+ 84 (0) 932 714 468  |   Agrivivietnam@gmail.com

Blog Post

Tuân thủ Thực hành Canh tác Tốt với Hệ thống Quản lý Trang trại AGRIVI

Tuân thủ Thực hành Canh tác Tốt với Hệ thống Quản lý Trang trại AGRIVI

Tuân thủ Thực hành Canh tác Tốt với Hệ thống Quản lý Trang trại AGRIVI

Được thúc đẩy bởi kỳ vọng về năng suất cây trồng cao hơn và/hoặc chi phí sản xuất thấp hơn và tiết kiệm thời gian quản lý, người nông dân cần tuân theo một số thực hành trang trại nhất định. Đó là những quy trình mà người nông dân nên áp dụng để có được một vụ mùa khỏe mạnh. Tuân thủ Thực hành Canh tác Tốt với Hệ thống Quản lý Trang trại AGRIVI

Nếu không có các biện pháp canh tác, nông dân có thể không duy trì được mùa màng của mình một cách đầy đủ. Ở mỗi bước trong quy trình canh tác, từ lựa chọn cây trồng đến thu hoạch, nông dân cần có thông tin để hướng dẫn họ trong suốt mùa vụ canh tác. Trong canh tác, có ba bước chính mà người nông dân cần thông tin để hướng dẫn họ; trước khi trồng, tăng trưởng và sau sản xuất.

Quy trình trước khi trồng

Các hoạt động trước khi gieo trồng liên quan đến việc lựa chọn giống phù hợp để có được một vụ mùa tốt, có tiềm năng năng suất cao và giá thị trường tốt. Lập kế hoạch trước cho tất cả các hoạt động trên đồng ruộng và chuẩn bị đồng ruộng để gieo trồng. Trong tất cả các bước của quy trình canh tác, người nông dân có thể sử dụng hệ thống trang trại AGRIVI. Giúp họ lên kế hoạch trước cho tất cả các hoạt động trên đồng ruộng. Người nông dân biết chính xác phải làm gì và khi nào. Họ có đủ thời gian để chuẩn bị tất cả các vật tư nông nghiệp . , công nhân, máy móc… và lập kế hoạch chi phí sản xuất.

Quá trình thực hiện từng hoạt động làm đất (cày, xới, lu) người nông dân cũng có thể ghi nhận vào hệ thống dưới dạng nhiệm vụ. Họ có thể nhập số giờ làm việc của công nhân và máy móc cho một hoạt động nhất định và chi phí liên quan cho cả hai công việc.

Tuân thủ Thực hành Canh tác Tốt với Hệ thống Quản lý Trang trại AGRIVI

Đăng ký thời gian làm việc của công nhân và máy móc sử dụng cho hoạt động xới đất trên hệ thống AGRIVI

Bất kể phương pháp nào được sử dụng để làm đất đều phải giảm thiểu xáo trộn đất. Làm đất hoàn toàn có thể phá hủy cấu trúc đất. Nên việc chuẩn bị đất là rất quan trọng để đảm bảo rằng ruộng đã sẵn sàng để trồng trọt. Đất được chuẩn bị tốt sẽ kiểm soát cỏ dại, tái chế chất dinh dưỡng cho cây. Cung cấp đất mềm để cấy và bề mặt đất phù hợp để gieo hạt trực tiếp.

Sự phát triển

Các yếu tố quản lý quan trọng cũng cần được xem xét trong quá trình sinh trưởng của một loại cây trồng nhất định. Chúng bao gồm phương pháp trồng trọt, tưới nước, bón phân, làm cỏ và các biện pháp duy trì khác mà người nông dân cũng có thể ghi vào hệ thống AGRIVI, vào các nhiệm vụ. Mỗi lần sử dụng nước, phân bón, thuốc trừ sâu hoặc một số vật liệu khác mà người nông dân có thể ghi lại trên mỗi cánh đồng, cây trồng và mùa vụ.

