+ 84 (0) 932 714 468  |   Agrivivietnam@gmail.com

Blog Post

Sản xuất trong trang trại hiệu quả thông qua chia sẻ kiến thức

Sản xuất trong trang trại hiệu quả thông qua chia sẻ kiến thức

Sản xuất trong trang trại hiệu quả thông qua chia sẻ kiến thức

Ngành trang trại ngày nay đang phải đối mặt với những thách thức nặng nề. Vì thế, sản xuất trong trang trai hiệu quả thông  qua chia sẻ kiến thức là một  điều vô cùng quan trọng. Một mặt, luôn có áp lực phải tạo ra sản lượng cao hơn để nuôi sống dân số ngày càng tăng. Mặt khác, nông dân cần tăng năng suất nhưng:

 • Sử dụng ít tài nguyên sản xuất hơn 
 • Giảm thiểu ảnh hưởng đến khí hậu và môi trường.

Để sản xuất lương thực hay cây trồng phục vụ chế biến công nghiệp, các công ty nông nghiệp cần hoạt động hiệu quả nhất để có thể ứng phó với những thách thức toàn cầu hiện nay. Đạt được sản xuất nông nghiệp hiệu quả không chỉ là mối quan tâm của một nông dân riêng lẻ mà còn đối với các công ty hợp tác với nông dân để mua cây trồng để chế biến hoặc để bán cho họ đầu vào nông nghiệp. 

“Các công ty cung cấp cho nông dân các khuyến nghị mà sau đó sẽ mang lại kết quả tốt hơn và cải thiện lòng trung thành chung của nông dân. # AgTech ”

Thông qua việc đạt được hiệu quả sản xuất của nông dân, các công ty cũng có thể cải thiện hoạt động kinh doanh của chính họ. Trong trường hợp của các công ty chế biến thực phẩm, điều này có thể thực hiện được bằng cách đảm bảo an toàn về khối lượng cung cấp. Trong trường hợp của các công ty sản xuất đầu vào nông nghiệp, hiệu quả canh tác có nghĩa là nâng cao sự gắn kết và sự hợp tác tổng thể của nông dân. 

Chia sẻ kiến thức là chìa khóa để sản xuất trang trại hiệu quả

Nông dân biết làm thế nào để sản xuất các loại cây trồng. Tuy nhiên, do sự khác biệt của điều kiện khí hậu và đồng ruộng trong sản xuất, nhiều nông dân đang phải đối mặt với những thách thức trong việc đạt được năng suất cây trồng tối ưu hoặc thậm chí cao hơn. Để có thể nuôi sống gia đình và kiếm được tiền, nông dân cần sản xuất nhiều hơn và bán sản phẩm của họ với giá hợp lý. Vì giá cả thường phụ thuộc vào chất lượng cây trồng và thời gian giao hàng, nông dân cần mọi sự trợ giúp có thể để đạt được mục tiêu sản xuất của họ.

Sản xuất trong trang trai hiệu quả nhờ chia sẻ kiến thức

Vì thế các công ty nông nghiệp đóng một vai trò quan trọng. Khi cộng tác với mạng lưới nông dân, họ có thể xác định những nông dân hoạt động tốt nhất về:

 • Năng suất
 • Chất lượng
 • Tính bền vững
 • An toàn thực phẩm.

Sau khi xác định được những nông dân có thành tích tốt nhất, các công ty có thể điều tra các hoạt động của họ để xem đâu là lý do khiến một số nông dân có thành tích tốt hơn những nông dân khác. Đôi khi, lý do cho năng suất nông nghiệp cao hơn có thể là do: thời tiết, đặc tính của đất và điều kiện khí hậu.

Tuy nhiên, trong một số trường hợp, lý do cho năng suất nông nghiệp cao hơn là do:

 • Áp dụng các loại phân bón và thuốc bảo vệ thực vật cụ thể hoặc
 • Do cách thực hiện tưới tiêu…

Khi phát hiện các phương pháp hoặc sản phẩm được áp dụng cụ thể là lý do giúp tăng năng suất, họ có thể giới thiệu các phương pháp hoặc sản phẩm này cho những nông dân khác để họ cũng cải thiện hiệu quả sản xuất.

Sản Xuất Trang Trại Hiệu Quả Hơn Với Nền Tảng AGRIVI

phần mềm quản lý trang trại hàng đầu thị trường , AGRIVI giúp nông dân và các công ty nông nghiệp tăng hiệu quả thông qua:

 • Cải thiện năng suất
 • Chất lượng cây trồng
 • An toàn thực phẩm
 • Tính bền vững
 • Tối ưu hóa chi phí sản xuất.

Bằng cách sử dụng nền tảng AGRIVI, các công ty có thể dễ dàng xác định những nông dân hoạt động tốt nhất trong mạng lưới của họ. Phân tích nền tảng thành công của họ có liên quan đến điều kiện đất đai và khí hậu hay với các phương pháp thực hành được thực hiện.

Nếu lý do cho năng suất cao hơn nằm ở điều kiện khí hậu và đất đai cụ thể, thì công ty có thể đưa ra khuyến nghị cho những nông dân kém năng suất trồng các loại cây và giống khác nhau phù hợp hơn với địa điểm của họ. Mặt khác, nếu tất cả nông dân có điều kiện đất đai và khí hậu tương tự nhau, thì công ty có thể phân tích phương pháp canh tác nào dẫn đến năng suất và chất lượng cây trồng cao hơn để chia sẻ những phương pháp này với những nông dân kém hiệu quả hơn.

Sản xuất trong trang trai hiệu quả nhờ chia sẻ kiến thức

Xây  dựng  quy trình chuẩn  theo đúng hiện trạng

Bằng cách đó, các công ty có thể xác định một tập hợp các phương pháp trồng trọt tốt nhất cho từng loại cây trồng một cách riêng biệt và cung cấp hướng dẫn chi tiết về việc thực hiện một hoạt động cụ thể như:

 • Khi nào là thời điểm tối ưu để thực hiện các phương pháp cụ thể
 • Nông dân nên sử dụng sản phẩm nào và với số lượng bao nhiêu .

Bên cạnh việc chia sẻ các phương pháp canh tác tốt nhất cho từng loại cây trồng, AGRIVI cho phép các công ty liên lạc liên tục với từng nông dân của họ. Bằng cách đó, các công ty và các bên liên quan đến công nghệ nông nghiệp khác có thể nâng cao hiệu quả thông qua chia sẻ kiến thức. Và thông báo cho nông dân về các mối đe dọa mùa màng có thể xảy ra, các sản phẩm thương mại mới, giống cải tiến hoặc một số tin tức liên quan khác.

Vì hiệu quả đến từ việc tối ưu hóa việc sử dụng tài nguyên, AGRIVI cho phép các công ty giám sát chính xác các điều kiện trên cánh đồng và cây trồng. Đồng thời lập kế hoạch cho tất cả các hoạt động dựa trên thời tiết, hiệu suất của đất và điều kiện tổng thể của cây trồng.

Related Posts