+ 84 (0) 932 714 468  |   Agrivivietnam@gmail.com

Blog Post

Khái niệm cơ bản về quản lý dinh dưỡng thực vật

Khái niệm cơ bản về quản lý dinh dưỡng thực vật

Khái niệm cơ bản về quản lý dinh dưỡng thực vật

Chất dinh dưỡng cây trồng là những yếu tố cần thiết trong việc cung cấp cây trồng khỏe mạnh và mạnh mẽ. Chúng là xương sống của toàn bộ sản xuất cây trồng. Nếu không có chất dinh dưỡng cho cây trồng, có thể dự kiến rất ít hoặc không có năng suất. Khái niệm cơ bản về quản lý dinh dưỡng thực vật là gì?

Tất cả các chất dinh dưỡng thực vật có thể được phân loại dựa trên số lượng mà cây cần để tăng trưởng thích hợp:

 • Dinh dưỡng đa lượng – N, K, P, S, Ca, Mg
 • Vi lượng – Fe, Mn, B, Cu, Zn, Cl, Mo , Ni

Ba chất dinh dưỡng đa lượng được coi là chất dinh dưỡng chính của cây trồng, những chất chịu trách nhiệm chính cho sự phát triển của cây trồng.

Những người có vai trò chính trong việc tạo ra các bộ phận của cây bao gồm:

 • Nitơ (N) – khuyến khích nảy mầm và tăng trưởng thực vật
 • Phốt pho (P) – cần thiết cho việc lưu trữ và vận chuyển năng lượng, phát triển rễ, sản xuất hạt giống và tăng cường sự trưởng thành và chất lượng của cây trồng
 • Kali (K) – tăng cường sức mạnh cây trồng để chống lại stress, tăng hiệu quả sử dụng nước

Khái niệm cơ bản về quản lý dinh dưỡng thực vật

Mặc dù cây trồng cần một lượng nhỏ các chất dinh dưỡng vi lượng nhưng không có nghĩa là chúng ít quan trọng hơn đối với sự phát triển của cây trồng. Chúng chỉ quan trọng và hiệu quả như những thứ được yêu cầu với số lượng lớn hơn. Tuy nhiên, số lượng chất dinh dưỡng phụ thuộc vào nhiều yếu tố bổ sung bao gồm;

 • Mùa vụ
 • Đa dạng
 • Khí hậu
 • tính chất đất
 • Quản lý bón phân.

Kết hợp với nhau, các yếu tố nói trên sẽ ảnh hưởng đến nhu cầu dinh dưỡng và năng suất cây trồng tổng thể.

Nguồn dinh dưỡng thực vật

Chất dinh dưỡng thực vật ở xung quanh chúng ta; trong không khí (N), nước và trong đất cũng như trong nhiều vật liệu tự nhiên khác. Do tính chất đặc biệt của đất và tình trạng thường kém, đất không phải lúc nào cũng cung cấp đủ chất dinh dưỡng cho sự phát triển của cây trồng. Chính vì vậy bà con cần bổ sung thêm các chất dinh dưỡng cho cây trồng đến đất .

Có nhiều nguồn dinh dưỡng thực vật khác nhau. Chúng có thể ở dạng nguồn hữu cơ, chẳng hạn như mảnh vụn thực vật, phân xanh, phân hữu cơ, chất thải hoặc phân chuồng hoặc nguồn nhân tạo, chẳng hạn như phân bón hóa học. Mặc dù mỗi loại phân bón đều có những ưu điểm nhưng chúng cũng có những nhược điểm. Tuy nhiên, chúng đóng một vai trò quan trọng trong sản xuất cây trồng và tăng năng suất. Vì lý do này, sự cân bằng chính xác của các chất dinh dưỡng là rất quan trọng.

Khái niệm cơ bản về quản lý dinh dưỡng thực vật

Mặc dù phân bón hữu cơ và hóa học bổ sung cùng loại chất dinh dưỡng cho đất, nhưng phân bón hữu cơ hoạt động theo một cách khác. Phân hữu cơ cung cấp chất dinh dưỡng cho cây trồng đồng thời nuôi sống đất, tạo ra chất hữu cơ cho đất. Phân hữu cơ cung cấp chất dinh dưỡng cho tất cả các vi sinh vật sống trong đất và có tác dụng tạo ra một loại đất khỏe mạnh.

Khi nào nên bón phân?

Phân bón thúc đẩy đất dự trữ các chất dinh dưỡng cần thiết cho sự tăng trưởng và phát triển khỏe mạnh của cây trồng.

Chất dinh dưỡng thực vật được áp dụng trong toàn bộ chu kỳ sản xuất cây trồng; từ khi làm đất dưỡng cây trồng đến khi phát thực toàn bộ cây trồng và kết thúc vụ trồng trọt. Thời điểm bón phân sẽ quyết định loại và lượng dinh dưỡng cây trồng cần. Theo thời gian áp dụng, có ba loại phân bón chính được biết đến:

 • Bón phân cơ bản
 • bón lót trước khi gieo
 • Bón phân bổ sung.

Khái niệm cơ bản về quản lý dinh dưỡng thực vật

Hiểu biết về nhu cầu của cây trồng có thể giúp nông dân xác định thời điểm tối ưu để bón phân. Biết khi nào nên bón chất dinh dưỡng cho cây trồng chỉ là một khía cạnh của sản xuất cây trồng thành công .

Để đạt được năng suất tối ưu, người nông dân cũng cần xem xét các khía cạnh khác, chẳng hạn như:

 • Tỷ lệ áp dụng
 • phương pháp
 • Nguồn dinh dưỡng thực vật
 • Ảnh hưởng của điều kiện đất đai, khí hậu đến chất dinh dưỡng.

Thực hành nông trại được khuyến nghị là áp dụng phân bón ở các giai đoạn tăng trưởng cụ thể của cây để các chất dinh dưỡng có sẵn khi cây cần chúng nhất. Khi làm như vậy, người nông dân có thể tăng hiệu quả sử dụng chất dinh dưỡng và giảm đáng kể tác động bất lợi tiềm ẩn của phân bón đối với môi trường.

Trước khi bón phân cho cây trồng, người nông dân có một nhiệm vụ quan trọng phải thực hiện – phân tích đất của mình.

Được sử dụng để xác định mức độ dinh dưỡng chính xác trong đất, phân tích đất hóa học là một bước quan trọng trong quản lý trang trại tốt. Khi xem xét phân tích đất, người nông dân có một bức tranh rõ ràng về cách xử lý đất để đảm bảo cho cây trồng một giá thể sinh trưởng lý tưởng.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, không có chỗ cho những cái đầu mạnh mẽ và những người thực hành thuộc lòng các phương pháp canh tác khác nhau, đặc biệt là bón phân cho cây trồng. Cây trồng có các điều kiện sinh trưởng được xác định nghiêm ngặt và chúng ta cần xem xét chúng.

Related Posts