Chọn thời điểm gieo trồng là rất quan trọng để thiết lập vụ mùa trên đồng ruộng. Gieo mạ kịp thời trên luống đã được chuẩn bị kỹ sẽ giúp cây trồng phát triển nhanh, đồng đều, năng suất cao hơn và cạnh tranh tốt hơn với cỏ dại và các loài sâu hại khác. Thời điểm tốt nhất để trồng phụ thuộc vào địa phương, giống, điều kiện thời tiết, nguồn nước và thời điểm thu hoạch.

Nước là một yếu tố rất hạn chế trong sản xuất cây trồng, đặc biệt là ở những khu vực có lượng mưa thấp. Cây cần nước nhiều nhất vào thời kỳ ra hoa, kết trái. Thực hành quản lý nước tốt là rất quan trọng để tối đa hóa hiệu quả sử dụng nước và sản lượng. Việc sử dụng các chất dinh dưỡng cần thiết trong việc quản lý độ phì nhiêu của đất để cây trồng có thể sinh trưởng và phát triển bình thường.

Tuân thủ Thực hành Canh tác Tốt với Hệ thống Quản lý Trang trại AGRIVI

Agrivi Việt Nam-Công nghệ nông nghiệp

Đăng ký trồng trọt và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong hệ thống AGRIVI

Kiểm soát cỏ dại trong quá trình chuẩn bị đất là rất quan trọng để giảm áp lực cỏ dại trên đồng ruộng. Cỏ dại có thể ảnh hưởng đến năng suất giảm nhiều nhất trong tháng đầu tiên sau khi gieo hoặc cấy. Cỏ dại:

  • Giảm sản lượng do cạnh tranh trực tiếp về ánh sáng mặt trời, chất dinh dưỡng và nước
  • Tăng chi phí sản xuất, ví dụ: chi phí lao động hoặc đầu vào cao hơn
  • Giảm chất lượng và giá thành trái cây.

Do không xử lý cỏ dại, sâu bệnh muộn hoặc không xử lý kịp thời nên hàng năm nông dân bị thiệt hại từ 20-40% sản lượng. Ngoài ra, việc quản lý cây trồng tốt, chẩn đoán kịp thời và chính xác có thể làm giảm đáng kể tổn thất. Hệ thống quản lý trang trại AGRIVI còn giúp nông dân bảo vệ mùa màng. Nó báo động cho họ về khả năng sâu bệnh tấn công trên một cánh đồng và cây trồng nhất định, tùy theo điều kiện thời tiết trong 7 ngày tới trên một cánh đồng nhất định.

Tuân thủ Thực hành Canh tác Tốt với Hệ thống Quản lý Trang trại AGRIVI

Danh sách các cảnh báo dịch hại có thể có trong hệ thống AGRIVI

Sản xuất

Thu hoạch là quá trình thu hái cây trưởng thành từ đồng ruộng. Trong đó điều quan trọng là phải áp dụng các phương pháp thu hoạch tốt để có thể tối đa hóa năng suất cây trồng và giảm thiểu thiệt hại cho quả. Sau khi thu hoạch, nhằm đảm bảo chất lượng ăn uống tốt và khả năng tiêu thụ trên thị trường, cây trồng trải qua các quy trình sau thu hoạch bao gồm sấy khô, xay xát, bảo quản, v.v., các quy trình này cũng có thể được ghi lại trong hệ thống AGRIVI. Nó cho phép nông dân đăng ký thu hoạch cho từng loại cây trồng và thậm chí từng giống, từng cánh đồng và chọn nơi lưu trữ (kho).

Tuân thủ Thực hành Canh tác Tốt với Hệ thống Quản lý Trang trại AGRIVI

Đăng ký thu hoạch táo vào hệ thống quản lý nông trại AGRIVI

Bạn không cần phải dành thời gian tìm kiếm phương pháp canh tác tốt nhất để tăng sản lượng cho trang trại của mình. Giúp việc canh tác trở nên dễ dàng, hãy sử dụng hệ thống AGRIVI.

Related Posts