+ 84 (0) 932 714 468  |   Agrivivietnam@gmail.com

Blog Post

Nông nghiệp trường tồn là gì?

Nông nghiệp trường tồn là gì?

Nông nghiệp trường tồn là gì?

Nông nghiệp trường tồn là gì? Đây một thuật ngữ được sử dụng để mô tả một hệ thống nông nghiệp và định cư có chủ ý nhằm phản ánh mối quan hệ qua lại và tính bền vững của các hệ sinh thái tự nhiên. Nông nghiệp trường tồn có thể được coi là trái ngược với nông nghiệp thâm canh – cuối cùng khiến đất không còn phù hợp để canh tác, làm giảm dần diện tích đất thích hợp cho con người sinh sống.

Nông nghiệp trường tồn là một nỗ lực sử dụng đất tốt nhất để các thế hệ trong tương lai có thể tiếp tục sử dụng đất một cách hiệu quả, cho phép sinh hoạt cá nhân hoặc sản xuất lương thực. Nó rút ra từ một số lĩnh vực bao gồm canh tác hữu cơ , nông lâm kết hợp, ủ phân hữu cơ, phủ đất, canh tác tổng hợp, phát triển bền vững và sinh thái học ứng dụng .

Nuôi trồng thủy sản xuyên suốt lịch sử

Nông nghiệp trường tồn được đặt ra như một thuật ngữ vào những năm 1970 bởi David Holmren và Bill Mollison, hai người Úc cống hiến cho việc sử dụng đất bền vững. Mặc dù họ là những người đầu tiên sử dụng từ này, nhưng những lý tưởng về nuôi trồng thủy sản theo nghĩa hiện đại đã có từ ít nhất là vào đầu thế kỷ 20 và các hoạt động tạo nên cốt lõi của nuôi trồng thủy sản có từ hàng ngàn năm trước.

Về cơ bản nhất, các nguyên tắc canh tác nông nghiệp trường tồn chỉ là một hình thức nông nghiệp có thể được thực hành mãi mãi. Các kỹ thuật canh tác công nghiệp được coi là hạn chế vốn có, với một bức tường cuối cùng đã qua mà một mảnh đất không còn có thể sử dụng được nữa. Mật độ cây trồng cao và việc sử dụng các loại cây trồng đơn lẻ trên những vùng đất rộng lớn sẽ lấy đi các chất dinh dưỡng cần thiết khi các thế hệ trôi qua, cuối cùng khiến đất trở nên cằn cỗi. Đồng thời, phân bón nhân tạo có thể tích tụ muối theo thời gian, khiến đất trở nên không thân thiện với cây trồng.

Ba nguyên tắc đạo đức của nông nghiệp trường tồn

Đạo đức canh tác nông nghiệp trường tồn dựa trên ba nguyên tắc chính: quan tâm đến trái đất, quan tâm đến con người và chia sẻ công bằng. Chúng tạo thành nền tảng cho thiết kế nuôi trồng thủy sản và cũng được tìm thấy trong hầu hết các xã hội truyền thống. Đồng thời, nuôi trồng thủy sản không chỉ đơn giản là một bộ nguyên tắc máy móc để quản lý tất cả các nền văn hóa có thể được sử dụng trong việc thiết kế các hệ thống bền vững.

Canh tác nông nghiệp trường tồn cố gắng xem xét một mảnh đất một cách toàn diện, tích hợp mọi loài động vật và thực vật sống trên đó, đồng thời kết hợp điều đó với các cấu trúc xã hội được thiết kế để thúc đẩy nền nông nghiệp lâu dài. Mỗi yếu tố của chu trình thực phẩm được chia nhỏ thành những gì nó cần và những gì nó đóng góp, sau đó mỗi yếu tố được ghép lại với nhau để tạo thành một tổng thể tự cung cấp năng động.

Dưới đây là một số nguyên tắc của nuôi trồng thủy sản theo mô tả của David Holmgren:

  • Quan sát và tương tác – bằng cách dành thời gian hòa mình với thiên nhiên, chúng ta có thể thiết kế các giải pháp phù hợp với tình huống cụ thể của mình
  • Khai thác và lưu trữ năng lượng – bằng cách phát triển các hệ thống thu thập tài nguyên khi chúng dồi dào, chúng ta có thể sử dụng chúng khi cần thiết
  • Đạt được năng suất – đảm bảo rằng bạn đang nhận được những phần thưởng thực sự hữu ích như một phần của công việc bạn đang làm
  • Áp dụng cơ chế tự điều chỉnh và chấp nhận phản hồi – chúng ta cần ngăn chặn hoạt động không phù hợp để đảm bảo hệ thống có thể tiếp tục hoạt động tốt
  • Sử dụng và coi trọng các nguồn tài nguyên và dịch vụ có thể tái tạo – tận dụng tốt nhất sự phong phú của thiên nhiên để giảm hành vi tiêu dùng và sự phụ thuộc của chúng ta vào các nguồn tài nguyên không thể tái tạo
  • Sản xuất không lãng phí – nông nghiệp bền vững thông qua việc đánh giá và sử dụng tất cả các nguồn tài nguyên có sẵn cho chúng ta, không có gì lãng phí

  • Tích hợp thay vì tách biệt – bằng cách đặt đúng thứ vào đúng chỗ, mối quan hệ phát triển giữa những thứ đó và chúng phối hợp với nhau để hỗ trợ lẫn nhau
  • Sử dụng và đánh giá cao tính đa dạng – tính đa dạng làm giảm tính dễ bị tổn thương trước nhiều mối đe dọa và tận dụng lợi thế đa dạng sinh học độc đáo của môi trường nơi nó cư trú

Nông nghiệp trường tồn là gì?

Khi các hệ thống thực phẩm công nghiệp bắt đầu bị đe dọa bởi vô số yếu tố, từ sâu bệnh tấn công cây trồng độc canh đến giá tăng và nguồn cung cấp nhiên liệu hóa thạch cần thiết để tạo ra và vận chuyển thực phẩm công nghiệp, nuôi trồng thủy sản ngày càng được hỗ trợ nhiều hơn.

Các cộng đồng đang xem xét nuôi trồng thủy sản như một cách để đảm bảo không chỉ vùng đất mà họ đang sinh sống sẽ vẫn khỏe mạnh trong tương lai mà nguồn cung cấp thực phẩm của họ sẽ được duy trì ngay cả khi có các cuộc khủng hoảng toàn cầu tiềm ẩn.

Related Posts