+ 84 (0) 932 714 468  |   Agrivivietnam@gmail.com

Blog Post

6 biện pháp quản lý đất được đảm bảo để tạo ra năng suất tốt nhất

6 biện pháp quản lý đất được đảm bảo để tạo ra năng suất tốt nhất

6 biện pháp quản lý đất được đảm bảo để tạo ra năng suất tốt nhất

Đất – Một nguồn tài nguyên chính để sản xuất lương thực và là công cụ quan trọng nhất cho mọi nông dân. Canh tác thành công phụ thuộc vào chất lượng đất – nơi cung cấp nước và các chất dinh dưỡng thiết yếu cho cây trồng. Đất màu mỡ và khỏe mạnh, kết hợp với lượng nước và ánh sáng mặt trời thích hợp có thể góp phần đáng kể vào một vụ mùa thành công và đáp ứng hạn ngạch năng suất. Sau đây là 6 biện pháp quản lý đất được đảm bảo để tạo ra năng suất tốt nhất

Quản lý đất thích hợp bảo vệ và nâng cao hiệu suất của đất.

Nó cũng làm giảm chi phí đầu vào, ngăn ngừa ô nhiễm và cải thiện chất lượng cây trồng. Trước khi trồng, đất phải ở trong điều kiện vật lý tốt nhất cho cây trồng, để khuyến khích rễ phát triển nhanh và thành công. Tất cả các loại cây trồng đều có các yêu cầu về đất khác nhau, nhưng có một số thực hành phổ biến có thể khuyến khích sinh học đất lành mạnh.

Làm đất đúng cách: Chuẩn bị đất để trồng trọt

Làm đất là hoạt động đầu tiên và quan trọng nhất. Nó ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất cuối cùng và đó là lý do tại sao nó cần được thực hiện đúng cách. Thực hành làm đất hợp lý có thể cải thiện đáng kể chất lượng và năng suất cây trồng. Quá trình chuẩn bị đất để trồng trọt bắt đầu với kế hoạch làm đất.

Trong quá trình sản xuất cây trồng, nông dân thực hiện một số loại đất canh tác. Đây là như sau:

  • Xói mòn hoặc thoát nước nốt ruồi —một biện pháp làm đất được sử dụng kém; chủ yếu để giải quyết vấn đề nước đọng và độ xốp của đất
  • Cày —được phân loại thành cày rất nông, cạn và cày trước khi gieo hạt, phương pháp này là cơ sở của việc làm đất; nó cải thiện hoạt động vi sinh vật của đất, tiêu diệt cỏ dại đã xuất hiện và ngăn chặn sự thất thoát độ ẩm của đất do bốc hơi
  • Đĩa —đóng một vai trò to lớn trong việc chuẩn bị đất để gieo hạt; đĩa phá vỡ các cục đất và lớp vỏ bề mặt, do đó cải thiện độ hạt của đất và tính đồng nhất của bề mặt
  • Bừa —tạo ra một lớp tơi xốp để trồng trọt, do đó bảo vệ bề mặt đất khỏi bị khô nhanh và tăng cường khả năng cung cấp chất dinh dưỡng cho cây trồng
  • Lăn —việc làm đất cuối cùng để tạo ra một lớp đất bằng phẳng và chắc chắn và ấn hạt vào đất để nảy mầm nhanh hơn

Có nhiều hệ thống làm đất khác nhau, tùy thuộc vào loại sản phẩm, điều kiện đất đai, loại cây trồng và tập quán canh tác.

Hình ảnh sau đây tóm tắt các hoạt động làm đất cho cả làm đất thông thường và bảo tồn.

6 biện pháp quản lý đất được đảm bảo để tạo ra năng suất tốt nhất

Nó có một vai trò quan trọng trong thực hành quản lý đất được thực hiện trước khi trồng. Chất hữu cơ cải thiện cấu trúc đất, tăng cường khả năng giữ nước và chất dinh dưỡng, bảo vệ đất khỏi xói mòn và nén chặt, đồng thời hỗ trợ một cộng đồng sinh vật đất khỏe mạnh.

Làm đất thông thường là làm đất theo chiều rộng làm xáo trộn toàn bộ cấu trúc đất và bao gồm các hoạt động làm đất khác nhau trước và sau khi gieo trồng. Mặt khác, các hệ thống làm đất giảm thiểu và không làm đất giảm thiểu xáo trộn đất và duy trì mức dư lượng bề mặt cao.

