+ 84 (0) 932 714 468  |   Agrivivietnam@gmail.com

Blog Post

Quản lý Nitơ trong Canh tác

Quản lý Nitơ trong Canh tác

Quản lý Nitơ trong Canh tác

Nitơ là nguyên tố tự nhiên cần thiết cho tất cả các sinh vật sống. Nó là một hợp chất của tất cả các axit amin và là thành phần lớn nhất của bầu khí quyển Trái đất dưới dạng khí nitơ vô cơ (N 2 ), chiếm khoảng 80%. Ở dạng khí, nitơ không phản ứng và không sử dụng được cho cây trồng. Vì vậy nó phải trải qua quá trình chuyển đổi, chẳng hạn như chuyển đổi vi khuẩn Rhizobium, để có thể sử dụng được cho cây trồng. Làm thế  nào  để quản lý Nitơ trong Canh tác?

Thực vật hấp thụ nitơ từ đất qua rễ, ở dạng hữu cơ dưới dạng axit amin, nitrat (NO 3 ), nitrit (NO 2 ) và ion amoni (NH 4 + ). Nitơ được coi là nguyên tố khoáng quan trọng nhất theo yêu cầu của thực vật. Do đó đại diện cho đầu vào lớn nhất trong quản lý sản xuất cây trồng. Đây là đầu vào khó quản lý nhất do những thay đổi về hình thức, thành phần hóa học và vị trí của nó. Phân đạm là một trong những đầu vào quan trọng nhất trong canh tác.

Tầm quan trọng của nó được nhấn mạnh trong những năm khi lượng mưa dư thừa dẫn đến thiếu hụt nitơ và giảm năng suất.

Trong điều kiện đồng ruộng ẩm ướt kéo dài và nhiệt độ ấm áp, nitơ có thể bị thất thoát khỏi đất. Tổn thất có thể ở mức trung bình hoặc nghiêm trọng, tùy thuộc vào dạng phân đạm được sử dụng và mức độ điều kiện ẩm ướt, ấm áp có lợi cho sự thất thoát của nó. Tất cả những điều đó dẫn đến việc sử dụng nhiều phân đạm hơn, do đó ảnh hưởng tiêu cực đến đất, môi trường và cây trồng. Ứng dụng nitơ cao hơn cũng dẫn đến chi phí canh tác cao hơn.

Quản lý Nitơ trong Canh tác

Nông dân bón phân cho cây trồng của mình sau khi gieo hạt

Nitơ dư thừa tồn tại trong đất và tự do di chuyển vào nguồn nước hoặc vào khí quyển gây ô nhiễm nitơ. Nó đang nổi lên như một trong những vấn đề môi trường quan trọng nhất của Thế kỷ 21, góp phần gây ô nhiễm không khí và nước, biến đổi khí hậu và suy giảm tầng ozone tầng bình lưu.

Làm thế nào Nông dân có thể quản lý các ứng dụng nitơ và do đó giảm chi phí canh tác?

Mục tiêu là cung cấp đủ nitơ cho cây trồng để tối ưu hóa năng suất và lợi nhuận trong khi giảm thiểu thất thoát nước và không khí. Để thực hành quản lý nitơ thành công như vậy, có một số khuyến nghị, bao gồm:

  • Thời điểm bón phân – bón đạm càng gần thời kỳ cây trồng hấp thu nhanh càng tốt
  • Tỷ lệ ứng dụng – lượng nitơ cần thiết để tối ưu hóa năng suất cây trồng thường khác nhau đáng kể giữa các cánh đồng và từ phần này sang phần khác của cánh đồng. Để giảm bón thừa và thất thoát đạm, nông dân đã bắt đầu sử dụng công nghệ canh tác chính xác
  • Nguồn đạm – chọn nguồn phân đạm dựa trên thời gian, phương pháp bón phân hoặc vị trí (dạng và tỷ lệ đạm mà nông dân sẽ sử dụng chủ yếu phụ thuộc vào loại cây trồng và thời gian bón phân
  • Tính đồng đều của ứng dụng – ứng dụng quá nhiều hoặc thiếu không đồng đều có thể dẫn đến tổn thất năng suất đáng kể. Nguồn nitơ và thiết bị ứng dụng là những yếu tố quyết định chính.
  • Phương pháp ứng dụng và vị trí – lựa chọn phương pháp và vị trí phụ thuộc vào nguồn nitơ
  • Các yếu tố khác – vị trí địa lý, loại đất, mức độ dư lượng, lượng mưa dự kiến, nhiệt độ và độ ẩm của đất

Điều quan trọng là bón đạm càng gần thời kỳ hấp thu nhanh của một loại cây trồng nhất định càng tốt với lượng tối ưu cho năng suất chất lượng.

Ngoài ra, việc bón phân không đều có thể gây ra tổn thất năng suất đáng kể mà có thể được ngăn chặn bằng cách sử dụng thiết bị chất lượng. Việc sử dụng các công nghệ canh tác mới như canh tác chính xác và hệ thống quản lý trang trại để theo dõi toàn bộ sản lượng cây trồng, cho phép nông dân tăng cường canh tác.

Hệ thống quản lý trang trại AGRIVI cung cấp cho nông dân cái nhìn sâu sắc về lợi nhuận và năng suất trang trại của họ, từ đó theo dõi lượng phân bón đã sử dụng cho mỗi cánh đồng và sản lượng cây trồng, cùng với chi phí liên quan.

Quản lý Nitơ trong Canh tác

Quản lý Nitơ trong Canh tác

Quản lý Nitơ trong Canh tác

Phân tích đồng ruộng trong hệ thống quản lý trang trại AGRIVI

Trong mô-đun Phân tích hiện trường, họ cũng có thể theo dõi số lượng đã sử dụng của từng chất dinh dưỡng trên mỗi loại phân bón, sản lượng cây trồng và cánh đồng. Chỉ với một cú nhấp chuột, họ có thể xem lĩnh vực nào cao hơn hoặc thấp hơn về phân bón và các chất dinh dưỡng liên quan.

Sử dụng AGRIVI để quản lý lượng đạm tối ưu bón cho cây trồng của bạn.

Related Posts