+ 84 (0) 932 714 468  |   Agrivivietnam@gmail.com

Blog Post

Quản lý hàng tồn kho trang trại của bạn với phần mềm AGRIVI

Quản lý hàng tồn kho trang trại của bạn với phần mềm AGRIVI

Quản lý hàng tồn kho trang trại của bạn với phần mềm AGRIVI

Mọi nông dân, dù ở trang trại gia đình nhỏ hay trang trại sản xuất lớn, đều có kho chứa tất cả các nguyên liệu trang trại của mình: hạt giống cây trồng, phân bón, thuốc trừ sâu, nhiên liệu… sản phẩm đã thu hoạch và các mặt hàng nông nghiệp khác. Bất kể quy mô sản xuất của bạn là gì? Bạn sẽ sử dụng những vật liệu đó trên các cánh đồng. Do đó cần phải lưu giữ hồ sơ về mức tồn kho của chúng. Trong quản lý trang trại, hàng tồn kho đóng một vai trò quan trọng. Quản lý hàng tồn kho trang trại của bạn với phần mềm AGRIVI

Điều quan trọng đối với người nông dân là phải biết chính xác số lượng mặt hàng vào bất kỳ thời điểm nào. Người nông dân có thể đạt được điều đó với phần mềm quản lý trang trại AGRIVI. Phần mềm này cho phép họ nhập và theo dõi lượng hàng tồn kho cho từng mặt hàng.

Làm thế nào để bạn tạo một kho hàng trong phần mềm AGRIVI?

Bất kể bạn có bao nhiêu kho hàng và ở địa điểm trang trại nào, AGRIVI hỗ trợ quản lý nhiều địa điểm kiểm kê bằng cách tổ chức kiểm kê thành một hoặc nhiều kho.

Quản lý hàng tồn kho trang trại của bạn với phần mềm AGRIVI

Phân hệ kho trong phần mềm AGRIVI

Trong mô-đun Tài nguyên, bên dưới Khoảng không quảng cáo, bạn có thể thêm tất cả các nhà kho của mình. Giống như bạn có chúng trong trang trại của mình. Bên trong mỗi kho, bạn có thể thêm các thùng; là nơi bảo quản tất cả các mặt hàng được xác định cùng nhóm đơn vị tính, bất kể chúng cùng khối lượng, thể tích hay chiếc.

Quản lý hàng tồn kho trang trại của bạn với phần mềm AGRIVI

Các thùng bên trong nhà kho trong phân hệ AGRIVI Inventory

Trong mô-đun Hàng tồn kho, AGRIVI cho phép bạn thêm số lượng kho và thùng không giới hạn, cũng như lượng hàng tồn kho bên trong mỗi kho.

Thêm các mặt hàng vào kho

Trong mô-đun Hàng tồn kho AGRIVI, các mục có thể được thêm vào theo các cách sau:

  • Đăng ký kho ban đầu: sử dụng khi lập tài khoản AGRIVI; nó cho phép bạn nhập kho ban đầu cho tất cả các mặt hàng bạn có trong trang trại của mình, trực tiếp từ kho
  • Chi phí: khi đăng ký chi phí cho một loại giống, phân bón hoặc thuốc trừ sâu, một mặt hàng sẽ tự động được thêm vào hàng tồn kho; nếu mặt hàng đó đã tồn tại trong kho, số lượng của nó sẽ được tăng lên
  • Bán hàng: khi đăng ký bán một mặt hàng nào đó trong kho thì mức tồn kho của mặt hàng đó sẽ tự động giảm xuống
  • Yield: đăng ký thu hoạch một số loại cây trồng trong nhiệm vụ Thu hoạch làm tăng mức tồn kho cho loại cây trồng đó
  • Điều chỉnh (biểu tượng +/-): điều chỉnh vật phẩm cho phép bạn đăng ký tăng hoặc giảm mức tồn kho.; điều này có thể được thực hiện trong quá trình kiểm kê, khi đăng ký chất thải, mua hoặc bán và trong quá trình chuyển đổi một số lượng nhất định của một số loại cây trồng thành hạt giống, sẽ được sử dụng để gieo (ngô thu hoạch năm nay sẽ được chuyển thành hạt giống để gieo trong năm sau).

Báo động hàng tồn kho thấp

Mô-đun khoảng không quảng cáo cho phép bạn quản lý mức tồn kho thấp. Nếu cảnh báo được đặt cho một số mặt hàng và số lượng của mặt hàng đó giảm xuống dưới mức báo động, hệ thống sẽ tự động tạo lời nhắc cho mặt hàng đó để tăng mức tồn kho.

Quản lý hàng tồn kho trang trại của bạn với phần mềm AGRIVI

AGRIVI cảnh báo hàng tồn kho thấp cho nhà nông

Báo động hàng tồn kho thấp ngăn chặn sự chậm trễ trong sản xuất do thiếu đầu vào.

Agrivi Việt Nam-Công nghệ nông nghiệp

Báo động hàng tồn kho thấp trong danh sách hàng tồn kho; chuông đen đánh dấu mức tồn kho thấp

Trong sản xuất trang trại, quản lý hàng tồn kho đóng một vai trò quan trọng. Do đó, điều rất quan trọng đối với người nông dân là phải biết chính xác số lượng của mọi mặt hàng trong kho tại bất kỳ thời điểm nào, cũng như vòng đời của nó (mua, lưu trữ, sử dụng, bán hàng).

Làm cho việc canh tác của bạn dễ dàng hơn; sử dụng phần mềm AGRIVI để quản lý hàng tồn kho trang trại của bạn từ một vị trí trung tâm.

Related Posts