+ 84 (0) 932 714 468  |   Agrivivietnam@gmail.com

Blog Post

Duy trì độ che phủ của vườn cây ăn quả với Hệ thống quản lý trang trại AGRIVI

Duy trì độ che phủ của vườn cây ăn quả với Hệ thống quản lý trang trại AGRIVI

Duy trì độ che phủ của vườn cây ăn quả với Hệ thống quản lý trang trại AGRIVI

Quản lý lớp phủ mặt đất là thao tác thực vật che phủ mặt đất trong vườn cây ăn quả để tối đa hóa lợi ích của nó. Đồng thời giảm thiểu nhược điểm của nó. Do đó, duy trì độ che phủ của vườn cây ăn quả với Hệ thống quản lý trang trại AGRIVI là một lựa chọn tuyệt vời.

Có nhiều lợi ích thu được bằng cách quản lý lớp phủ mặt đất trong vườn cây ăn quả, bao gồm:

  • Cây phát triển nhanh hơn
  • Ra trái sớm hơn
  • Phản ứng tốt hơn với phân bón
  • Giảm căng thẳng cho cây trong thời kỳ khô hạn
  • Tăng kích thước và năng suất quả
  • Giảm khả năng bị chuột gây thương tích
  • Xói mòn và cách nhiệt chống lại sự xâm nhập lạnh sâu (sương giá)

Mặc dù kiểm soát toàn bộ lớp phủ mặt đất sẽ loại bỏ sự cạnh tranh về nước và chất dinh dưỡng, tuy nhiên, nó có những nhược điểm liên quan đến xói mòn, bụi, sương giá xâm nhập và khả năng di chuyển của thiết bị trong thời kỳ điều kiện đất ẩm ướt.

Có thể quản lý lớp phủ cỏ trong vườn cây ăn quả theo một số cách:

  • Quản lý không gian giữa các hàng – đất giữa các hàng có thể được xử lý và sử dụng để trồng các loại cây trồng phụ.

Ví dụ: cây rau đậu, cây ăn quả ngắn ngày, cây lùn. Nó cũng có thể được làm cỏ để bón phân xanh (cỏ được cày vào đất) và làm cỏ vĩnh viễn. Cách sử dụng khoảng cách giữa các hàng tùy thuộc vào điều kiện khí hậu, không gian trồng, độ dốc địa hình, loại đất và lượng mưa.

  • Quản lý khoảng cách giữa các cây trồng, có thể được thực hiện bằng cơ học (nếu bao gồm cả việc làm đất lâu dài). Bằng sinh học (cắt cỏ thường xuyên) hoặc bằng hóa chất (thuốc diệt cỏ cho cỏ và cỏ dại lá rộng). Việc kiểm soát cỏ dại trong các vườn cây ăn quả được quản lý đòi hỏi sự chú ý đặc biệt để ngăn chặn các vấn đề về cỏ dại trước khi chúng bắt đầu.

Mỗi phương pháp/công cụ quản lý đều có một số ưu điểm và nhược điểm, như bạn có thể thấy trong bảng dưới đây.

Agrivi Việt Nam-Công nghệ nông nghiệp

Theo dõi bảo trì vườn cây ăn quả trong hệ thống AGRIVI

Việc duy trì thảm cỏ đòi hỏi một số công việc của con người và máy móc. Bạn có thể ghi lại công việc này trong hệ thống quản lý trang trại AGRIVI.

Duy trì độ che phủ của vườn cây ăn quả với Hệ thống quản lý trang trại AGRIVI

Duy trì độ che phủ của vườn cây ăn quả với Hệ thống quản lý trang trại AGRIVI

Trong sản lượng cây trồng của một loại cây ăn quả nhất định, bạn có thể nhập tất cả số giờ làm việc của công nhân và máy móc được sử dụng trong hoạt động đó. Mỗi khi ai đó cắt cỏ hoặc phun thuốc diệt cỏ trong vườn cây ăn quả, công việc của anh ta có thể được đưa vào nhiệm vụ đó, cũng như tiêu thụ thuốc diệt cỏ.

Tất cả số giờ làm việc và thuốc trừ sâu dành cho hoạt động đó, bạn có thể phân tích chỉ bằng một cú nhấp chuột trong bảng điều khiển AGRIVI và in ra dưới dạng báo cáo. Cỏ dại trong lớp phủ mặt đất cạnh tranh trực tiếp với cây về nước và chất dinh dưỡng cần thiết trong mùa sinh trưởng. Áp lực cỏ dại cao thậm chí có thể làm chậm sự phát triển của cây và cũng làm giảm đáng kể kích thước quả và năng suất trên mỗi cây.

Do đó, quản lý cỏ dại rất quan trọng trong sản xuất cây trồng, cũng như theo dõi các hoạt động trang trại của bạn với hệ thống AGRIVI.

Related Posts