+ 84 (0) 932 714 468  |   Agrivivietnam@gmail.com

Blog Post

Tính năng vô hiệu hóa các tài nguyên trong hệ thống AGRIVI được hiểu ra sao?

Tính năng vô hiệu hóa các tài nguyên trong hệ thống AGRIVI được hiểu ra sao?

Tính năng vô hiệu hóa các tài nguyên trong hệ thống AGRIVI được hiểu ra sao?

Bất cứ những gì xảy ra trên trang trại đều cần phải được ghi chép. Không có hồ sơ bằng văn bản, nông dân phải phụ thuộc vào trí nhớ của họ khi đưa ra quyết định sửa đổi các phương thức canh tác. Ký ức có thể trở nên không đáng tin cậy, đặc biệt là sau vài ngày, vài tháng hoặc vài năm.

Việc quản lý hiệu quả các hoạt động canh tác ngày nay yêu cầu phải lưu giữ hồ sơ. Vì vậy người quản lý trang trại có thể đưa ra quyết định làm ảnh hưởng đến lợi nhuận của trang trại của họ. Việc quản lý trang trại tốt đòi hỏi phải có một bộ hồ sơ trang trại hữu ích như:

  • Lưu giữ hồ sơ về nguồn lực
  • Lực lượng lao động, các thiết bị máy móc và các cánh đồng.

Nông dân ngập trong công việc và thường không có thời gian để theo dõi những thông tin như:

  • Ai là công nhân mới hay ai trở lại làm công nhân thời vụ
  • Thiết bị máy móc nào không được sử dụng
  • Cánh đồng nào sẽ không được gieo trồng trong vụ tới, v.v.

Vậy tính năng vô hiệu hóa các tài nguyên trong hệ thống AGRIVI được hiểu ra sao?

Để quản lý sản xuất nông nghiệp dễ dàng hơn, AGRIVI có tính năng vô hiệu hóa các nguồn tài nguyên như:

Đồng ruộng, máy móc và người lao động. Chỉ người lao động mới có thể bị hủy kích hoạt hoặc không thể hủy kích hoạt người dùng, những người có quyền truy cập vào hệ thống. Việc hủy kích hoạt nguồn lực cho phép bạn ẩn một hoặc nhiều người lao động, máy móc và cánh đồng khỏi danh sách hoạt động. Chúng không bị xóa, chúng chỉ bị ẩn và có thể dễ dàng đưa chúng trở lại danh sách bất cứ lúc nào.

Theo cách đó, trong danh sách nguồn lực của bạn, bạn có thể thấy tất cả người lao động, máy móc và lĩnh vực đang hoạt động. Mỗi mục có thể bị hủy kích hoạt bằng cách nhấp vào nút chỉnh sửa và sau đó nhấp vào ”hủy kích hoạt”. Bạn có thể xem tất cả các hạng mục đã hủy kích hoạt ở cuối danh sách tất cả công nhân, máy móc hoặc cánh đồng bằng cách nhấp vào ‘’hiển thị đã hủy kích hoạt’’.

Tính năng vô hiệu hóa các tài nguyên trong hệ thống AGRIVI

Ví dụ về người lao động bị vô hiệu hóa

Tính năng vô hiệu hóa các tài nguyên trong hệ thống AGRIVI

Ví dụ: Bạn có người lao động thời vụ chỉ hoạt động một hoặc hai tháng trong mùa? Bạn có thể tắt chúng khi họ không ở trong trang trại và khi họ quay lại, chỉ cần kích hoạt lại chúng.

Người lao động ngừng hoạt động, máy móc và các lĩnh vực không xuất hiện trong các nhiệm vụ. Vì vậy, khi bạn nhập giờ làm việc cho một số người lao động hoặc máy móc thì những cái đã ngừng hoạt động sẽ không hiển thị trong danh sách.

Hồ sơ tốt không chỉ đảm bảo trang trại thành công mà còn cần phải được lưu trữ tốt nhất và dễ dàng sử dụng nhất

Điều này sẽ giúp người nông dân có thể biết họ quản lý sản xuất tốt như thế nào. Họ cũng có thể nhìn thấy những điểm mạnh và điểm yếu trong quá trình sản xuất của mình.

Một trang trại thông minh cần và nên sử dụng hệ thống quản lý AGRIVI, liên hệ với AGRIVI Việt Nam : 0932 714 468

Related Posts