+ 84 (0) 932 714 468  |   Agrivivietnam@gmail.com

Blog Post

Nuôi tuyến trùng có ích trong môi trường đất

Nuôi tuyến trùng có ích trong môi trường đất

Nuôi tuyến trùng có ích trong môi trường đất

Tuyến trùng là loài gây hại cho cây trồng, nhưng cũng có những loài tuyến trùng bảo vệ cây trồng khỏi các loài côn trùng gây hại khác và đóng vai trò có ích trong môi trường đất. Dựa trên thói quen kiếm ăn của chúng, tuyến trùng có thể được phân loại thành các nhóm chức năng – thức ăn vi khuẩn, thức ăn nấm và ký sinh trùng thực vật. Nuôi tuyến trùng có ích trong môi trường đất là gì?

Tuyến trùng là những sinh vật cực nhỏ, giống như giun, sống trong các màng nước và các lỗ rỗng chứa đầy nước trong đất. Thông thường, chúng có nhiều nhất ở các lớp đất phía trên, nơi có nhiều chất hữu cơ, rễ cây và các nguồn tài nguyên khác nhất. Sự phong phú của tuyến trùng trong đất—được quản lý và không được quản lý—từ 1–10 triệu con/m2.

Tuyến trùng trong hệ thống canh tác

Tuyến trùng đóng góp vào nhiều chức năng trong đất. Trong các hệ thống trang trại, tuyến trùng có thể tăng cường quá trình khoáng hóa chất dinh dưỡng và đóng vai trò là tác nhân kiểm soát sinh học, đồng thời duy trì đủ lượng nitơ có sẵn cho cây trồng dựa vào các nguồn màu mỡ hữu cơ.

Tuyến trùng cũng đóng góp trực tiếp vào quá trình khoáng hóa chất dinh dưỡng thông qua các tương tác cho ăn của chúng. Một cách gián tiếp, tuyến trùng tăng cường quá trình phân hủy và chu trình dinh dưỡng bằng cách chăn thả và làm trẻ hóa các khuẩn lạc vi khuẩn và nấm cũ, không hoạt động, và bằng cách lây lan vi khuẩn và nấm sang các dư lượng hữu cơ mới có sẵn. Trong trường hợp không có động vật ăn cỏ, chẳng hạn như tuyến trùng và động vật nguyên sinh, các chất dinh dưỡng có thể bị cố định và không có sẵn để cây hấp thụ trong sinh khối vi khuẩn và nấm.

Hoạt động tuyến trùng

Bên trong tuyến trùng là một loại vi khuẩn cộng sinh mà khi được giải phóng bên trong côn trùng sẽ giết chết nó trong vòng 24 đến 48 giờ. Tuyến trùng xâm nhập vào cơ thể côn trùng và giải phóng các cộng sự vi khuẩn của chúng vào khoang cơ thể của côn trùng.

Những vi khuẩn này nhân lên và lấn át phản ứng miễn dịch của côn trùng chủ, cuối cùng giết chết vật chủ. Nó cũng chuyển đổi mô vật chủ thành các sản phẩm dinh dưỡng mà tuyến trùng có thể dễ dàng hấp thụ. Bên trong xác côn trùng chết, tuyến trùng ăn và nhân lên. Khi nguồn thức ăn bên trong con vật gây hại đã chết trở nên khan hiếm, tuyến trùng sẽ thoát khỏi con côn trùng đã chết và ngay lập tức bắt đầu tìm kiếm vật chủ mới.

Quần xã tuyến trùng đất

Trong đất có các nhóm tuyến trùng ăn khác nhau, cộng đồng này khác nhau giữa các hệ thống trang trại và mùa vụ, và chúng bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố, bao gồm các biện pháp quản lý đất và cây trồng cũng như sự hiện diện và phong phú của thiên địch.

Các biện pháp quản lý như làm đất, luân canh cây trồng và sử dụng các vật liệu hữu cơ ảnh hưởng đến các đặc tính vật lý và sinh học của đất ảnh hưởng đến sự phong phú của tuyến trùng. Mặc dù tuyến trùng đã có sẵn trong đất, nhưng nông dân thường phải bổ sung thêm (dưới dạng bụi) để không đủ số lượng để xử lý côn trùng gây hại.

Nuôi tuyến trùng có ích trong môi trường đất
Tuyến trùng đất dưới kính hiển vi

Làm thế nào để áp dụng tuyến trùng?

Giải pháp có thể được áp dụng bằng cách sử dụng bình tưới, bình xịt ở đầu vòi, ba lô, hoặc bình xịt bơm hoặc thông qua hệ thống tưới hoặc phun sương, tránh áp dụng dưới ánh nắng mặt trời, vì tuyến trùng kỵ ánh sáng và không thích ánh sáng trực tiếp. Khi bón, đất phải ẩm và tưới nhẹ ngay sau khi bón.

Ý nghĩa đối với quản lý hệ thống canh tác

Quản lý trang trại có thể làm tăng sự phong phú của tuyến trùng trong đất, chủ yếu bằng cách làm đất và kết hợp các chất thải hữu cơ, làm tăng sự phong phú của tuyến trùng ăn vi khuẩn. Điều kiện đất trong các hệ thống sản xuất trang trại có thể được cải thiện bằng cách tăng cường khả năng cung cấp chất dinh dưỡng và cung cấp môi trường sống cho các sinh vật đất có lợi.

Sử dụng tuyến trùng giúp tăng năng suất đất trong khi sử dụng hệ thống quản lý trang trại AGRIVI nâng cao năng suất trang trại. Hệ thống giúp bạn theo dõi mọi hoạt động trong trang trại, quản lý đầu vào và phân tích năng suất cũng như lợi nhuận của trang trại.

Related Posts