+ 84 (0) 932 714 468  |   Agrivivietnam@gmail.com

Blog Post

Canh tác thông thường chống lại sự bền vững

Canh tác thông thường chống lại sự bền vững

Canh tác thông thường chống lại sự bền vững

Sản xuất hữu cơ hiện chỉ chiếm 1% diện tích đất nông nghiệp toàn cầu, mặc dù đã có sự tăng trưởng nhanh chóng trong hai thập kỷ qua. Điều này chủ yếu là do các nhà phê bình từ lâu đã lập luận rằng nông nghiệp hữu cơ không hiệu quả, đòi hỏi nhiều đất hơn để mang lại cùng một lượng lương thực. Canh tác thông thường chống lại sự bền vững.

Canh tác hữu cơ là rất quan trọng để nuôi sống chúng ta, bây giờ và trong tương lai.

Canh tác hữu cơ không chỉ có thể mang lại năng suất đủ để nuôi sống dân số ngày càng tăng mà còn giúp bảo vệ và tái tạo cơ sở sinh thái của sản xuất lương thực. Điều này bao gồm nước và đất cung cấp dinh dưỡng cho chúng ta, các loài thụ phấn chịu trách nhiệm cho một phần ba thức ăn mà chúng ta ăn và các hệ sinh thái duy trì mọi sự sống.

Câu trả lời về cách thức canh tác bền vững cung cấp thức ăn cho thế giới có thể là canh tác hữu cơ nên được kết hợp với các hệ thống canh tác đổi mới khác, bao gồm nông lâm kết hợp, canh tác tổng hợp, nông nghiệp bảo tồn và trồng trọt hỗn hợp với chăn nuôi. cho nông dân, bảo vệ và cải thiện môi trường, an toàn hơn cho công nhân nông trại.

So với canh tác thông thường, canh tác hữu cơ có xu hướng lưu trữ nhiều carbon trong đất hơn, có chất lượng đất tốt hơn và giảm xói mòn và ô nhiễm đất.

Nó tiết kiệm năng lượng hơn vì nó không phụ thuộc vào phân bón tổng hợp hoặc thuốc trừ sâu. Do đó, canh tác hữu cơ đại diện cho một nguồn tài nguyên chưa được khai thác để nuôi sống dân số thế giới và cũng tương ứng với các mục tiêu bền vững bao gồm: năng suất, kinh tế, môi trường và phúc lợi xã hội.

Với canh tác hữu cơ, chi phí môi trường có xu hướng thấp hơn trong khi lợi ích cao hơn. Nó tạo ra ít ô nhiễm đất và nước hơn, giảm phát thải khí nhà kính và có liên quan đến sự đa dạng sinh học lớn hơn của thực vật, động vật, côn trùng và vi khuẩn cũng như sự đa dạng di truyền.

Mặc dù năng suất thấp hơn, canh tác hữu cơ mang lại nhiều lợi nhuận hơn cho nông dân vì người tiêu dùng sẵn sàng trả nhiều tiền hơn để ăn thực phẩm hữu cơ. Canh tác hữu cơ cũng mang lại nhiều việc làm hơn cho người lao động và giảm thiểu sự tiếp xúc của công nhân nông trại với thuốc trừ sâu và các hóa chất khác do các chương trình chứng nhận bảo vệ sự an toàn của cả người lao động và động vật.

Canh tác thông thường chống lại sự bền vững

Canh tác thông thường so với canh tác hữu cơ – hệ thống hữu cơ cân bằng tốt hơn bốn lĩnh vực bền vững

Mỗi loại sản xuất trang trại có thể được cải thiện. Do đó, tất cả nông dân nên tăng cường canh tác bằng các kỹ thuật hiện đại khác nhau hiện có. Một trong số đó là hệ thống quản lý trang trại AGRIVI, hỗ trợ nông dân trong các hoạt động hàng ngày mà họ thực hiện trên trang trại của mình.

Từ làm đất đến thu hoạch, hệ thống AGRIVI hướng dẫn nông dân trong suốt mùa sinh trưởng. Nó cho phép họ ghi lại số giờ làm việc của con người và máy móc cũng như số lượng vật liệu nông nghiệp được sử dụng, chẳng hạn như hóa chất, vật liệu hữu cơ và nhiên liệu. Theo những thông tin đầu vào đó, hệ thống quản lý trang trại AGRIVI cung cấp cho họ những phân tích mạnh mẽ về hiệu quả hoạt động của trang trại.

AGRIVI cũng giúp nông dân đối phó với các quy định và báo cáo canh tác hữu cơ phức tạp.

Với hơn 20 báo cáo khác nhau về tất cả các hoạt động của trang trại, AGRIVI cho phép nông dân in ra mọi thứ họ nhập vào hệ thống. Điều này bao gồm lượng thuốc trừ sâu và phân bón hữu cơ đã chi cho mỗi cánh đồng và cây trồng, tình hình tài chính, năng suất trang trại và các thông tin khác.

Chỉ với 1% diện tích đất nông nghiệp toàn cầu dành cho canh tác hữu cơ, nông nghiệp hữu cơ có thể đóng góp một phần lớn hơn vào việc nuôi sống thế giới. Tuy nhiên, những rào cản đáng kể đối với nông dân áp dụng nông nghiệp hữu cơ cản trở sự mở rộng của nó. Những rào cản như vậy bao gồm các chính sách hiện hành, chi phí chuyển đổi sang chứng nhận hữu cơ, thiếu khả năng tiếp cận lao động và thị trường cũng như thiếu cơ sở hạ tầng phù hợp để lưu trữ và vận chuyển thực phẩm.

Related Posts