+ 84 (0) 932 714 468  |   Agrivivietnam@gmail.com

Blog Post

Quản lý việc bón phân với phần mềm quản lý AGRIVI

Quản lý việc bón phân với phần mềm quản lý AGRIVI

Quản lý việc bón phân với phần mềm quản lý AGRIVI

Việc cung cấp phân bón cho cây trồng trên đồng ruộng thông qua nước tưới được gọi là quá trình bón phân. Bón phân – một kỹ thuật nông nghiệp hiện đại, mang đến cơ hội tuyệt vời để tối đa hóa năng suất và giảm thiểu ô nhiễm môi trường bằng cách tăng hiệu quả sử dụng phân bón, giảm thiểu lượng phân bón và tăng lợi tức đầu tư cho phân bón. Trong quá trình bón phân, thời gian, số lượng và nồng độ phân bón được sử dụng dễ dàng kiểm soát. Hãy quản lý việc bón phân với phần mềm quản lý AGRIVI!

Nhiều loại phân bón, cả dạng rắn và dạng lỏng, đều phù hợp để bón phân tùy thuộc vào đặc tính hóa lý của dung dịch phân bón. Đối với các hoạt động trên cánh đồng quy mô lớn, các nguồn phân bón rắn thường là một giải pháp thay thế ít tốn kém hơn so với các công thức lỏng thường được sử dụng. Độ hòa tan của các loại phân bón này rất khác nhau. Khi chuyển sang nguồn phân bón dạng rắn, có thể tránh được các vấn đề trong bể ương bằng cách đảm bảo rằng lượng nước dồi dào được thêm vào dung dịch gốc.

Khi lựa chọn phân bón để bón phân, bốn yếu tố chính cần được xem xét:

  • Loại cây và giai đoạn sinh trưởng
  • Điều kiện đất đai
  • Chất lượng nước
  • Phân bón sẵn có và giá cả.

Loại phân dùng để bón phải là loại có chất lượng cao, độ hòa tan và độ tinh khiết cao, hàm lượng muối thấp, độ pH chấp nhận được và phải phù hợp với chương trình quản lý của trang trại.

Ưu điểm của bón phân

  • Chất dinh dưỡng và nước được cung cấp gần vùng rễ hoạt động thông qua quá trình bón phân dẫn đến cây trồng hấp thụ nhiều hơn
  • Vì nước và phân bón được cung cấp đồng đều cho tất cả các loại cây trồng thông qua quá trình tưới tiêu nên có khả năng thu được năng suất cao hơn 25-50%

Quản lý việc bón phân với phần mềm quản lý AGRIVI

Ví dụ về các loại cây trồng tiết kiệm nước, năng suất và lợi nhuận khác nhau trong hệ thống tưới nhỏ giọt và nhỏ giọt +

  • Hiệu quả sử dụng phân bón thông qua tưới tiêu dao động trong khoảng 80-90%, giúp tiết kiệm tối thiểu 25% chất dinh dưỡng

Quản lý việc bón phân với phần mềm quản lý AGRIVI

  • Hiệu quả phân bón của các phương pháp áp dụng khác nhau
  • Bằng cách này, cùng với lượng nước ít hơn và tiết kiệm phân bón, thời gian, lao động và năng lượng sử dụng cũng giảm đáng kể

Phân bón sử dụng trong tưới tiêu

Để áp dụng thông qua phân bón Urê, kali và phân bón hòa tan trong nước cao có sẵn. Urê rất thích hợp để bơm vào hệ thống tưới vi mô. Nó hòa tan cao và hòa tan ở dạng không ion, do đó nó không phản ứng với các chất khác trong nước. Urê cũng không gây ra vấn đề kết tủa. Phải tránh sử dụng super photpho thông qua tưới phân, vì nó tạo ra kết tủa muối photphat. Do đó, axit photphoric phù hợp hơn cho quá trình lên men vì nó có sẵn ở dạng lỏng.

Các loại phân bón đặc biệt như mono amoni photphat (đạm và phốt pho), Poly feed (đạm, phốt pho và kali), Đa K (Nitơ và Kali), Kali sunfat ( kali và lưu huỳnh ) rất thích hợp cho việc bón phân, vì chúng hòa tan cao trong nước . Cùng với các loại phân bón đặc biệt , Fe, Mn, Zn, Cu, B, Mo cũng được cung cấp.

Quản lý việc bón phân với phần mềm quản lý AGRIVI

Các loại phân bón thường dùng trong tưới tiêu

Tình trạng thiếu nước trên toàn thế giới để sử dụng cho nông nghiệp và đô thị hóa gia tăng đã buộc phát triển nông nghiệp đến những địa điểm mới, ít phù hợp với các phương pháp tưới tiêu bằng lũ hoặc kênh cũ, dẫn đến sự phát triển của tưới tiêu. Nó lần đầu tiên được phát triển cho các loại cây trồng ngoài đồng và làm vườn, và sau đó được sử dụng cho các đồn điền cây. Trong các giai đoạn sau, các khu vườn nhỏ và việc buôn bán chậu cảnh đã áp dụng việc sử dụng phân bón với lịch trình tự động của chu kỳ tưới tiêu cho các khu vườn gia đình và thành phố.

Bón phân ngày nay được sử dụng trong bất kỳ hệ thống nào, quy mô nhỏ hay lớn, trên toàn thế giới.

Trong tưới tiêu, điều quan trọng là phải theo dõi các hoạt động trên tất cả các cánh đồng và sản lượng cây trồng hoặc trang trại. Mỗi khi bạn tưới tiêu, bón phân hoặc thậm chí bảo vệ cây trồng của mình, bạn có thể nhập dữ liệu này vào AGRIVI và theo dõi lượng nước, phân bón và thuốc trừ sâu đã sử dụng trên mỗi cánh đồng. Tất cả những gì có thể được xem và phân tích trên cơ sở hàng ngày.

Related Posts