+ 84 (0) 932 714 468  |   Agrivivietnam@gmail.com

Blog Post

Kỷ niệm Ngày Nông nghiệp với Giải pháp Quản lý Trang trại Hiện đại

Kỷ niệm Ngày Nông nghiệp với Giải pháp Quản lý Trang trại Hiện đại

Kỷ niệm Ngày Nông nghiệp với Giải pháp Quản lý Trang trại Hiện đại

Từ xa xưa, nông nghiệp là nghệ thuật và khoa học về canh tác đất. Trồng trọt và thu hoạch mùa màng cũng như chăn nuôi động vật để làm thực phẩm và các nhu cầu khác của con người. Nông nghiệp là bước phát triển then chốt trong quá trình phát triển của nền văn minh nhân loại. Theo đó việc nuôi trồng các loài được thuần hóa đã tạo ra thặng dư lương thực, nuôi dưỡng sự phát triển của nền văn minh. Cùng Kỷ niệm Ngày Nông nghiệp với Giải pháp Quản lý Trang trại Hiện đại

Đây là ngày để tất cả mọi người công nhận và tôn vinh sự phong phú do nông nghiệp mang lại trên toàn thế giới. Hầu hết mọi quốc gia đều có Ngày Nông nghiệp Quốc gia của riêng mình. Tất cả là về việc hiểu cách thức sản xuất thực phẩm và sợi cũng như đánh giá cao vai trò của nông nghiệp trong việc cung cấp những sản phẩm đó an toàn, phong phú và giá cả phải chăng.

Ngày Nông nghiệp Quốc gia

Ý tưởng đầu tiên cho Ngày Nông nghiệp Quốc gia được thành lập vào năm 1973 bởi Hội đồng Nông nghiệp Hoa Kỳ – một tổ chức gồm các cộng đồng thực phẩm và chất xơ nhằm nâng cao nhận thức của công chúng về vai trò quan trọng của nông nghiệp trong xã hội của chúng ta. Kể từ khi phát triển, nông nghiệp đã được thúc đẩy và định nghĩa bởi rất nhiều khí hậu, văn hóa, công nghệ khác nhau và gần đây là do dân số thế giới ngày càng tăng. Dự kiến đến năm 2050, dân số thế giới sẽ vượt 9 tỷ người.

Do đó, nông dân cần bắt đầu sản xuất nhiều lương thực hơn với cùng nguồn tài nguyên sẵn có hiện nay. Họ cần sản xuất ra lượng lương thực trong bốn thập kỷ tới bằng lượng lương thực mà họ đã sản xuất trong 8.000 năm qua! Những tiến bộ trong công nghệ trang trại là yếu tố đóng góp quan trọng cho một hệ thống canh tác bền vững hơn, thúc đẩy cải tiến liên tục và sử dụng ít tài nguyên hơn.

Giải pháp với phần mềm quản lý trang trại AGRIVI

Nhằm mục đích cung cấp thực phẩm cho tất cả mọi người, nông dân không ngừng tìm kiếm các giải pháp tốt hơn và thân thiện với người dùng để tăng sản lượng trang trại của họ. Nông dân cần tiếp cận với các công cụ tốt hơn và thực hành trang trại cho phép họ sản xuất nhiều hơn với chi phí ít hơn. Các phương thức canh tác hiện đại ngày nay, bao gồm:

  • Nhân giống cây trồng,
  • Hóa chất nông nghiệp như thuốc trừ sâu và phân bón
  • Các hệ thống phát triển công nghệ, giúp tăng mạnh năng suất cây trồng.

Nông dân có thể trồng các loại cây chịu hạn, chịu nước và kháng bệnh. Sử dụng máy móc công nghệ cao có cảm biến để lập bản đồ đất. Sử dụng máy bay không người lái và phần mềm để theo dõi và quản lý toàn bộ hoạt động sản xuất của trang trại, chẳng hạn như phần mềm quản lý trang trại AGRIVI.

Những tiến bộ trong công nghệ trang trại là một đóng góp quan trọng cho một hệ thống canh tác bền vững hơn. Thúc đẩy cải tiến liên tục và sử dụng ít tài nguyên hơn. Nhằm mục đích cung cấp thực phẩm cho tất cả mọi người, nông dân không ngừng tìm kiếm các giải pháp tốt hơn và thân thiện với người dùng để tăng sản lượng trang trại của họ.

Kỷ niệm ngày Nông nghiệp và đảm bảo việc canh tác của bạn đạt hiệu quả tối đa – hãy sử dụng hệ thống AGRIVI.

Related Posts