+ 84 (0) 932 714 468  |   Agrivivietnam@gmail.com

Thoái hóa đất

Thoái hóa đất

Thoái hóa đất

Thoái hóa đất, suy thoái đất, suy giảm chất lượng đất do các hoạt động của con người gây ra, là một vấn đề toàn cầu lớn trong thế kỷ 20 và sẽ vẫn là vấn đề quan trọng trong chương trình nghị sự quốc tế trong thế kỷ 21. Tầm quan trọng của suy thoái đất trong số các vấn đề toàn cầu được nâng cao do tác động của nó đối với an ninh lương thực thế giới và chất lượng môi trường.

Nguyên nhân gây thoái hoá đất

Mật độ dân số cao không nhất thiết liên quan đến suy thoái đất. Mà đó là những gì một quần thể làm với đất xác định mức độ suy thoái. Con người có thể là một tài sản lớn trong việc đảo ngược xu hướng suy thoái. Tuy nhiên, họ cần phải khỏe mạnh và có động cơ chính trị và kinh tế để chăm sóc đất.

Nền nông nghiệp tự cung tự cấp, nghèo đói và mù chữ có thể là những nguyên nhân quan trọng dẫn đến suy thoái đất và môi trường. Suy thoái đất có thể được xem xét dưới dạng mất năng suất hoặc tiện ích thực tế hoặc tiềm năng do các yếu tố tự nhiên hoặc con người (xói mòn do nước và gió, xâm nhập mặn, và lớp vỏ hoặc nén chặt); đó là sự suy giảm chất lượng đất hoặc giảm năng suất của nó.

Cơ chế gây thoái hoá đất

Trong bối cảnh năng suất, thoái hóa đất là kết quả của sự không phù hợp giữa chất lượng đất và việc sử dụng đất. Các cơ chế gây thoái hóa đất bao gồm các quá trình vật lý, hóa học và sinh học. Quan trọng trong số các quá trình vật lý là sự suy giảm cấu trúc đất dẫn đến đóng vảy, nén chặt, xói mòn, sa mạc hóa, yếm khí, ô nhiễm môi trường và sử dụng tài nguyên thiên nhiên không bền vững.

Các quá trình hóa học quan trọng bao gồm axit hóa, lọc, mặn hóa, giảm khả năng giữ các chất hoạt động bề mặt và suy giảm khả năng sinh sản. Các quá trình sinh học bao gồm giảm carbon tổng số và sinh khối, và suy giảm đa dạng sinh học đất. Cấu trúc đất là thuộc tính quan trọng ảnh hưởng đến cả ba quá trình thoái hóa. Như vậy, suy thoái đất là một quá trình lý sinh được thúc đẩy bởi các nguyên nhân kinh tế xã hội và chính trị.

Thoái hóa đất

Việc mất đất nông nghiệp là do một số yếu tố gây ra, nhiều hoặc hầu hết trong số đó gắn liền với sự phát triển của con người. Các nguyên nhân chính là:

  • Phá rừng
  • chăn thả quá mức
  • Khai thác quá mức để lấy củi
  • Các hoạt động nông nghiệp
  • Lũ lụt gia tăng
  • Công nghiệp hóa.

Hình dưới đây minh họa kích thước tương đối của các cơ chế nhân quả như là một chức năng của khu vực.

Thoái hóa đất

Trên cơ sở toàn cầu, suy thoái đất chủ yếu do chăn thả quá mức (35%), hoạt động nông nghiệp (28%), phá rừng (30%), khai thác đất quá mức để sản xuất củi (7%) và công nghiệp hóa (4%).

6,2 triệu dặm vuông (16 triệu km vuông) hiện đang được sử dụng để trồng trọt — một diện tích đất tương đương với diện tích của Nam Mỹ. Trong khi 11,6 triệu dặm vuông (30 triệu km vuông) đã được dành cho đồng cỏ – một diện tích bằng toàn bộ lục địa châu Phi. Tổng cộng là hơn 40% diện tích đất khô trên hành tinh.

