+ 84 (0) 932 714 468  |   Agrivivietnam@gmail.com

Blog Post

Thực hành tốt nhất để quản lý dịch hại trong sản xuất trang trại hữu cơ

Thực hành tốt nhất để quản lý dịch hại trong sản xuất trang trại hữu cơ

Thực hành tốt nhất để quản lý dịch hại trong sản xuất trang trại hữu cơ

Canh tác hữu cơ dựa trên các phương pháp kết hợp kiến thức khoa học về sinh thái học và công nghệ hiện đại với các phương thức canh tác truyền thống dựa trên các quá trình sinh học diễn ra tự nhiên. Đó là một hệ thống canh tác duy trì sức khỏe của đất, hệ sinh thái và con người. Các phương pháp chính của canh tác hữu cơ bao gồm: luân canh cây trồng, phân xanh và phân hữu cơ, canh tác cơ giới và kiểm soát dịch hại sinh học. Thực hành tốt nhất để quản lý dịch hại trong sản xuất trang trại hữu cơ

Nông dân đang phải đối mặt với vô số thách thức sản xuất trong đó các vấn đề phổ biến nhất là sâu bệnh, bao gồm côn trùng, bệnh tật và cỏ dại. Họ tích hợp các thực hành văn hóa, sinh học, cơ học, vật lý và hóa học để quản lý sâu bệnh.

  • Thực hành văn hóa

Dựa vào chiến lược làm cho cây trồng hoặc môi trường sống không thể chấp nhận được đối với dịch hại bằng cách can thiệp vào sở thích đẻ trứng của chúng, phân biệt đối xử hoặc vị trí của cây ký chủ bởi cả con trưởng thành và con chưa trưởng thành. Những điều này có thể đạt được bằng các biện pháp như cách ly cây trồng, xen canh và luân canh cây trồng. Thời điểm gieo hạt và trồng cây có thể được sử dụng để giúp cây non hình thành giai đoạn chống chịu trước khi một cuộc tấn công xảy ra và để giảm thời gian dễ bị tấn công. Việc quản lý bẫy và vườn ươm cây trồng cũng như môi trường xung quanh cũng được đưa vào để chuyển hướng sự tấn công của côn trùng ra khỏi cây trồng.

  • Kiểm soát cơ học và vật lý

Bao gồm làm đất, cắt cỏ, cắt, che phủ và che phủ đất hữu cơ và rào chắn. Xới đất giữa các vụ mùa để kết hợp tàn dư cây trồng và cải tạo đất. Nó cũng tiêu diệt cỏ dại và phá vỡ vòng đời của sâu bệnh.

  • Kiểm soát sinh học

Kiểm soát sinh học trong bảo vệ thực vật hữu cơ là một phương pháp kiểm soát côn trùng gây hại và dịch bệnh. Bằng cách sử dụng các sinh vật khác dựa vào sự ăn thịt, ký sinh và ăn cỏ hoặc một số cơ chế tự nhiên khác với sự tương tác quản lý tích cực của nông dân. Kẻ thù tự nhiên của côn trùng gây hại – được gọi là tác nhân kiểm soát sinh học, là động vật ăn thịt, ký sinh trùng và mầm bệnh.

Đối với kiểm soát sinh học cỏ dại, các tác nhân là động vật ăn thịt hạt giống, động vật ăn cỏ và mầm bệnh thực vật. Trong khi đối với bệnh thực vật, các tác nhân sinh học là chất đối kháng. Trong canh tác hữu cơ, các tác nhân sinh học có thể được nhập khẩu đến những nơi chúng không xuất hiện tự nhiên hoặc nông dân có thể phóng thích bổ sung các loài thiên địch, thúc đẩy quần thể thiên địch xuất hiện tự nhiên.

  • Kiểm soát hóa chất

Các chất chuẩn hữu cơ được thiết kế để cho phép sử dụng các chất tự nhiên như pyrethrin và rotenone. Nông dân tránh sử dụng các loại thuốc trừ sâu tổng hợp phổ rộng. Chúng phá vỡ nghiêm trọng sự kiểm soát tự nhiên và thúc đẩy sự xuất hiện của các loài gây hại thứ cấp như nhện, rầy nâu và Rhizoctonia.

Cũng có một số chất tổng hợp được phép sử dụng trong canh tác hữu cơ như: đồng cố định (đồng hydroxit, đồng oxit, đồng oxychlorua, đồng sunfat), vôi ngậm nước, hydro peroxide, lưu huỳnh vôi và kali bicacbonat.

Thực hành tốt nhất để quản lý dịch hại trong sản xuất trang trại hữu cơ

Thực hành được sử dụng trong quản lý dịch hại hữu cơ

Để thiết kế và thực hiện các biện pháp quản lý dịch hại tốt nhất trong canh tác hữu cơ, cũng cần phải có kiến thức chính xác về sinh học cây trồng và dịch hại, hệ sinh thái, vật hậu học và các tương tác giữa dịch hại và cây trồng. Đồng thời tuân thủ các quy tắc nghiêm ngặt của canh tác hữu cơ. Ở nhiều quốc gia trên thế giới, nó được quy định bởi một chương trình kiểm tra, chứng nhận và ghi nhãn.

Sử  dụng  phần mềm quản lý  trang trại AGRIVI

Canh tác hữu cơ có nhiều quy định và hạn chế vì thế nông dân cần theo dõi các hoạt động của họ trên các cánh đồng. Để tạo điều kiện cho họ lưu trữ hồ sơ và có tất cả ở một nơi, phần mềm quản lý trang trại AGRIVI giúp nông dân theo dõi: nguyên liệu hữu cơ, giờ làm việc và tài chính chi cho trang trại của họ. Nó cũng giúp nông dân đấu tranh với các quy định và báo cáo canh tác hữu cơ phức tạp.

Với hơn 20 báo cáo khác nhau về tất cả các hoạt động của trang trại, từ gieo trồng, bảo vệ, duy trì đến thu hoạch, AGRIVI cho phép nông dân theo dõi lượng thuốc trừ sâu và phân bón hữu cơ đã sử dụng trên cánh đồng và cây trồng, tình hình tài chính và năng suất trang trại của họ và in ra. Mọi thứ mà nông dân nhập vào hệ thống, nó sẽ tự động điền vào các báo cáo.

Dễ dàng quản lý nông nghiệp hữu cơ của bạn – sử dụng AGRIVI .

Related Posts