+ 84 (0) 932 714 468  |   Agrivivietnam@gmail.com

Blog Post

Đo lường KPI để tăng năng suất

Đo lường KPI để tăng năng suất

Đo lường KPI để tăng năng suất

Các chỉ số hiệu suất chính (KPI) là các thước đo được sử dụng để đánh giá sự thành công của tổ chức hoặc để đánh giá sự thành công của một hoạt động cụ thể mà nó tham gia. Đơn giản hóa, KPI giúp một tổ chức xác định và đạt được các mục tiêu của mình . Đo lường KPI để tăng năng suất giúp  tăng lợi nhuận cho trang trại.

Khi một tổ chức đã phân tích sứ mệnh của mình, xác định tất cả các bên liên quan và xác định các mục tiêu của mình, thì tổ chức đó cần một cách để đo lường tiến độ hướng tới các mục tiêu đó. KPI là những phép đo đó.

Ví dụ: KPI có thể là giữ tỷ lệ chi phí trên thu nhập dưới một tỷ lệ % nhất định. Đặc điểm của KPI:

  • Định lượng: Chúng có thể được trình bày dưới dạng số.
  • Thực tế: Chúng tích hợp tốt với các quy trình hiện tại của công ty.
  • Định hướng: Chúng giúp xác định xem một công ty có đang trở nên tốt hơn hay không.
  • Khả thi: Chúng có thể được đưa vào thực tế để tạo ra sự thay đổi mong muốn.

Chúng khác nhau giữa các doanh nghiệp và tất nhiên, chúng ta cũng có thể đo lường chúng trong ngành nông nghiệp.

Tại sao phải đo lường KPI trong nông nghiệp?

KPI cho nông nghiệp theo dõi việc sử dụng thức ăn, đánh giá sản xuất và giám sát chi phí. Ba tác động quan trọng nhất của KPI đối với nông nghiệp và năng suất của nó:

1. Tăng năng suất và lợi nhuận

2. Tiết kiệm thời gian cho chương trình nông nghiệp của bạn

3. Đưa ra các quyết định kinh doanh sáng suốt hơn

Cần chú ý nhiều hơn đến dữ liệu trong quản lý nông nghiệp nếu bạn muốn thực hiện doanh nghiệp của bạn có lợi hơn và tăng năng suất của bạn. Agrivi cho phép bạn theo dõi tất cả các KPI và cung cấp cho bạn thông tin chi tiết về chính xác vị trí của mình. Nhờ đó bạn có thể thực hiện các biện pháp phù hợp để đạt được mục tiêu của mình. Sau đây, bạn có thể tìm thấy một số KPI cho ngành nông nghiệp. Trong các bài viết tiếp theo, chúng tôi sẽ trình bày cho bạn theo danh mục, với giải thích chi tiết về từng KPI.

Agrivi Việt Nam-Khoa học nông nghiệp

Related Posts