+ 84 (0) 932 714 468  |   Agrivivietnam@gmail.com

Blog Post

Nữ nông dân – Một trong những yếu tố chính để giảm đói trên thế giới?

Nữ nông dân – Một trong những yếu tố chính để giảm đói trên thế giới?

Nữ nông dân – Một trong những yếu tố chính để giảm đói trên thế giới?

Phụ nữ đóng một vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển nông nghiệp và an ninh lương thực. Họ tham gia vào nhiều khía cạnh của đời sống nông thôn – trong công việc được trả lương, buôn bán và tiếp thị, cũng như nhiều hoạt động không được trả lương, chẳng hạn như chăm sóc cây trồng và vật nuôi, lấy nước và củi làm nhiên liệu, chăm sóc các thành viên trong gia đình. Nữ nông dân – Một trong những yếu tố chính để giảm đói trên thế giới?

Phụ nữ đóng một vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển nông nghiệp

Phụ nữ cũng quản lý tiêu dùng gia đình và chuẩn bị thực phẩm. Nhưng phụ nữ phải đối mặt với nhiều hạn chế trong nhiều hoạt động mà họ theo đuổi – ít quyền sở hữu đất đai, khả năng tiếp cận tín dụng, khuyến nông và các dịch vụ khác, và khả năng thuê lao động. Những hạn chế này cũng như những đóng góp hiện tại và tiềm năng của phụ nữ trong sản xuất nông nghiệp thường không được công nhận. Phụ nữ đóng một vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển nông nghiệp và an ninh lương thực.

Phụ nữ chiếm một phần đáng kể trong lực lượng lao động nông nghiệp, chiếm trung bình 43% ở các nước đang phát triển, dao động từ khoảng 20% ở Mỹ Latinh đến 50% ở Đông Á và châu Phi cận Sahara. Phụ nữ chiếm đa số trong lực lượng lao động nông nghiệp tại hơn 30 quốc gia. Ở Liên minh châu Âu, 42% những người làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp là phụ nữ.

Phụ nữ chưa sở hữu trang trại riêng của mình 

Tuy nhiên, họ cũng chỉ sở hữu trang trại của riêng mình trong một số trường hợp hiếm hoi. Chỉ một trang trại thứ năm ở EU được quản lý bởi một phụ nữ và mức độ này hiện chỉ ở mức 8% ở Đức. Nông nghiệp châu Âu đã và đang thực sự là một lĩnh vực do nam giới thống trị. Nhưng phụ nữ cũng là những nhà sản xuất nông nghiệp hiệu quả như nam giới và có thể đạt được sản lượng tương tự khi được tiếp cận bình đẳng với các nguồn lực, bao gồm đào tạo và dịch vụ.

Mặt khác, ở Mỹ, hơn 30%, gần 1 triệu người, là phụ nữ. Một số vị trí mà phụ nữ đang nắm giữ trong ngành nông nghiệp bao gồm: Giám đốc điều hành, tổng giám đốc, quan hệ công chúng, tiếp thị, thu mua, nhân sự, quản lý rủi ro, công nghệ thông tin , bán hàng, quản lý và phân tích dữ liệu.

Nếu phụ nữ có quyền tiếp cận các nguồn lực sản xuất như nam giới, họ có thể tăng sản lượng trên trang trại của mình lên 20–30%. Sự gia tăng này có thể nâng tổng sản lượng nông nghiệp ở các nước đang phát triển lên 2,5–4% và giảm số người đói trên thế giới xuống 12–17%, lên tới 150 triệu người.

Related Posts