Quản lý đất thành công có nghĩa là có một phân tích đất toàn diện

Để tuân theo các thực hành tốt về quản lý đất bền vững, điều cần thiết là nông dân phải thường xuyên thực hiện phân tích đất. Bằng cách kiểm tra đất của họ, nông dân có thể thấy chính xác lượng chất dinh dưỡng trong đất, hàm lượng mùn và giá trị pH. Theo hàm lượng chất dinh dưỡng trong đất và yêu cầu của cây trồng, thật dễ dàng để xác định lượng phân bón cần thiết để đạt được năng suất và chất lượng trái cây hoặc rau quả cao hơn.

Tầm quan trọng của chất hữu cơ trong đất

Chất hữu cơ của đất là thành phần hữu cơ của đất bao gồm tất cả các sinh vật sống trong đất và các sinh vật sống trước đó ở các mức độ phân hủy khác nhau của chúng. Ba phần chính bao gồm tàn dư thực vật nhỏ (tươi) và các sinh vật nhỏ sống trong đất, chất hữu cơ đang phân hủy (hoạt động) và chất hữu cơ ổn định (mùn) .

Hàm lượng chất hữu cơ trong đất có thể được ước tính tại hiện trường và thử nghiệm trong phòng thí nghiệm để cung cấp các ước tính về Nitơ, Phốt pho và Lưu huỳnh khoáng hóa có sẵn cho sản xuất cây trồng và điều chỉnh các khuyến nghị về phân bón. Chất hữu cơ trong đất tác động đến chất lượng đất và là một yếu tố quan trọng trong việc duy trì các hoạt động nông nghiệp bền vững.

6 biện pháp quản lý đất được đảm bảo để tạo ra năng suất tốt nhất

Các biện pháp bảo vệ đất sinh học, vật lý và hóa học

Để giảm thiểu thiệt hại cây trồng do sâu bệnh gây ra và duy trì sức khỏe của đất, nông dân áp dụng các biện pháp bảo vệ khác nhau: luân canh cây trồng, cách ly cây trồng, làm đất, canh tác hỗn hợp, thời vụ gieo trồng thích hợp, che phủ cây trồng và rào chắn, che phủ, duy trì hàng trong vườn cây ăn quả và phân xanh . , hóa chất và xử lý đất và thực vật tự nhiên. 

Thoát nước và tưới tiêu hợp lý

Điều quan trọng là phải đảm bảo đất thoát nước tốt, thoáng khí và độ ẩm tối ưu cho cây non. Đất ít thoát nước có thể tích tụ lượng nước cao hơn mức cần thiết và do đó ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển của cây trồng. Ở những ruộng thiếu nước cần đặt thiết bị tưới. Ngay sau khi trồng và trong giai đoạn đầu tiên, tưới tiêu là một hoạt động quan trọng trong trang trại. Bằng cách làm theo những thực hành này, nông dân có thể điều chỉnh nhu cầu nước theo yêu cầu của cây trồng.

Nếu không có đất màu mỡ và giàu chất dinh dưỡng, chất lượng nước và kiểm tra đất thì những nỗ lực canh tác của nông dân sẽ trở nên vô ích. Là người tham gia vào quá trình sản xuất lương thực, người nông dân cần hiểu các yêu cầu về đất và tuân theo các thực hành nông học tốt nhất trước khi trồng trọt. Ngoài năm thực hành chính này, phần mềm Agrivi cũng có thể giúp nông dân khai thác tốt nhất đồng ruộng của họ.

Sử dụng phần mềm quản lý trang trại để quản lý đất hợp lý

Với AGRIVI, nông dân có thể lập kế hoạch luân canh cây trồng, lưu giữ hồ sơ phân tích đất và thực hiện quản lý cây trồng, bao gồm làm đất, bón phân, bảo vệ sâu bệnh và tưới tiêu. Phần mềm này cũng hướng dẫn bạn cách chuẩn bị đất để gieo trồng bằng cách cung cấp cho bạn các quy trình thực hành tốt nhất dưới dạng nhiệm vụ cho hơn 80 loại cây trồng khác nhau, cho tất cả các loại hình sản xuất.

Để chuẩn bị đất trồng trọt, hãy sử dụng năm phương pháp này cùng với phần mềm AGRIVI.

Related Posts