+ 84 (0) 932 714 468  |   Agrivivietnam@gmail.com

Blog Post

Xây dựng bản tin thời tiết nông vụ tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long

Xây dựng bản tin thời tiết nông vụ tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long

Xây dựng bản tin thời tiết nông vụ tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long

Sáng ngày 26/7/2023, tại Trà Vinh, Cục Trồng trọt (Bộ NN-PTNT), Sở NN-PTNT Trà Vinh đã phối hợp với Ban điều phối Dự án DeRISK SEE Asia tổ chức hội thảo xây dựng bản tin thời tiết nông vụ tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).

Tham dự hội thảo có ông Lê Thanh Tùng, Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt; Lê Văn Đông, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Trà Vinh cùng đại diện lãnh đạo Sở NN-PTNT, Đài Khí tượng thủy văn 13 tỉnh khu vực ĐBSCL; bà Lê Thị Tầm, Điều phối viên Dự án “Áp dụng dự báo khí hậu thời hạn mùa và các giải pháp bảo hiểm tiên tiến vào quản lý rủi ro khí hậu trong ngành nông nghiệp ở Đông Nam Á”.

Tại hội thảo, các đại biểu đã được Cục Trồng trọt thông tin về triển khai Quyết định số 1033/QĐ-BNN-TT, ngày 22/3/2023 của Bộ NN-PTNT về việc giao Cục Trồng trọt thực hiện nhiệm vụ “xây dựng bản tin nông vụ tại các tỉnh ĐBSCL phục vụ quản lý nhà nước về sản xuất trồng trọt và thích ứng với biến đổi khí hậu”. Đồng thời thông tin về công tác xây dựng bản tin nông vụ tại các tỉnh ĐBSCL, hiện bản tin thời tiết nông vụ tại ĐBSCL đã triển khai được 07/13 tỉnh (trong đó có Trà Vinh); còn 06 tỉnh chưa triển khai. Thông qua bản tin thời tiết nông vụ đã góp phần quản lý rủi ro khí hậu trong ngành nông nghiệp. Đối với 07 tỉnh đã triển khai, chỉ mới thực hiện được 03 địa phương cấp huyện/tỉnh; riêng tinh Tiền Giang triển khai thực hiện đạt 100% đơn vị cấp huyện. Việc nhân rộng bản tin thời tiết nông vụ trong thời gian tới sẽ được nhân rộng 100% địa bàn huyện/tỉnh.

Tham gia góp ý tại hội thảo, lãnh đạo Sở NN-PTNT các tỉnh ĐBSCL đã chia sẻ về kết quả trong quá trình thực hiện. Đến nay, bản tin thời tiết nông vụ được truyền tải trên đài truyền thanh; nền tảng mạng xã hội như Zalo, Facebook… Qua đó, có 130.000 người hưởng lợi; thu hút hơn 23.000 thành viên/450 nhóm Zalo được thành lập và hoạt động. Nội dung các bản tin/khuyến cáo hiện có của cơ quan ngành nông nghiệp bao gồm: Văn bản chỉ đạo sản xuất của ngành nông nghiệp; tình hình sâu bệnh trên đồng ruộng; mặn xâm nhập, khô hạn. Đồng thời, lãnh đạo Sở NN-PTNT các tỉnh ĐBSCL cũng nêu lên những khó khăn trong quá trình triển khai; việc tìm kiếm nguồn tài chính để hỗ trợ thực hiện bản tin thời tiết nông vụ…; kết thúc hội thảo, các đại biểu đều thống nhất sự cần thiết và hữu ích của việc xây dựng bản tin thời tiết nông vụ tại các tỉnh ĐBSCL, bản tin sẽ là một công cụ đắc lực giúp người nông dân trong vùng nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp và đề xuất trong thời gian tới bản tin sẽ được thực hiện trên toàn vùng ĐBSCL để tất cả người sản xuất đều được tiếp cận với kênh thông tin đa dạng và chính thống này.

Nguồn: Bộ  Nông  nghiệp  và  Phát  triển  nông  thôn

Related Posts