+ 84 (0) 932 714 468  |   Agrivivietnam@gmail.com

Blog Post

Thực phẩm xanh đối mặt với rủi ro đáng kể từ biến đổi khí hậu

Thực phẩm xanh đối mặt với rủi ro đáng kể từ biến đổi khí hậu

Thực phẩm xanh đối mặt với rủi ro đáng kể từ biến đổi khí hậu

Nhiều nhà sản xuất thức ăn thủy sản lớn nhất thế giới rất dễ bị tổn thương trước sự thay đổi môi trường do con người gây ra – với một số quốc gia có nguy cơ cao nhất ở Châu Á, Châu Mỹ Latinh và Châu Phi thể hiện khả năng thích ứng thấp nhất – một nghiên cứu mang tính bước ngoặt đã chỉ ra.

Bài viết trong ấn bản mới nhất của The Current, Sonia Fernandez từ Trường Đại học UC Santa Barbara giải thích rằng nghiên cứu cho thấy hơn 90% sản lượng thực phẩm xanh toàn cầu phải đối mặt với những rủi ro đáng kể do thay đổi môi trường, với một số quốc gia hàng đầu ở Châu Á và Hoa Kỳ sẽ phải đối mặt với những mối đe dọa lớn nhất đối với sản xuất.

Các tác giả đằng sau bài báo mới đã đưa ra phân tích toàn cầu đầu tiên về các yếu tố gây căng thẳng môi trường ảnh hưởng đến số lượng sản xuất và độ an toàn của thực phẩm xanh trên khắp thế giới, lần đầu tiên xếp hạng các quốc gia theo mức độ tiếp xúc của họ với các yếu tố gây căng thẳng chính. Tổng cộng có 17 yếu tố gây căng thẳng đã được khảo sát, bao gồm tảo nở hoa, mực nước biển dâng cao, nhiệt độ thay đổi và phơi nhiễm thuốc trừ sâu.

Ben Halpern, đồng tác giả chính, là giáo sư tại UC Santa Barbara, lưu ý: “Các tác nhân gây căng thẳng về môi trường không quan tâm đến biên giới quốc gia . “Các yếu tố gây căng thẳng di chuyển theo không khí, nước, các loài và con người, kết nối đất liền với biển và hệ sinh thái với hệ sinh thái.”

Nghiên cứu, được công bố trên tạp chí Nature Sustainability, là một trong tám bài báo khoa học do Blue Food Assessment (BFA) công bố như một phần trong nỗ lực toàn cầu nhằm cung cấp thông tin về tính bền vững của thực phẩm thủy sản trong tương lai.

Bên cạnh biến đổi khí hậu, báo cáo nhấn mạnh rằng các hệ thống sản xuất thực phẩm xanh rất dễ bị tổn thương được tìm thấy ở tất cả các châu lục, bao gồm một số nhà sản xuất thực phẩm xanh lớn nhất thế giới – chẳng hạn như Na Uy, Trung Quốc và Hoa Kỳ – nhưng cũng cho rằng có quá nhiều thiếu hụt của sự hiểu biết xung quanh sự phức tạp của các yếu tố gây căng thẳng gây ra thay đổi môi trường.

Ling Cao, đồng tác giả chính và giáo sư tại Khoa học môi trường biển tại Đại học Hạ Môn cho biết: “Chúng tôi mới chỉ tìm hiểu sơ bộ về mối liên hệ giữa các yếu tố gây căng thẳng từ môi trường và cách chúng có thể tác động tiêu cực đến quá trình sản xuất và sự an toàn của các loại thực phẩm xanh”.

Cô nói: “Hiểu được sự phức tạp của những yếu tố gây căng thẳng này và tác động theo tầng của chúng, sẽ rất cần thiết trong việc phát triển các chiến lược thích ứng và giảm thiểu thành công”.

Sự xâm lấn của các loài, hiện tượng phú dưỡng nội địa, tảo nở hoa, sự nóng lên của đại dương và mực nước biển dâng được bài báo trích dẫn là những mối đe dọa chính đối với sản xuất thực phẩm xanh ở Hoa Kỳ, trong đó nghề cá nước ngọt và biển phải đối mặt với những rủi ro lớn không tương xứng.

Nghiên cứu cho thấy, là nhà sản xuất thực phẩm xanh lớn nhất, nuôi trồng thủy sản nước ngọt của Trung Quốc cũng phải đối mặt với hiện tượng phú dưỡng nội địa và các sự kiện thời tiết khắc nghiệt.

Các tác giả cũng cho rằng cần đặc biệt chú ý đến các quốc gia phải đối mặt với sự thay đổi môi trường cao nhưng không có đủ năng lực để thích ứng: bao gồm Bangladesh, Eswatini, Guatemala, Honduras và Uganda.

Về hệ thống sản xuất, bài báo phát hiện ra rằng nghề cá biển nói chung dễ bị tổn thương hơn trước các yếu tố gây căng thẳng liên quan đến khí hậu – đặc biệt là nhiệt độ tăng và quá trình axit hóa – trong khi nuôi trồng thủy sản dễ bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh và mức oxy thấp hơn.

Rebecca Short, đồng tác giả chính và nhà nghiên cứu tại Trung tâm Phục hồi Stockholm cho biết: “Mặc dù chúng tôi đã đạt được một số tiến bộ với biến đổi khí hậu, nhưng các chiến lược thích ứng của chúng tôi đối với hệ thống thực phẩm xanh đối mặt với biến đổi môi trường vẫn chưa được phát triển và cần được quan tâm khẩn cấp”.

Trong số các khuyến nghị chính của báo cáo là lời kêu gọi hợp tác xuyên biên giới hơn và các chiến lược thích ứng, thừa nhận rằng các hệ sinh thái mà sản xuất thực phẩm xanh dựa vào có mối liên hệ chặt chẽ với nhau, với sự thay đổi môi trường ở một khu vực có tác động dây chuyền tiềm ẩn ở những nơi khác.

Các tác giả cũng kêu gọi đa dạng hóa sản xuất thực phẩm xanh ở các quốc gia có nguy cơ cao để đối phó với tác động của thay đổi môi trường trừ khi các chiến lược giảm thiểu và thích ứng đầy đủ được áp dụng.

Tương tự như vậy, bài báo nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết về sự tham gia nhiều hơn của các bên liên quan trong việc hiểu, giám sát và giảm thiểu áp lực đối với các hệ thống sản xuất thực phẩm xanh. Kiến thức bản địa sẽ rất quan trọng đối với việc lập kế hoạch chiến lược và các chính sách nhằm giảm thiểu và thích ứng với sự thay đổi môi trường, đặc biệt đối với nghề cá thủ công và các quốc gia phụ thuộc nhiều vào nghề cá biển, chẳng hạn như các quốc đảo nhỏ đang phát triển (SIDS).

Nghiên cứu cũng bao gồm một bộ dữ liệu mở rộng xếp hạng các quốc gia trên thế giới dựa trên mức độ tiếp xúc của hệ thống sản xuất thực phẩm xanh của họ với các tác nhân gây căng thẳng môi trường khác nhau.

Nguồn: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Related Posts