Chúng ta sử dụng đất nhiều gấp 60 lần để trồng trọt và thu hoạch lương thực hơn là để sống. Nông nghiệp sử dụng một nửa lượng nước ngọt có sẵn trên thế giới, phần lớn được sử dụng cho tưới tiêu. Và tất cả các hoạt động đó – cộng với nạn phá rừng và suy thoái rừng có xu hướng đi đôi với nông nghiệp – khiến nông nghiệp trở thành nguồn phát thải khí nhà kính nhân tạo lớn nhất. Hơn cả ngành công nghiệp, giao thông vận tải hoặc sản xuất điện.

Lớp đất mặt sẽ hết?

Một số chuyên gia trên thế giới lo ngại, với tốc độ tiêu thụ hiện tại, đang cạn kiệt lớp đất mặt có thể sử dụng được. Một tính toán sơ bộ về tốc độ suy thoái đất hiện tại cho thấy chúng ta còn khoảng 60 năm lớp đất mặt. Khoảng 40% đất sử dụng cho nông nghiệp trên toàn thế giới được phân loại là thoái hóa hoặc thoái hóa nghiêm trọng – 70% lớp đất mặt, lớp cho phép thực vật phát triển, đã biến mất.

Do các phương pháp canh tác khác nhau lấy đi carbon của đất và làm cho nó kém chắc khỏe cũng như yếu chất dinh dưỡng hơn. Đất đang bị mất đi với tốc độ từ 10 đến 40 lần so với tốc độ mà nó có thể được bổ sung một cách tự nhiên. Ngay cả những vùng đất nông nghiệp được duy trì tốt ở châu Âu, trông có vẻ bình dị, cũng đang bị mất đi với tốc độ không bền vững –  đất thoái hóa

Đất thoái hóa có nghĩa là chúng ta sẽ sản xuất lương thực ít hơn 30% trong vòng 20-50 năm tới.

Điều này trái ngược với bối cảnh nhu cầu dự kiến đòi hỏi chúng ta phải tăng thêm 50% lượng lương thực, khi dân số tăng lên và những người giàu có hơn ở các quốc gia như Trung Quốc và Ấn Độ ăn nhiều thịt hơn. Điều này cần nhiều đất hơn để sản xuất theo trọng lượng so với gạo. .

Thoái hóa đất

Con số này minh họa mức độ phổ biến của vấn đề suy thoái đất. Không có lục địa nào thoát khỏi vấn đề. Các khu vực cần quan tâm nghiêm túc bao gồm các khu vực có tới 75% lớp đất mặt đã bị mất.

Suy thoái đất sẽ vẫn là một vấn đề toàn cầu quan trọng trong thế kỷ 21 vì tác động bất lợi của nó đối với năng suất nông nghiệp, môi trường, ảnh hưởng của nó đối với an ninh lương thực và chất lượng cuộc sống.

Có rất nhiều điều chúng tôi có thể làm, chúng tôi chỉ cần chọn thực hiện và cung cấp sự hỗ trợ phù hợp khi cần thiết. Trước hết là đưa carbon trở lại đất, bằng cách đảo ngược các phương thức canh tác xấu như: làm đất, quản lý chất dinh dưỡng sai, loại bỏ gốc rạ và chăn thả quá mức.

Chúng ta có thể thêm phân chuồng và xem xét sử dụng chất thải của con người từ các thành phố làm phân bón, thay vì chỉ xả tất cả ra biển. Một điều quan trọng khác là nhân giống cây trồng, cần tập trung nhiều hơn vào dinh dưỡng cho con người cũng như năng suất và các đặc tính cải tạo đất.

Ví dụ: Các giống lúa mì hiện đại có lượng vi chất dinh dưỡng bằng một nửa so với các giống lúa mì cũ. Điều này cũng tương tự đối với trái cây và rau quả. Trọng tâm là nhân giống các loại cây trồng năng suất cao có thể tồn tại trên đất bạc màu. Vì vậy không có gì ngạc nhiên khi 60% dân số thế giới bị thiếu chất dinh dưỡng như sắt… Nếu nó không có trong đất, thì nó không có trong thức ăn của chúng ta.

Related Posts