Sầu riêng đối mặt với nguy cơ trồng – giải cứu – chặt

Sầu riêng đối mặt với nguy cơ trồng – giải cứu – chặt

Sầu riêng đối mặt với nguy cơ trồng - giải cứu - chặt Sầu riêng là một loại trái cây đặc sản của Việt Nam, có giá trị kinh tế cao và được nhiều thị trường quốc tế yêu thích. Tuy nhiên, Sầu riêng đối mặt với nguy cơ trồng - giải cứu - chặt do sự bùng nổ của cơn sốt sầu riêng trong những năm gần đây. Đây là một hiện tượng nguy hiểm, không chỉ ảnh hưởng đến người dân, mà còn đe dọa đến an ninh lương thực và bền vững của nông nghiệp Việt Nam. https://youtu.be/7ZfHP6tUNpY Nguồn: vtv.vn Nguyên nhân của nguy cơ trồng - giải cứu - chặt sầu riêng là do sự thiếu…
Tìm hiểu thêm ...