+ 84 (0) 932 714 468  |   Agrivivietnam@gmail.com

Blog Post

Sức khỏe của đất và tính bền vững của nông nghiệp

Sức khỏe của đất và tính bền vững của nông nghiệp

Sức khỏe của đất và tính bền vững của nông nghiệp

Sức khỏe của đất và tính bền vững của nông nghiệp. Khi dân số thế giới và nhu cầu sản xuất lương thực tăng lên, việc giữ cho đất khỏe mạnh và năng suất là điều tối quan trọng. Các phương án đưa vào vùng đất mới thích hợp cho năng suất cây trồng cao còn hạn chế.

Mẹ Thiên nhiên phải mất 100 – 500 năm để hình thành 1 inch lớp đất mặt. Đáp ứng nhu cầu toàn cầu ngày càng tăng sẽ đòi hỏi nông dân phải tiếp tục tinh chỉnh các biện pháp quản lý đất để nâng cao năng suất nông nghiệp. Họ cũng sẽ cần áp dụng các phương pháp sản xuất tốt nhất để đảm bảo tính bền vững lâu dài và sức khỏe của mỗi mẫu đất rộng rãi.

Sức khỏe của đất còn được gọi là chất lượng đất

Được định nghĩa là khả năng liên tục của đất để hoạt động như một hệ sinh thái sống quan trọng giúp duy trì thực vật, động vật và con người. Đất chứa các sinh vật sống mà khi được cung cấp các nhu cầu cơ bản của cuộc sống – thức ăn, chỗ ở và nước – sẽ thực hiện các chức năng cần thiết để sản xuất thức ăn và chất xơ.

Chỉ những thứ “sống” mới có thể khỏe mạnh

Việc coi đất như một hệ sinh thái sống phản ánh sự thay đổi cơ bản trong cách chúng ta chăm sóc đất. Đất không phải là một môi trường trồng trọt trơ, mà là hợp tác với hàng tỷ vi khuẩn, nấm và các vi khuẩn khác là nền tảng của một hệ sinh thái cộng sinh tao nhã.

Nó có thể được quản lý để cung cấp chất dinh dưỡng cho sự phát triển của cây trồng, hấp thụ và giữ nước mưa để sử dụng trong thời kỳ khô hạn, lọc và đệm các chất ô nhiễm tiềm ẩn khỏi cánh đồng của chúng ta, đóng vai trò là nền tảng vững chắc cho các hoạt động nông nghiệp và cung cấp môi trường sống cho vi khuẩn đất phát triển và đa dạng hóa để giữ cho hệ sinh thái hoạt động trơn tru.

Đất làm gì?

  • Điều tiết nước – Đất giúp kiểm soát lượng mưa, tuyết tan và nước tưới. Nước và các chất hòa tan chảy qua đất hoặc vào và xuyên qua đất.
  • Duy trì sự sống của thực vật và động vật – Sự đa dạng và năng suất của các sinh vật sống phụ thuộc vào đất.
  • Lọc và đệm các chất ô nhiễm tiềm ẩn – Các khoáng chất và vi khuẩn trong đất chịu trách nhiệm lọc, đệm, phân hủy, cố định và giải độc các chất hữu cơ và vô cơ, bao gồm các sản phẩm phụ của công nghiệp và đô thị cũng như các chất lắng đọng trong khí quyển.
  • Các chất dinh dưỡng tuần hoàn – Carbon, nitơ, phốt pho và nhiều chất dinh dưỡng khác được lưu trữ, biến đổi và tuần hoàn trong đất.
  • Ổn định và hỗ trợ vật lý – Cấu trúc đất cung cấp môi trường cho rễ cây. Đất cũng cung cấp hỗ trợ cho các cấu trúc của con người và bảo vệ các kho tàng khảo cổ học.

Sức khỏe của đất và tính bền vững của nông nghiệp

Tính chất vốn có và tính chất động của đất

Chất lượng đất động là cách đất thay đổi tùy thuộc vào cách nó được quản lý. Các lựa chọn quản lý ảnh hưởng đến lượng chất hữu cơ trong đất, cấu trúc đất, độ sâu của đất và khả năng giữ nước và chất dinh dưỡng. Một mục tiêu của nghiên cứu sức khỏe của đất là tìm hiểu cách quản lý đất theo cách cải thiện chức năng của đất. Các loại đất phản ứng khác nhau đối với việc quản lý tùy thuộc vào các đặc tính vốn có của đất và cảnh quan xung quanh.

Đất có lợi cho bạn nếu bạn làm việc cho đất bằng cách sử dụng các biện pháp quản lý giúp cải thiện sức khỏe của đất, tăng năng suất và lợi nhuận ngay lập tức và trong tương lai. Một loại đất hoạt động đầy đủ sẽ tạo ra lượng sản phẩm tối đa với chi phí thấp nhất. Tối đa hóa sức khỏe của đất là điều cần thiết để tối đa hóa lợi nhuận. Đất là nguồn tài nguyên thiên nhiên sống và mang lại sự sống và sẽ không có tác dụng nếu bạn lạm dụng nó.

Related Posts