+ 84 (0) 932 714 468  |   Agrivivietnam@gmail.com

Blog Post

Áp dụng Thực hành Canh tác Tích hợp với Hệ thống Quản lý Trang trại AGRIVI

Áp dụng Thực hành Canh tác Tích hợp với Hệ thống Quản lý Trang trại AGRIVI

Áp dụng Thực hành Canh tác Tích hợp với Hệ thống Quản lý Trang trại AGRIVI

Canh tác tổng hợp là một hệ thống quản lý toàn trang trại nhằm mang lại nền nông nghiệp bền vững hơn. Đây là một cách tiếp cận năng động có thể áp dụng cho bất kỳ hệ thống canh tác nào trên thế giới. Nó chú ý đến chi tiết và cải tiến liên tục trong tất cả các lĩnh vực của một doanh nghiệp nông nghiệp thông qua các quy trình quản lý. Canh tác tổng hợp kết hợp những công cụ và công nghệ hiện đại tốt nhất với các tập quán truyền thống tùy theo địa điểm và tình huống nhất định. Áp dụng Thực hành Canh tác Tích hợp với Hệ thống Quản lý Trang trại AGRIVI

Áp dụng Thực hành Canh tác Tích hợp với Hệ thống Quản lý Trang trại AGRIVI Ưu điểm của hệ thống canh tác

Hệ thống bao gồm môi trường, đặc điểm đất đai, vị trí cảnh quan, di truyền và sinh thái của thực vật và động vật. Nó liên quan đến thực hành quản lý, mục tiêu và lối sống của con người hạn chế các yếu tố xã hội, cơ hội kinh tế, chiến lược tiếp thị. Và các yếu tố bên ngoài bao gồm cung cấp năng lượng, chi phí và tác động của các chính sách nông nghiệp.

Các hệ thống cũng phản ánh các nguồn tài nguyên thiên nhiên sẵn có và tác động đối với việc sử dụng chúng. Các vấn đề về động vật hoang dã, các loài động thực vật mục tiêu và không phải mục tiêu, vi sinh vật… và thực sự là tất cả các yếu tố có thể xác định và không thể xác định.

Hệ thống canh tác tổng hợp có nhiều ưu điểm:

 • Tăng năng suất và lợi nhuận
 • Sự bền vững
 • Thức ăn cân bằng
 • An toàn môi trường
 • Tái chế tài nguyên
 • Thu nhập quanh năm
 • Áp dụng công nghệ mới
 • Giải quyết khủng hoảng năng lượng – nhiên liệu và thức ăn gia súc
 • Tránh phá rừng
 • Hiệu quả đầu vào-đầu ra.

Trong canh tác tổng hợp, bảo vệ cây trồng có tính đến tất cả các phương pháp sinh học, kỹ thuật và hóa học. Sau đó được cân bằng một cách cẩn thận và với mục tiêu bảo vệ môi trường, duy trì lợi nhuận của doanh nghiệp và đáp ứng các yêu cầu xã hội. Quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) là phương pháp được ưa chuộng để bảo vệ cây trồng. Đây là một trụ cột của thâm canh bền vững sản xuất cây trồng và giảm thiểu rủi ro thuốc trừ sâu. Do đó, IPM là một yếu tố không thể thiếu của Quản lý cây trồng tổng hợp, toàn diện hướng tới nông nghiệp bền vững.

Áp dụng Thực hành Canh tác Tích hợp với Hệ thống Quản lý Trang trại AGRIVI

Trang trại tổng hợp tập hợp các thành phần đa dạng như nông nghiệp, làm vườn, lâm nghiệp và chăn nuôi để tạo thành một trang trại ổn định. Việc kết hợp trồng trọt với các hoạt động khác như chăn nuôi gia cầm, chăn nuôi lợn, trồng nấm, công trình khí sinh học, v.v. luôn được nhấn mạnh.

Áp dụng Thực hành Canh tác Tích hợp với Hệ thống Quản lý Trang trại AGRIVI

Hệ thống canh tác tổng hợp quản lý dự án và tính kinh tế của hệ thống sản xuất tổng hợp

Ngoài ra còn có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến một nền nông nghiệp tổng hợp:

 • Điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu của khu vực lựa chọn
 • Sẵn có về tài nguyên, đất đai và lao động
 • Mức độ sử dụng tài nguyên hiện tại
 • Tính kinh tế của hệ thống canh tác tổng hợp được đề xuất
 • Trình độ quản lý của nông dân.

Với mục tiêu giảm sử dụng thuốc trừ sâu, bảo vệ môi trường, đạt được sự bền vững và ổn định của trang trại. Ngày càng có nhiều nông dân chuyển đổi trang trại của họ thành một hệ thống canh tác tích hợp. Nó dường như là câu trả lời cho các vấn đề tăng sản lượng lương thực, tăng thu nhập và cải thiện cuộc sống cho nông dân quy mô nhỏ, với nguồn lực hạn chế mà không gây bất kỳ tác động xấu nào đến môi trường và hệ sinh thái nông nghiệp.

Thực hành các nguyên tắc canh tác tổng hợp, nông dân cũng có thể theo dõi toàn bộ hoạt động sản xuất của trang trại trong hệ thống quản lý trang trại AGRIVI. Nó cho phép họ quản lý tất cả các hoạt động tại hiện trường, tài nguyên như con người, máy móc và lĩnh vực, hàng tồn kho và tài chính. Cuối cùng, nó có một lớp phân tích với bảng điều khiển KPI và các báo cáo có thể in được. Liên kết tất cả thông tin lại với nhau và cung cấp một cái nhìn tổng quan tuyệt vời về sức khỏe tổng thể của trang trại.

Related Posts