+ 84 (0) 932 714 468  |   Agrivivietnam@gmail.com

Blog Post

Quản Lý Dịch Hại Cỏ Linh Lăng Bằng Hệ Thống Quản Lý Trang Trại AGRIVI

Quản Lý Dịch Hại Cỏ Linh Lăng Bằng Hệ Thống Quản Lý Trang Trại AGRIVI

Quản Lý Dịch Hại Cỏ Linh Lăng Bằng Hệ Thống Quản Lý Trang Trại AGRIVI

Cỏ linh lăng( Medicago sativa L.), là một loại cây thân thảo lâu năm thuộc họ Fabaceae (đậu và đậu). Nó chủ yếu được trồng như một loại cây thức ăn thô xanh có thể được chăn thả bởi động vật. Được thu hoạch dưới dạng cỏ khô và được sử dụng làm thức ăn gia súc hoặc cắt để ủ chua. Là cây họ đậu, cỏ linh lăng có khả năng cố định đạm nên có thể sử dụng để tăng lượng đạm trong đất làm cây che phủ. Quản Lý Dịch Hại Cỏ Linh Lăng Bằng Hệ Thống Quản Lý Trang Trại AGRIVI

Cỏ linh lăng có hệ thống rễ sâu và khỏe. Vì vậy nó có thể làm cạn kiệt chất dinh dưỡng trong đất và cũng có thể chịu được thời kỳ khô hạn. Nó thích nghi để phát triển trong nhiều môi trường khác nhau nhưng nó đòi hỏi sự quản lý cẩn thận để đạt được năng suất tối đa. 

Quản lý dịch hại cỏ linh lăng

Cỏ linh lăng có nhiều loài gây hại, bao gồm côn trùng và bệnh tật. Nhưng loài gây hại nặng nhất là mọt cỏ linh lăng. Sự phá hoại của loài côn trùng này có thể phá hoại đến mức năng suất cỏ linh lăng có thể bị mất hoàn toàn. Vì vậy các cánh đồng cần được theo dõi chặt chẽ.

Ấu trùng của mọt cỏ linh lăng gây hại cho cây trồng. Vào đầu mùa xuân, chúng nở ra từ những quả trứng nằm trong thân cây và bắt đầu kiếm ăn bên trong những chiếc lá gấp lại ở các đầu đang phát triển, tạo ra những “lỗ kim” nhỏ trên lá. Khi ấu trùng lớn lên, chúng nhai những lỗ lớn hơn, khiến cây có hình dạng bị cắt nhỏ hoặc trơ xương. Một sự phá hoại nặng nề của ấu trùng có thể tiêu thụ đủ lá khiến toàn bộ cánh đồng có thể chuyển sang màu xám.

Quản Lý Dịch Hại Cỏ Linh Lăng Bằng Hệ Thống Quản Lý Trang Trại AGRIVI

Quản lý mọt trên cỏ linh lăng được chú trọng vào thời kỳ trước khi cắt lứa đầu tiên. Cắt bỏ cây trồng trước khi nảy mầm có thể ngăn ngừa thiệt hại nghiêm trọng và tiêu diệt hầu hết các loài mọt. Nếu tình trạng phá hoại nghiêm trọng và nếu mọt tiếp tục ăn gốc rạ và các chồi mới, thì có thể sử dụng thuốc diệt côn trùng thích hợp.

Nông dân có thể Quản lý Dịch hại bằng Hệ thống AGRIVI như thế nào?

Ngoài thời điểm xử lý thích hợp, nông dân có thể sử dụng hệ thống AGRIVI để giúp họ quản lý dịch hại cỏ linh lăng. Hệ thống quản lý trang trại AGRIVI hướng dẫn nông dân về các loại hoạt chất và thuốc trừ sâu. Tùy thuộc vào loại sâu bệnh, mà họ có thể sử dụng để xử lý hơn 100 loại cây trồng khác nhau, cũng như cỏ linh lăng. Hệ thống này cũng cung cấp cho họ cảnh báo về sự tấn công của dịch hại có thể xảy ra, tùy thuộc vào điều kiện thời tiết hiện tại trên một cánh đồng cụ thể.

Nếu nông dân đã biết điều kiện thời tiết gây ra sự xuất hiện của một số loài gây hại, thì hệ thống cho phép họ tạo ra các báo động về loài gây hại đó. Để tạo báo thức, hãy chuyển đến biểu tượng Đồng hồ báo thức trong thanh điều hướng – Xem tất cả báo thức – Báo thức thời tiết.

Quản Lý Dịch Hại Cỏ Linh Lăng Bằng Hệ Thống Quản Lý Trang Trại AGRIVI

Cảnh báo thời tiết trong hệ thống quản lý trang trại AGRIVI

Trong cảnh báo thời tiết, bạn có thể nhập thời gian quan sát, nhiệt độ, độ ẩm, loại mưa và thời lượng. Đồng thời mỗi cảnh báo có thể được chỉ định cho một số vụ mùa và một hoặc tất cả các trường được liên kết với vụ mùa đó.

Agrivi Việt Nam-Công nghệ nông nghiệp

Tạo cảnh báo thời tiết

Trong cảnh báo thời tiết, người nông dân cũng có thể tạo cảnh báo để theo dõi khoảng thời gian của điều kiện thời tiết cụ thể. Ví dụ: có mưa trên cánh đồng nào đó hay không để người nông dân chuẩn bị phun thuốc cho cây trồng. Nếu điều kiện thời tiết đã nhập trùng với điều kiện thời tiết trong dự báo AGRIVI, báo thức sẽ hiển thị trên biểu tượng đồng hồ báo thức trong thanh điều hướng.

Đừng để thời tiết làm bạn bối rối, hãy sử dụng cảnh báo thời tiết AGRIVI và quản lý sản xuất nông trại của bạn một cách đơn giản nhất.

Related Posts