FAO ra mắt bộ công cụ toàn diện để đánh giá an toàn thực phẩm

FAO ra mắt bộ công cụ toàn diện để đánh giá an toàn thực phẩm Một trang web dành cho nông dân và doanh nghiệp trong ngành thực phẩm đã được ra mắt vào Ngày An toàn Thực phẩm Thế giới 2023 Tổ chức Tổ chức Nông Lương Liên Hiệp Quốc (FAO) đã đưa ra một bộ công cụ toàn diện, thiết thực và dễ tiếp cận được thiết kế để giúp tất cả những người hoạt động trong ngành thực phẩm tuân thủ các tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) quốc tế. Bộ công cụ ra mắt vào ngày 7/6/2023 trùng với Ngày An toàn Thực phẩm Thế giới năm 2023, dựa trên Codex Alimentarius (tiếng Latinh…
Tìm hiểu thêm ...