượng thực vật

Việc làm đất trong bất kỳ hệ thống sản xuất nào được thực hiện để chuẩn bị luống gieo hạt, khắc phục tình trạng nén chặt, kết hợp phân bón và thuốc diệt cỏ cũng như kiểm soát cỏ dại. Tuy nhiên, một trong những kết quả đi kèm của việc làm đất là phá hủy tàn dư cây trồng còn sót lại sau khi thu hoạch cây trồng canh tác. Một thực tế được chấp nhận là trả lại tàn dư cây trồng cho môi trường đất là một thực hành quan trọng về mặt nông học. Quản lý dư lượng thực vật như  thế  nào?

Các tác động tích cực là rất nhiều và chúng bao gồm:

  • Cung cấp lớp phủ mặt đất để hấp thụ tác động của các hạt mưa, do đó làm giảm sự tách rời của các hạt đất làm giảm khả năng xói mòn
  • Tái chế các chất dinh dưỡng bị loại bỏ bởi một loại cây trồng đang phát triển
  • Duy trì hoặc tăng carbon hữu cơ trong đất (SOC) để cung cấp chất nền cho vi sinh vật đất và tăng thành phần hữu cơ của đất.

Trong lịch sử, nông dân coi phần còn lại này là rác, hoặc một vấn đề cần phải được tiêu hủy bằng lửa hoặc cày xới đất.

Tuy nhiên, việc quản lý thường xuyên tàn dư cây trồng được tạo ra trong các hệ thống luân canh cây trồng có thể tạo ra những lợi ích lâu dài đáng kể có khả năng vượt xa bất kỳ khoản tiết kiệm ngắn hạn nào đạt được bằng cách tiêu hủy tàn dư.

Các chuyên gia nông nghiệp luôn ủng hộ việc cày xới tàn dư cây trồng thay vì đốt. Việc đốt tàn dư cây trồng sẽ loại bỏ cơ hội cải thiện hàm lượng chất hữu cơ và có khả năng dẫn đến thất thoát chất dinh dưỡng đáng kể. Gần như tất cả nitơ và ít nhất 75% lưu huỳnh có trong tàn dư thực vật sẽ bị mất khi đốt cháy. Mặc dù về mặt lý thuyết, phốt pho và kali không bị mất do đốt cháy cặn, nhưng thực tế sẽ có sự mất mát đáng kể do khói và tro không thể phục hồi hoặc tái chế vào đất.

Quản lý dư lượng thực vật

Cày tàn dư cây trồng

Mặc dù tàn dư thực vật của một số loại cây trồng (ngô) thường gây ra vấn đề do khối lượng lớn của nó, nhưng nên băm nhỏ tàn dư thực vật, thêm phân bón UREA và cày xới chúng đến 20-30 cm, như vậy sẽ làm giàu mùn cho đất. UREA được thêm vào để phân hủy tàn dư cây trồng nhanh hơn, tăng hoạt động của vi sinh vật đất và do đó tỷ lệ C/N tốt hơn.

Chất hữu cơ trong đất chứa khoảng 50% cacbon và khoảng 5% nitơ, tỷ lệ C/N khoảng 10:1. Với hoạt động của mình, vi sinh vật dẫn đến thu hẹp tỷ lệ này trong quá trình oxy hóa cacbon. Khi tỷ lệ C/N giảm xuống một giá trị nhất định, vi sinh vật sẽ sử dụng toàn bộ nitơ được giải phóng cho nhu cầu của chúng. Do đó, để ngăn chặn sự suy giảm đạm, UREA cần được bổ sung.

Một phần chất hữu cơ tươi được phân hủy một phần, với quá trình tiếp theo của sự mùn hóa và sự trợ giúp của các vi sinh vật, được chuyển hóa thành mùn. Mùn rất quan trọng để duy trì cấu trúc đất tốt và cải thiện chế độ không khí và nước trong đất, tính chất nhiệt và hóa học của đất và khả năng đệm của nó. Do đó, việc cày xới tàn dư cây trồng đặc biệt quan trọng ở những vùng đất không có khả năng bón phân hữu cơ.

Quản lý dư lượng thực vật

Lợi ích của mùn (chất hữu cơ) đối với đất

Ngoài việc cày xới tàn dư cây trồng, cũng nên bón thêm phân xanh trong luân canh cây trồng. Phân xanh được lên kế hoạch kết hợp với đất của một số loại cây trồng được trồng đặc biệt cho mục đích này. Nó làm giàu chất hữu cơ cho đất, cải thiện hoạt động sinh học của đất và sử dụng các chất dinh dưỡng khó tiếp cận hơn, trong khi trên đất nặng hơn, nó thực hiện thoát nước sinh học.

Trên đất nhẹ hơn, phân xanh tăng cường khả năng của đất và đảm bảo cung cấp cho đất chất hữu cơ và khả năng tiếp cận tốt hơn các nguyên tố dinh dưỡng. Đối với phân xanh có thể được sử dụng; các loại đậu (đậu tằm, lupin, đậu tằm và cỏ ba lá), củ cải đường, củ cải hạt có dầu, mù tạt trắng, củ cải hiếp dâm, phacelia và kiều mạch. Chọn loại cây trồng nào để làm phân xanh phụ thuộc vào thời điểm gieo hạt thích hợp và diện tích đất trống của ruộng. Chúng thường được gieo sau khi loại bỏ các loại ngũ cốc, hạt có dầu và rau.

Quản lý dư lượng thực vật

Quản lý dư lượng thực vật

Cây phân xanh; cỏ ba lá đỏ, củ cải hạt có dầu, mù tạt trắng và phacelia

Cây phân xanh cũng ngăn chặn sự rửa trôi nitrat vào đất và do đó đảm bảo sử dụng tối đa các chất dinh dưỡng. Việc cày xới cây phân xanh có tác động thuận lợi trên cả đất nặng và đất cát và được khuyến khích mạnh mẽ trên các bề mặt chỉ được bón bằng phân khoáng.

Quản lý dư lượng thực vật

Cày xới phân xanh

Một lý do khác để gieo phân xanh là nhận thức về môi trường và hiệu quả của sản xuất trang trại, do đó sử dụng ít phân bón hơn và ngăn chặn quá trình rửa trôi nitrat. Vì việc gieo cây phân xanh là một phần trong biện pháp của chỉ thị nitrat, nông dân gieo chúng thường xuyên hơn trên đất nông nghiệp của họ.

Related Posts