+ 84 (0) 932 714 468  |   Agrivivietnam@gmail.com

Blog Post

Sản lượng lương thực toàn cầu phải tăng 70% vào năm 2050

Sản lượng lương thực toàn cầu phải tăng 70% vào năm 2050

Sản lượng lương thực toàn cầu phải tăng 70% vào năm 2050

Sản lượng lương thực toàn cầu phải tăng 70% vào năm 2050, để đáp ứng nhu cầu của chúng ta. Vì dân số sẽ tăng lên 10 tỷ người. Đồ họa thông tin do USAID thực hiện cho thấy những lĩnh vực nào phải vươn lên và những gì phải cải thiện để đạt được điều đó.

Sản lượng lương thực toàn cầu phải tăng 70% vào năm 2050

Sản xuất lương thực toàn cầu phải tăng 70% cho đến năm 2050 để đáp ứng nhu cầu của chúng ta 

Đây là một bài toán cần cả thế giới cùng chung tay xây dựng để tạo dựng một nền Nông nghiệp bền vững, đảm bảo An ninh lương thực cho gần 10 tỷ người.

Sử dụng phần mềm quản lý trang trại sẽ giúp cho người nông dân, các trang trại kinh doanh nông nghiệp phát triển bền vững dựa trên dữ liệu chính xác, giảm các chi phí đầu vào đồng thời tối ưu hoá nguồn tài nguyên thiên nhiên (đất, nước…) hữu hạn để tăng năng suất. Từ đó góp phần tăng lợi nhuận kinh doanh cho chính những người sản xuất nông nghiệp.

Hãy liên hệ với chúng tôi để sử dụng phần mềm quản lý trang trại hàng đầu hiện nay AGRIVI

Related Posts