+ 84 (0) 932 714 468  |   Agrivivietnam@gmail.com

Blog Post

Khử trùng đất không hóa chất trước khi trồng

Khử trùng đất không hóa chất trước khi trồng

Khử trùng đất không hóa chất trước khi trồng 

Cuộc chiến với sâu bệnh và cỏ dại là vấn đề hàng ngày của mỗi người nông dân. Do thực tế là 40% sản lượng lương thực của thế giới bị mất do sâu bệnh, nông dân cần phải quản lý bảo vệ cây trồng. Vì thế khử trùng đất không hóa chất trước khi trồng là bước đầu vô cùng  quan trọng.

Một ví dụ điển hình về nhu cầu sử dụng thuốc trừ sâu là cây bông. Nó là một loại cây trồng bị ảnh hưởng bởi các loại sâu bệnh khác nhau. Trồng bông chiếm hơn 25% tổng số thuốc trừ sâu và 12% tổng số thuốc trừ sâu được sử dụng trên toàn thế giới. Mặc dù thuốc trừ sâu đóng vai trò chính trong việc bảo vệ mùa màng, nhưng việc sử dụng thuốc trừ sâu không phù hợp đang là một vấn đề toàn cầu. Việc sử dụng rộng rãi thuốc trừ sâu hóa học cũng gây nguy hiểm cho đất, cây trồng và con người.

Do đó, các nhà khoa học đã tìm ra cách để bảo tồn đất và sức khỏe của cây trồng, đồng thời đạt được một cách tiếp cận bền vững để bảo vệ cây trồng. Họ đã phát triển một kỹ thuật trước khi gieo trồng như một giải pháp thay thế cho việc bảo vệ cây trồng bằng hóa chất, bao gồm cả việc khử trùng đất không dùng hóa chất.

Khử trùng đất kỵ khí trước khi trồng 

Khử trùng đất trước khi trồng đề cập đến một số phương pháp loại bỏ hoặc giảm thiểu sâu bệnh, bệnh tật và cỏ dại trong đất đối với các loại cây trồng đặc sản có giá trị cao. Khử trùng đất kỵ khí là một kỹ thuật khử trùng đất trước khi trồng không sử dụng hóa chất dựa trên các điều kiện yếm khí thuận lợi cho các vi sinh vật đất kiểm soát sâu bệnh , bệnh tật và cỏ dại trong đất . Quá trình này bao gồm các hành động sau:

  • Việc tạo ra các điều kiện yếm khí cho đất bằng cách kết hợp nguồn carbon dễ phân hủy như cây che phủ hoặc vật liệu hữu cơ được đưa vào đất
  • Che phủ đất bằng màng phủ nhựa để duy trì độ ẩm của đất trên khả năng chịu đựng của đồng ruộng
  • Tưới đất đến độ bão hòa, để tạo điều kiện phát triển các điều kiện kỵ khí mạnh do vi khuẩn đất thúc đẩy.

Trong quá trình này, các chất phân hủy kỵ khí sử dụng carbon bổ sung để tạo ra các axit hữu cơ độc hại đối với mầm bệnh. Các axit này và các sản phẩm phụ hữu cơ khác phân hủy nhanh chóng sau khi tấm bạt nhựa được gỡ bỏ hoặc lỗ được đục lỗ trên tấm bạt để trồng cây.

Khử trùng đất không hoá chất  trước khi trồng

Phương pháp thay thế không sử dụng hóa chất này để bảo vệ trước khi trồng được phát triển ở Nhật Bản và Hà Lan vào những năm 1990 và 2000.

Hiệu quả của nó đã được nghiên cứu gần đây hơn. Phương pháp này đã được chứng minh là có hiệu quả đối với một số loài gây hại, bệnh tật và cỏ dại trong đất trên nhiều loại cây trồng và môi trường. Ngoài ra, một số nhà nghiên cứu trên thế giới đang nghiên cứu để giải thích những thay đổi trong đất trong quá trình xử lý khử trùng đất kỵ khí.

Có thể nói rằng khử trùng đất bằng phương pháp kỵ khí có thể đóng vai trò như một phương pháp thực hành trang trại tốt và thay thế thích hợp dẫn đến tính bền vững của trang trại.

Có thể bảo vệ thực vật bền vững nếu nông dân dựa vào các biện pháp quản lý dịch hại khôn ngoan và thân thiện với môi trường. Phần mềm quản lý trang trại AGRIVI cũng là một giải pháp cho người nông dân muốn quản lý tốt thuốc bảo vệ thực vật của mình.

Với AGRIVI, nông dân có thể theo dõi số lượng tất cả các loại thuốc trừ sâu được đưa vào đất, bao gồm các hoạt chất của chúng được bón cho cây trồng và đồng ruộng, cũng như các hoạt động khác của nông dân liên quan đến canh tác cây trồng. Phần mềm này bao gồm cơ sở kiến thức về hơn 300 loại sâu bệnh cho hơn 80 loại cây trồng và cảnh báo sâu bệnh thông minh để cảnh báo nông dân về nguy cơ sâu bệnh hoặc dịch bệnh có thể xảy ra.

Related Posts