+ 84 (0) 932 714 468  |   Agrivivietnam@gmail.com

Blog Post

Thông tin thời tiết chính xác cho thu nhập trang trại cao hơn

Thông tin thời tiết chính xác cho thu nhập trang trại cao hơn

Thông tin thời tiết chính xác cho thu nhập trang trại cao hơn

Thời tiết có vai trò quan trọng trong sản xuất nông nghiệp. Nó có ảnh hưởng sâu sắc đến sự sinh trưởng, phát triển và năng suất của cây trồng, tỷ lệ sâu bệnh, nhu cầu nước, phân bón, tính kịp thời và hiệu quả của các hoạt động canh tác như: cày, bừa, làm đất, làm cỏ, tưới tiêu, bón phân, phun thuốc, phủi bụi, thu hoạch, bảo quản và vận chuyển nông sản. Những diễn biến của thời tiết thất thường nằm ngoài tầm kiểm soát của con người. Vì thế thông tin thời tiết chính xác cho thu nhập trang trại cao hơn

Thích ứng hoặc giảm thiểu tác động của thời tiết bất lợi nếu có thể kịp thời dự báo thời tiết dự kiến.

Với mục tiêu giúp nông dân giảm thiểu thiệt hại cho trang trại thông qua quản lý hợp lý các hoạt động nông nghiệp, AGRIVI cho phép bạn theo dõi dự báo thời tiết cho từng cánh đồng mà bạn có. Tất cả những gì bạn phải làm là đánh dấu cánh đồng của mình trên bản đồ vệ tinh trong hệ thống AGRIVI.

Dự báo thời tiết chi tiết trong bảy ngày tới cung cấp cho bạn thông tin nâng cao về các yếu tố thời tiết như nhiệt độ tối thiểu và tối đa, sự xuất hiện của sương, độ ẩm tương đối, lượng mưa, áp suất không khí và tốc độ gió. Dựa trên thông tin này, người nông dân sẽ có định hướng tốt hơn cho việc ra quyết định trong quản lý cây trồng bao gồm thời điểm thích hợp để gieo hạt, làm cỏ, bón phân và thu hoạch.

Thông tin thời tiết chính xác cho thu nhập trang trại cao hơn

Cũng có thể nhận ra các điều kiện thời tiết xấu và chuẩn bị tốt hơn để giảm thiểu thiệt hại.

AGRIVI cũng cho phép bạn theo dõi lịch sử thời tiết của mình. Bạn có thể kiểm tra các đặc điểm thời tiết được liệt kê ở trên cho mỗi ngày trong ba năm qua. Dựa trên những điều kiện thời tiết trong quá khứ, bạn có thể dễ dàng lập kế hoạch cho các hoạt động trong tương lai của mình như: thời gian gieo hạt, phun thuốc hoặc thu hoạch.

Thông tin thời tiết chính xác cho thu nhập trang trại cao hơn

Dự báo thời tiết đảm bảo rằng nông dân đưa ra các quyết định sáng suốt để tận dụng tốt nhất các khoản đầu tư và công việc khó khăn của họ. Đưa ra quyết định canh tác của bạn bằng cách theo dõi các điều kiện thời tiết một cách thoải mái tại nhà của bạn. Bắt đầu sử dụng AGRIVI NGAY BÂY GIỜ!

Related Posts