+ 84 (0) 932 714 468  |   Agrivivietnam@gmail.com

Blog Post

Việc làm trong Nông nghiệp

Việc làm trong Nông nghiệp

Việc làm trong Nông nghiệp

Cho đến năm 2000, nông nghiệp là trụ cột của việc làm trên khắp thế giới. Kể từ đó, lĩnh vực dịch vụ đã đảm nhận vai trò này và khoảng cách giữa hai lĩnh vực ngày càng lớn. Việc làmtrong nông nghiệp hiện nay ra sao? Mặc dù tăng trưởng việc làm trong nông nghiệp chậm lại nhưng số lượng lao động trong lĩnh vực này đã đạt trên một tỷ người, chiếm 1/3 tổng số lao động.

So với các ngành khác, ngành nông nghiệp có một số đặc điểm khiến cho việc biết chính xác có bao nhiêu lao động trở nên khó khăn hơn so với các ngành khác.

Thứ nhất, ở nhiều quốc gia, nông nghiệp vẫn bị chi phối bởi các trang trại gia đình – nơi các thành viên gia đình cung cấp đầu vào lao động vào các thời điểm khác nhau trong năm. Thứ hai, nhiều nông dân và công nhân nông trại theo đuổi nông nghiệp như một hoạt động bán thời gian và có các nguồn thu nhập ít nhiều quan trọng khác. Thứ ba, nông nghiệp được đặc trưng bởi các đỉnh lao động theo mùa vụ, trong đó một số lượng lớn lao động có thể được thuê trong thời gian tương đối ngắn.

Với 1,3 tỷ người làm việc trong lĩnh vực này, nông nghiệp là nguồn tạo việc làm lớn thứ hai trên toàn thế giới sau dịch vụ và chiếm 28% việc làm toàn cầu.

Khi các quốc gia phát triển, tỷ lệ dân số làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp ngày càng giảm. Trong khi hơn 2/3 dân số ở các nước nghèo làm nông nghiệp thì ở các nước giàu chỉ có dưới 5%. Điều chủ yếu là do năng suất tăng lên rất nhiều giúp cho việc giảm lao động này có thể thực hiện được.

Theo dữ liệu từ năm 2009, tổng tỷ lệ có việc làm ở các nước nghèo:

  • Ở châu Phi cận Sahara ghi nhận 50% tổng mức tăng trưởng việc làm
  • Ở Nam Á ghi nhận gần 33% tổng tăng trưởng việc làm
  • Ngược lại, ở Đông Á, Mỹ Latinh và Caribe, việc làm trong lĩnh vực nông nghiệp đang giảm

Nông nghiệp là lĩnh vực quan trọng nhất tạo ra việc làm cho phụ nữ ở nhiều quốc gia, đặc biệt là ở Châu Phi và Châu Á. Ở cấp độ toàn cầu, phụ nữ chiếm 38%, trong khi nam giới khoảng 33%.

Trên toàn cầu, nhu cầu lao động đối với rau cao hơn đáng kể so với ngũ cốc, như thể hiện trong biểu đồ bên dưới.

Agrivi Việt Nam-Khoa học nông nghiệp

Di cư – đặc biệt là của những người trẻ tuổi, điều kiện làm việc kém trong lĩnh vực này và nhu cầu ngày càng tăng đối với các sản phẩm nông nghiệp là một số yếu tố kêu gọi sự thích ứng và hiện đại hóa nông nghiệp, đặc biệt là ở các nước châu Phi có nền kinh tế dựa vào nông nghiệp.

Để cải thiện tình hình, công nhân nông trại và nông dân nhỏ cần kiếm được nhiều tiền hơn cho công việc họ thực hiện và điều kiện làm việc tốt hơn.

Ngành nông nghiệp có tiềm năng lớn để đóng góp thiết yếu vào cả số lượng việc làm và chất lượng việc làm.

Một ngành nông nghiệp phát triển bền vững có thể tạo động lực quyết định và đóng góp đáng kể vào cuộc chiến chống đói nghèo. Việc làm trong nông nghiệp và trong các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến nông nghiệp đóng một vai trò quan trọng trong việc đạt được điều này.

Related Posts